NWR: 10 kladů a 10 záporů nákupu Bogdanky
|

NWR: 10 kladů a 10 záporů nákupu Bogdanky

Úterý přineslo investorům na těžařském titulu vzrušující novinku - nabídku na akvizici polského těžaře Bogdanka. Jak uvádí experti, právě polský trh nabízí z hlediska akvizic v tomto sektoru často velmi zajímavé příležitosti.

NWR Uhlí a koks Bogdanka
Bogdanka - ilustrační foto

"Celý polský těžební sektor je podkapitalizován a bude postupně privatizován," říká Marek Hatlapatka z Cyrrusu.

NWR prošla během recese pohnutým vývojem a jistě pamatuje na doby, kdy se její cena pohybovala jen lehce nad padesáti korunami. Značná cykličnost titulu je dána především velkou váhou uhlí dodávaného ocelárnám, které jsou na fázi hospodářského cyklu tradičně velmi citlivé. "Akvizice Bogdanky, která těží prakticky výhradně energetické uhlí, by do skupiny přinesla kýženou stabilizaci hospodaření v průběhu ekonomického cyklu. Samozřejmě za cenu nižších marží v dobách ekonomického boomu, v němž ziskovost těžby koksovatelného uhlí často dramaticky roste," dodává Hatlapatka.

Základní potenciální pro a proti plynoucí z této transakce jsme shrnuli s několika analytiky. Níže uvedené plusy a mínusy jsou výsledkem bleskové ankety ČEKIA, v níž odpovídali následující experti: Milan Vaníček z Atlantiku FT, Marek Hatlapatka z Cyrrusu, Petr Hlinomaz z BH Securities, Jiří Zendulka z Capital Partners, Josef Němý z Komerční banky a Karel Kabelka z Grant Capital.

Podrobné hodnocení chystané akvizice najdete na serveru iPoint.cz

Klady

1) Firma ukázala cestu, jak se chce dále rozvíjet

2) Údajná solidní efektivita Bogdanky

3) Větší pozornost na titul

4) Polští investoři při úspěšném odprodeji pozic v Bogdance mohou uvažovat o investici do NWR

5) Potenciál zahrnutí do FTSE 6) Zajištěný odbyt (dlouhodobé smlouvy) v relativně atraktivní oblasti – energetice

7) Pravděpodobný prostor pro zvýšení efektivnosti a objemu těžby

8) Neohrozí dividendovou politiku NWR (výplatní poměr 50 % čistého zisku)

9) Zvýšení stability výkonnosti společného podnikání (Bogdanka je méně náchylná na ekonomický cyklus)

10) Zvýšení atraktivity vlivem přesídlení do Londýna

Zápory

1) Podstatné zvýšení zadluženosti (potenciální negativní zájem ratingových agentur?)

2) Omezený potenciál energetického uhlí, pokud jde o marže (cena koksovatelného uhlí naopak ve fázi oživení výrazně roste)

3) Potenciální vydání nových akcií může znamenat omezení růstu ceny akcie

4) Tlak na zvýšení ceny ze strany polských akcionářů Bogdanky

5) Případný pokles dividendy

6) Lehké otazníky nad Debienskem, tj. zda tato akvizice neznamená ústup či zpochybnění Debienska

7) Možnost, že cena je příliš vysoká

8) Časový horizont vytěžení zásob zhruba koresponduje s horizontem v OKD, nejde o výrazné prodloužení

9) Absence významnějších synergických efektů mezi jednotlivými doly

10) Možnost, že k transakci vůbec nedojde