Erste: České akcie mohou letos zhodnotit až o 30 procent
|

Erste: České akcie mohou letos zhodnotit až o 30 procent

Sentiment a likvidita by měly napomáhat výkonnosti akciových trhů v prvním čtvrtletí, přičemž trhy ze střední a východní Evropy by měly růst rychleji ve srovnání s eurozónou, tvrdí poslední report z dílny analytiků Erste Bank.

„Po ekonomické stránce zůstanou trhy střední a východní Evropy rozdělené na dvě části. Trhy, které již narazily na dno dříve – jako Česká republika a Slovensko – by měly být schopny v r. 2010 vykázat zlepšený růst, Rumunsko nebo Maďarsko coby trhy, které dosáhly dna se zpožděním, se zpožděním při dosažení dna se budou opožďovat i pokud jde o růst,“ uvádí Henning Esskuchen, vedoucí analytik akciových trhů regionu zemí střední a východní Evropy z Erste Bank.

Rumunsko

vykazuje evidentně nejvyšší vzestupný potenciál, jelikož tento trh nadále čelí vysoké míře averze k riziku. Indikovaný potenciál vzestupu cen akcií je do značné míry závislý na významném snížení averze k riziku a určitém diskontování likvidity. Potřebné jsou také další známky zotavení.

Rusko

je potenciálně zemí s nejvyšší výkonností, která vykazuje velice spolehlivé výsledky regrese. Na druhé straně je tento trh silně závislý na vývoji jediné komodity, a to ceny ropy.

Rakousko, Česká republika, Turecko, Polsko a Chorvatsko

jsou pokládány za trhy nabízející potenciálně vzestup cen akcií o 20 až 30 %. Výpovědní hodnota této regrese je považována za dostatečně vysokou, aby bylo možno očekávat opodstatněné výsledky.

Maďarsko

je zařazeno u dna srovnání vzestupného potenciálu kurzů, provedeného Erste Group. Tento trh, jak se zdá, předbíhá očekávání, a je proto v čele před ostatními, pokud jde o zotavení fundamentů. V důsledku toho je zde omezený potenciál pro vzestup kurzů.

alokace na cee trhy

Sektorový výhled

„Růst v regionu sice bude zůstávat pod úrovní potenciálu, přesto však očekáváme, že země střední a východní Evropy zaznamenají v r. 2010 lepší výsledky než eurozóna,“ doplňuje Esskuchen.

Podle analytiků Erste Group sektorově vázané cyklické tituly již téměř beze zbytku vyčerpaly svůj vzestupný potenciál, nicméně očekávají, že v první čtvrtletí 2010 tyto sektory nadále setrvají ve středu pozornosti, a to díky sentimentu (náladě investorů) a pokračujícím tokům likvidních prostředků na trhy.

V průběhu roku se mohou do popředí dostat defenzivnější názory, pokud ovšem nedojde k nepředpokládanému skokovému posílení fundamentů.

alokace na cee sektory
Zdroj: Erste Group Bank