IPO Fortuny v číslech: Užitečné informace o úpisu akcií
|

IPO Fortuny v číslech: Užitečné informace o úpisu akcií

Fortuna již brzy obohatí kurzový lístek pražské burzy. Kolik akcií nabízí drobným akcionářů, jak dlouho úpis potrvá a jak vysoká může být cena upsaných akcií? A kdy přesně vstoupí na parket pražské burzy? Nabízíme základní parametry úpisu akcií sázkové společnosti Fortuna.

IPO Akcie ČR Fortuna
  • Upisovací období pro drobné investory v České republice, v Polsku a na Slovensku začíná běžet dnes a potrvá do 21. října 2010 včetně. Investoři mohou cenu akcií uhradit v eurech nebo českých korunách.

  • Maximální cena za akcii pro drobné investory je stanovena ve výši EUR 4,50.

  • Nabídku tvoří celkem až 15 830 000 akcií společnosti ve jmenovité hodnotě EUR 0,01, přičemž až 2 000 000 ks představují nově vydávané akcie a až 13 830 000 ks akcie, které budou prodány dosavadním jediným akcionářem Fortuny, jímž je společnost Penta Investments Ltd. ("prodávající akcionář").

  • Celkový počet nabízených akcií se může ještě zvýšit, a to až o 2 370 000 akcií, jež jsou předmětem opce na nadlimitní úpis.

  • Akcie, jež jsou předmětem nabídky, reprezentují až 35 % všech vydaných akcií společnosti (v případě plného uplatnění opce na nadlimitní úpis).

  • Celková maximální hodnota nabídky (včetně opce na nadlimitní úpis) činí 81,9 mil. EUR, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci 234 mil. EUR.

  • Předpokládá se, že nabídková cena i alokace budou zveřejněny 22. října 2010.

  • Zahájení obchodování akciemi společnosti na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se očekává 27. října 2010, na Varšavské burze cenných papírů (GPW) 28. října 2010.

  • Společnost také zamýšlí požádat o schválení podmíněného obchodování na Burze cenných papírů Praha, a to od 22. října 2010.