NWR: Ceny koksu na 4. kvartál klesly méně, než se čekalo
|

NWR: Ceny koksu na 4. kvartál klesly méně, než se čekalo

Společnost NWR dnes oznámila dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro čtvrté čtvrtletí 2010.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR
Horník z NWR - ilustrační foto

Koksovatelné uhlí

Čtvrtletně oceňované koksovatelné uhlí, které je určené k dodávkám pro čtvrté čtvrtletí kalendářního roku 2010, tvoří 20 % předpokládaného celkového objemu dodávek v roce 2010. Dosáhlo objemu přibližně 190 tisíc tun, přičemž jde především o poloměkké koksovatelné uhlí. Průměrná dosažená cena pro tyto dodávky činí 154 EUR za tunu, což je o 3 % méně než průměrná cena pro čtvrtletně oceňované koksovatelné uhlí ve třetím čtvrtletí 2010.

Koks

Průměrná sjednaná cena pro dodávky koksu na čtvrté čtvrtletí kalendářního roku 2010 činí 331 EUR za tunu, což představuje pokles o 9 % ve srovnání s cenami třetího čtvrtletí a o 122 % více, než činila průměrná cena v roce 2009. Předpokládaný objem dodávek ve čtvrtém čtvrtletí je přibližně 280 tisíc tun.

Jak již bylo oznámeno dříve, 80 % objemu koksovatelného uhlí NWR je prodáváno na bázi japonského účetního roku (JFY). Veškeré dodávky koksu se oceňují čtvrtletně a ceny energetického uhlí se sjednávají na kalendářní rok. Ceny koksovatelného uhlí pro dodávky v období JFY 2010 a ceny energetického uhlí pro kalendářní rok 2010 zůstávají nezměněny, na průměrných hodnotách 163 EUR za tunu, resp. 65 EUR za tunu.

Vývoj kurzu akcií NWR sledujte zde

NWR zůstává na cestě k dosažení produkčních a prodejních cílů stanovených pro letošní rok. Společnost v průběhu kalendářního roku 2010 očekává celkový prodej externím zákazníkům ve výši přibližně 5,5 milionu tun koksovatelného uhlí, 5 milionů tun energetického uhlí a 1,1 milionu tun koksu. Produkční cíle společnosti pro kalendářní rok 2010 jsou 11,5 milionu tun uhlí a 1 milion tun koksu.

Všechny ceny uváděné v eurech vycházejí ze směnného kurzu 24,50 CZK/EUR. Ceny se uvádějí jako kombinace průměrů různých kvalitativních kategorií uhlí i koksu v dodací paritě ex works (EXW).

Průměrné smluvní ceny dodávek jsou orientační, neboť je může ovlivňovat řada faktorů, včetně (nejen výhradně) pohybů směnného kurzu, kvalitativního mixu, načasování dodávek, a pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit.

Společnost zveřejní své výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku 19. listopadu 2010, kdy rovněž poskytne další podrobnosti o vývoji hospodaření.

Jak může ovlivnit hospodaření NWR nákup dolu Bogdanka?