MAVINS = BRIC pro další desetiletí
|

MAVINS = BRIC pro další desetiletí

Řada ekonomů v rámci ekonomického zotavení favorizuje rozvíjející se trhy v čele s Čínou. V závěsu za blokem zemí známých jako BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) je ovšem celý peloton dalších potenciálních dravců světové ekonomiky. Pro šest nejnadějnějších se vžilo označení MAVINS. Nevešly se mezi ně Jižní Korea, Filipíny, Pákistán, Turecko nebo Írán.

Ekonomika BRICS MAVINS

MAVINS - MEXIKO

Mexiko

Potenciální HDP v roce 2020: 2,5 bilionu USD (17 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 10,9 bilionu USD (75 % HDP USA)

Nehledě na známé problémy s kriminalitou, Mexiko se stává významnou ekonomikou.

Goldman Sachs chtěla původně Mexiko přiřadit k zemím BRIC, ale vyškrtla ho proto, že je „příliš rozvinuté“. Má však před sebou ještě pořádný kus cesty – HDP na jednoho obyvatele je zatím 14 300 dolarů. Pro srovnání ve Spojených státech je HDP více než trojnásobné – 47 500 dolarů.

V zemi roste podíl střední třídy, navíc má příznivou populační křivku. Dnes má Mexiko 111 milionů obyvatel, v letech 2020 a 2050 má mít 125, resp. 148 milionů obyvatel.

Mexiko má také velice výhodnou geografickou polohu vedle největší světové ekonomiky. Postupně bude výrazně snižovat obchodní saldo se Spojenými státy a stane se přirozeným geograficko ekonomickým pokračováním Spojených států.

MAVINS – AUSTRÁLIE

Austrálie

Potenciální HDP v roce 2020: 1,5 bilionu USD (10 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 5,8 bilionu USD (40 % HDP USA)

Austrálie má mimořádné postavení. Její surovinové zásoby patří k největším na světě. Bez australských surovin a potenciálu by čínský růst nebyl takový, jaký sledujeme v posledních letech. Generace mladých Australanů se nemusejí bát o budoucnost.

Austrálie navíc disponuje silně rozvinutým průmyslem a službami. Potenciál oceánského kontinentu podtrhuje také zdánlivě neomezená geografická rozloha.

Teoreticky se Austrálie může stát dalšími Spojenými státy, ovšem musí vyřešit problémy s nedostatkem vody, a poté se pokusit navyšovat počet obyvatel progresivní imigrační politikou a nabídkou levné půdy k osídlení. Ovšem nepřehlédnutelným hráčem ve světové ekonomice je Austrálie už nyní. MAVINS – VIETNAM

Vietnam

Potenciální HDP v roce 2020: 550 miliard USD (3,8 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 3,6 bilionu USD (25 % HDP USA)

Vietnam bude bezesporu jedním z nejžhavějších růstových příběhů nastávající dekády.

Inspiruje se růstovým modelem Číny a liberalizuje svoji ekonomiku navzdory komunistickému politickému vedení. To nabízí alespoň střednědobou politickou stabilitu a centrální řízení.

Zemědělská produkce a zásoby ropy – to jsou hlavní motory rozvoje průmyslu. Geograficky výhodná poloha na pobřeží a levná pracovní síla přispívají přesunu výroby z okolních zemí do Vietnamu.

Navíc počet obyvatel a potenciálních pracujících ve Vietnamu roste. Už nyní má Vietnam více obyvatel než například Francie nebo Německo. A do roku 2050 překoná hravě i Japonsko. Růst Vietnamu je velice dobře zdůvodněný.

MAVINS – INDONÉSIE

Indonésie

Potenciální HDP v roce 2020: 1,8 bilionu USD (13 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 9,3 bilionu USD (65 % HDP USA)

Dnešní Indonésie je navzdory desetiletím vojenské vlády a bující korupce rychle rostoucí ekonomikou. Urazila i politicky slušný kus cesty a je se svými 240 miliony obyvatel jednou z největších demokracií světa.

Životní úroveň je zatím stále velice nízká, HDP na obyvatele 3 900 dolarů znamená obrovský potenciál příštího růstu. Pokud by například dosáhla úrovně Mexika, byla by Indonésie na trojnásobku dnešního stavu.

Indonésie má velké zásoby ropy, zemního plynu, uhlí, mědi, stříbra, zlata a cínu. Silnou stránkou země je i budoucí růst populace – ta by měla v roce 2050 překonat počet obyvatel Spojených států (zhruba 313 milionů lidí). MAVINS – NIGÉRIE

Nigérie

Potenciální HDP v roce 2020: 630 miliard USD (4 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 3 biliony USD (21 % HDP USA)

Nigérie je se 155 miliony obyvatel nejlidnatější africkou zemí. V roce 2050 by měla dokonce mít přes 260 milionů obyvatel.

Tento populační boom samozřejmě svědčí především o malé rozvinutosti země. Přesto nelze afrického obra při ekonomických výhledech opomíjet. Nigérie je rostoucí a liberalizující se ekonomikou s čerstvou demokracií, která vznikla po letech vojenské vlády.

Obrovské zásoby ropy často vedou k názoru, že Nigérie je na této surovině zcela závislá. Ovšem právě díky ropě se Nigérie může spolehnout na ekonomický růst ve světě spojený s poptávkou po této komoditě.

Nigérie má navíc velký potenciál na straně domácí poptávky a spotřeby. Pokud se podaří nastavit dobrou ekonomickou linii, nigerijské hospodářství se jistě postupně diverzifikuje. Při dosažení úrovně Mexika bude Nigérie na pětinásobku současného HDP.

MAVINSJIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Jihoafrická republika

Potenciální HDP v roce 2020: 880 miliard USD (6 % HDP USA)

Potenciální HDP v roce 2050: 2,6 bilionu USD (18 % HDP USA)

Jihoafrická republika je nejúspěšnější africkou ekonomikou. Má moderní instituce, obrovské surovinové bohatství (zlato, platinu, uhlí, diamanty) a skvělou geografickou polohu na jihu kontinentu.

JAR má ještě před sebou velký prostor pro zlepšení. Jen část populace žije moderním stylem života, naopak téměř polovina obyvatel žije v bídě. A právě v tom tkví potenciál růstu, který může překvapit celý svět.

A to se může velice snadno stát. Ekonomika je diverzifikována mezi těžbu, zemědělství, služby a průmysl. Stejně jako ostatní země MAVINS může těžit z komoditních zásob a zároveň z rostoucích domácích trhů.

Zdroj: Business Insider