Opce – ještě lepší investice do zlata
|

Opce – ještě lepší investice do zlata

Investoři i analytici předních investičních bank se předhánějí v předpovědích, kam až se cena zlata může vyšplhat. Investice do zlata má v dnešní době opodstatnění. Protože se však nabízí řada způsobů, jak tento drahý kov investičně uchopit, nebylo by správné sáhnout hned po první investiční příležitosti, která se naskytne. Důkladným výběrem správné investiční varianty lze dosáhnout podstatně lepších výsledků se znatelně nižším rizikem.

Zlato Opce
Opční burza v Chicagu

Výběr správné varianty

Přímý nákup zlatých mincí nebo cihel je například spojen s dodatečnými náklady na výrobu, distribuci či bezpečné skladování, nehledě na problémy s likviditou v případě prodeje.

Další možností je investice do společností těžících zlato, která s sebou přináší navíc rizika akciové investice. A protože se většina takových společností proti vývoji cen zlata hedžuje, nemusí jejich akciové kurzy cenu zlata vůbec kopírovat.

Nejjednodušším způsobem je sáhnout po burzovně obchodovaném fondu (ETF), případně indexovém investičním certifikátu na takový fond, který investuje do fyzického zlata, a jeho cena tak kopíruje vývoj ceny zlata poměrně přesně.

Rekordní ceny: Sázka na zlato na 9 způsobů

Video: Jak na zlato? Fyzický nákup vs. nákup fondu

Přesto se však nabízejí i mnohem zajímavější varianty. Jednou z nich je právě využití opcí.

Zlatá opční strategie

V tomto směru se nejvíce osvědčila strategie založená na pravidelném měsíčním rolování short put a short call opcí na jeden ze "zlatých" ETF. Mechanismus je jednoduchý. Investor začíná vypisováním short put opcí s měsíční splatností, čímž poskytuje kupujícímu opce právo prodat nám v den splatnosti zlato za předem dohodnutou realizační cenu, která se nachází několik málo procent pod aktuální cenou zlata. Za to obdržíme prémii ve výši 2 až 3 % měsíčně, což je možné díky vysoké krátkodobé volatilitě zlata. Historický vývoj zlaté strategie v porovnání s přímou investicí do zlata

Strategie tak profituje nejen z potenciálu samotného drahého kovu, ale také z jeho specifických tržních vlastností. Pokud bude cena zlata stabilně růst, kupující opce své právo prodat nám zlato nikdy nevyužije a my budeme pouze pravidelně inkasovat vysokou opční prémii.

Co se stane, pokud cena zlata některý měsíc klesne pod realizační cenu? V takovém případě využije kupující opce své právo a zlato nám za předem stanovenou realizační cenu prodá. V takovém případě začneme s rolováním short call opcí. Tím dáváme kupujícímu opce právo od nás zlato za předem stanovenou cenu zpět odkoupit. Dokud se cena zlata nedostane nad tuto hranici, budeme pokračovat v držení zlata a rolování short call opcí, za což budeme opět inkasovat prémie ve zmíněné výši 2 až 3 % měsíčně, což nám časem bohatě vykompenzuje ztrátu, kterou jsme inkasovali při nuceném odkupu zlata za cenu vyšší, než byla na trhu.

V případě, že se cena zlata dostane nad naši realizační cenu, kupující opce své právo využije, zlato od nás odkoupí a my celý proces opakujeme od začátku. Při vypisování opcí můžeme navíc celkem snadno využít marže, a inkasované prémie tak například až zdvojnásobit.

Výhody zlaté opční strategie

Oproti přímé investici do zlata nabízí tato strategie hned několik výhod. Při pravidelně inkasovaných prémiích ve výši 2 % měsíčně a realizačním cenám mírně pod aktuální cenou zlata může jeho cena ročně poklesnout o více než 24 %, a strategie bude naše přesto stále zisková.

Pokud naopak cena zlata za rok nevzroste o více, než je součet námi inkasovaných prémií, bude výnos z naší strategie stále překonávat výnos z přímé investice do zlata. S mnohem nižším rizikem tak můžeme dosáhnout znatelně lepších a stabilnějších výsledků, než je tomu v případě ostatních investičních variant.

Více se o zlaté strategii dočtete na stránkách Best Buy Investments