Krátkodobý výhled na české akcie: září 2009 a Erste Bank a Komerční banka
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2009 a Erste Bank a Komerční banka

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

Index PX SPAD Komerční banka
Erste Bank logo

Erste Bank

Sentiment a navyšování podílu Criterie (španělské banky) jsou podpůrné faktory, které tlačí cenu výrazně výše než před pár měsíci. Jen připomenu, že v březnu se Erste obchodovala za 200 KČ/akcii. Zde se nabízí otázka, co se stane až Criteria dokoupí požadovaný podíl. Podle posledních čísel už vlastní 7,9% podíl v Erste Bank a zavázala se, že nepřekročí 10% podíl.

Tento zdroj nákupních objednávek se již může blížit ke konci. Po dokončení zmíněné transakce bude na trhu stále 50% volně k obchodování z celkového počtu 318 mil. kusů. Nicméně absence velkého kupce může být potenciálně také znát. Jen pro představu nákupy Criterie mohou dle dostupných dat tvořit až 10% denního objemu (propočet dle data, hlášení banky a zobchodovaných objemů).

Krátkodobý výhled

Celkově se domníváme, že i akcie Erste již dosahují na svůj krátkodobý potenciál vzhledem ke stavu ekonomiky - 30EUR nám přijde jako hranice i při pozitivnějším scénáři, který nevnímáme jako hlavní v našich projekcích. Potenciál oslabení poptávky po dokončení nákupu Criterie je na místě. Avšak sentiment dle našeho odhadu bude hrát stále stěžejní roli.

Komerční banka

Komerční banka

Výsledky za 1H09 byly výrazně lepší než očekávání (5,8 mld. KČ vs. oček 5,5 mld. KČ na čistém zisku), což jen podpořilo růst titulu. Důvodem byly nižší opravné položky, než byly projekce – otázkou zůstává, kdy se výrazně projeví ekonomická recese na klientech KB. Celkově se titul nese na pozitivní náladě vůči bankám, které profitují z očekávání oživení ekonomik.

Z našeho pohledu si KB stále udržuje relativně vysokou cenu a současné úrovně jsou „jen“ 24% pod svým dlouhodobým vrcholem. Investoři vnímají KB jako defenzivní banku, která se nachází v relativně silné ekonomice bez větší zahraničně měnové expozice a téměř nulové investice typu CDO apod.

Krátkodobý výhled

Relativně bychom spíše viděli titul jako neutrální – respektive v bankovním sektoru KB patří stále k relativně nejdražšímu titulu. V kompozici celkového výhledu bychom i v případě KB uvažovali o realizaci zisků.