Unipetrol: Jen nepatrný růstový příběh pro 2010
|

Unipetrol: Jen nepatrný růstový příběh pro 2010

I když i pro Unipetrol svítá světlo na konci tunelu, impulzů k okamžitému růstu akcií mnoho není, kromě relativně nízké ceny akcií na burze a určitého předzásobení trhu vlivem zvýšení spotřební daně a DPH od roku 2010. Přes pravděpodobně příznivější vývoj cen ropy v 1. kvartále 2010, nelze asi počítat s dramatickým obratem marží a jejich velkým posílením.

Unipetrol Energetika Petrochemie

Celková ztráta společnosti se za devět měsíců posunula z -544 mil Kč na -579 mil Kč (i tak společnost dosáhla zatím nejlepšího čtvrtletí v tomto roce) a pravděpodobnost jejího vymazání do konce roku je takřka nulová (ve 4. čtvrtletí jsou i odstávky). Že společnost bude mít přeci jen hodně daleko k vyrovnání ztrát od počátku roku, bylo jasné již po druhém kvartále a nemělo tedy na cenu akcií výrazný vliv.

I v případě Unipetrolu lze uvažovat přes očekávanou roční čistou ztrátu o teoretické šanci na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let (po úhradě zmíněné ztráty). Technicky vzato připadalo ke konci záři 2009 na jednu akcii cca 24,80 Kč nekonsolidovaného zisku minulých let.

Limitujícím faktorem bude ale hotovost, jejíž objem se v nekonsolidované rozvaze pohyboval jen v desítkách milionů. Navíc společnost do konce roku vyplatí ještě kupóny dluhopisů (254 mil Kč).I tak by schválení nějaké dividendy bylo obecně asi velkým překvapením od většinového vlastníka Unipetrolu, polského PKN Orlen. Impulzů pro posílení kurzu akcie je tedy zatím málo.

unipetrol výsledky

V nejbližší době se ale nerýsují faktory, jež by cenu akcií hnaly vzhůru, zvláště, když by trhy mohly 1.kvartál 2010 uzavírat s určitým poklesem. Snad jen příznivý vývoj a sentiment v cenách ropy by mohl stát na straně optimismu v otázce kurzu, ale vývoj rafinérských marží v prvních třech měsících roku 2010 nebude asi tak rychlý a posilující.

Na trhu však může převládat nejistota z konečných výsledků 2009 i výhledů na rok 2010. Tříměsíční cílovou cenu klademe tedy z těchto důvodů níže (126 Kč/akcii). Investiční doporučení je sníženo na: „redukovat“

Sledujte aktuální vývoj akcií Unipetrolu