Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM Developerské firmy KIT digital
ECM logo

ECM

Krátkodobý výhled

Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená. Výsledky s rozšířením čisté ztráty nadále poukazují na potenciálně nepříjemnou situaci ve společnosti a rovněž vznáší otazníky nad budoucností v podobě dalšího fungování ve stejném módu. Záporné vlastní jmění jen nadále podporuje otazníky nad budoucností společnosti.

ORCO logo

Orco

Orcu se povedlo dohodnout s městem Praha na výstavbě projektu v Bubnech, což by naznačovalo, že společnost se stala dostatečně kredibilní pro danou část Prahy, aby bylo umožněno pokračovat ve výstavbě, což hodnotíme jako mírně pozitivní zprávu. Další vývoj bude podléhat pokračujícímu vyjednávání společnosti s ostatními věřiteli (nejedná se o držitele soudem odložených dluhopisů) na restrukturalizaci dluhu, protože sama společnost přiznává, že současné peněžní toky nejsou dostatečné na splácení svých závazků.

Krátkodobý výhled

Nadále nevnímáme pro držitele akcií výraznější potenciál, který by nás přiměl změnit názor o spekulativnosti dané akcie. AAA Auto

AAA Auto

Krátkodobý výhled

Nízký zájem o titul bude pravděpodobně nadále přetrvávat. I přes relativně úspěšnou restrukturalizaci bude společnost jen postupně nabírat dřívější lukrativitu z investorského pohledu, který je zaměřen na budoucí růst a přidanou hodnotu. Titul již analyticky nepokrýváme.

KIT digital

KIT Digital

V médiích probíhají zprávy o potenciálních akvizicích ze strany společnosti, které by mohly rozšířit tržní podíl. Na druhou stranu si společnost nechala schválit potenciální navyšování kapitálu až na 80 % své současné hodnoty (nemusí být využito).

KIT Digital jako technologická společnost se nesla v posledních dnech na pozitivní vlně technologických titulů po řadě akvizic, které proběhly. Domníváme se, že pozitivní trend v technologiích může ještě nějakou dobu pokračovat a potenciální limitací by bylo spíše jen navyšování kapitálu. Výsledky by měly již přinést přesvědčivější čísla pro investory na provozní úrovni, jinak bychom očekávali, že se zvýší nervozita i přes pokračující akviziční činnost. Titul nepokrýváme.