Wall Street: Je libo dividendu? Hrábněte do pytle plného peněz!
|

Wall Street: Je libo dividendu? Hrábněte do pytle plného peněz!

Nejistota posledních let přiměla řadu společností k zadržování hotovosti, resp. k vytvoření masivních finančních rezerv. Akciové trhy, i přes řadu nepříznivých makroekonomických dat, zažívají pozvolnou renesanci a návrat na původní hodnoty. Stále častěji se tak z řad akcionářů ozývají hlasy, které volají po novém přerozdělení zisků, hlasy, které požadují zvýšení nebo zavedení dividend.

Světové akcie Dividendy
Dividenda

Symbolickým příkladem může být zářijový dividendový "křest" společnosti Cisco Systems, která se rozhodla poprvé ve své více než pětadvacetileté historii rozdělit část svého zisku mezi akcionáře (roční výnos by se měl pohybovat mezi 1 až 2 %).

Dalších přinejmenším tucet společností pak vyslyšelo hlasy svých akcionářů a dividendy navýšilo. Přesto však současná úroveň zůstává hluboko pod úrovní předkrizového období. Hromadění hotovosti se spíše zrcadlí v četných akvizicích nebo zpětných odkupech vlastních akcií.

Dividendy vyplácí skoro ¾ firem z S&P 500

Z pětiset společností v indexu S&P 500 jich plných 368 už dividendu vyplácí, což je více než v roce 2009, kdy to bylo 363 společností, ale méně než 372 v roce 2008.

Podle nedávných údajů Bank of America dokázaly nefinanční společnosti zahrnuté v indexu S&P 500 ke konci druhého čtvrtletí nahromadit hotovost okolo 1 bilionu dolarů. Do konce roku by tato suma mohla narůst až na 2 biliony dolarů. V případě stagnující ekonomiky a nedostatku atraktivních příležitostí na akvizice je zde zcela evidentní prostor pro růst dividend.

Průměrný dividendový výnos společností v indexu S&P 500 činí aktuálně jen něco přes 2%, což je ve srovnání s historickým průměrem 6% poměrně ubohé. Nejvyšším výnosem se může aktuálně pochlubit Frontier Communications s 8,7 %, Windstream (8,1 %) nebo CenturyLink (7,3 %).

Investování do dividendových akcií je navíc dlouhodobě osvědčená investiční strategie, které poráží trh a generuje pasivní příjem. Studie Ned Davis Research říká, že společnosti, které vyplácely dividendy, růstově překonaly své "lakomé" protějšky mezi roky 1976 a 2006 v poměru 10 % : 4 %. Účinek reinvestovaných dividend může zvýšit množství hotovosti exponenciální rychlostí. Při nízkých úrokových sazbách, jaké jsou nyní v USA, je po investicích, které nabízejí vysoký výnos, poměrně velký zájem.

McDonald’s a technologické firmy

Jednou z takových celebrit akciových trhů je McDonald’s, který zvýšil dividendu o 11% na 61 centů na akcii. Dividendový výnos se nyní pohybuje kolem 3,1 %. Dalším dokladem vysoké hotovosti je dividenda Microsoftu. Ten její výplatu zvýšil o 23 % ze 13 na 16 centů. Naproti tomu Hewlett-Packard drží dividendu 8 centů již celou dekádu. Je tedy jen otázkou času, kdy se i zde objeví zpráva o změně.

Akcie: Dividendoví králové amerického trhu Technologické společnosti drží ze zmíněného 1 bilionu přibližně 36 %. Rezervy technologického sektoru ve zmiňovaném indexu se rovnají 18 % jejich tržní hodnoty. Nejvíce hotovosti drží Cisco Systems, Apple a Google. Nicméně počítat s dividendou od Applu nebo Googlu asi není zcela relevantní, přestože Apple drží 46 miliard dolarů a dividendu již v minulosti vyplácel (přestal v roce 1995). Vize těchto společností je totiž v současnosti zcela odlišná, akviziční nebo jakkoli jinak investiční.

Na druhou stranu jsou zde i další společnosti, které již dávno nejsou růstové, a tak jsou otázky o rozdělení zisku zcela na místě. Např. telekomunikační společnosti jako Verizon Communications nebo AT&T vyplácejí okolo 6 %.

Dividendy lákají dlouhodobě

Dividendy jsou pro investory základním dlouhodobým lákadlem. Podobnou vábničkou jsou však i oznámené buybacky, resp. zpětné odkupy vlastních akcií. Díky nahromaděné hotovosti se tak i s těmito událostmi roztrhl pytel. Příkladem může být Walgreen, který 13. října oznámil buyback ve výši 1 miliardy dolarů a potvrdil dividendu 17,5 centu. Podle Bank of America oznámí ještě letos AT&T zásadní dvouletý program zpětného odkupu akcií. Poslední odkup ve výši 400 milionů dolarů proběhl v roce 2004. Family Dollar oznámil 6. října navýšení buybacku o 250 milionů, Chevron by měl začít s odkupem akcií během posledního čtvrtletí letošního roku.

Třetím a nejrychlejším kurzotvorným katalyzátorem jsou M&A, tedy fúze a akvizice. Správné vytipování budoucího akvizičního cíle obvykle přinese poměrně tučnou a rychlou odměnu. Jen samotné spekulace stačí na to, aby si kurz během několika minut značně polepšil. Příkladem mohou být nedávné spekulace o převzetí Adobe Systems softwarovým gigantem Microsoft nebo převzetí Yahoo! ze strany AOL. Cena akcií Adobe se přechodně zvýšila až o 15 %, cena akcií Yahoo! o 10 %.

S vysokou a stále se kumulující hotovostí lze očekávat zvyšování dividend, výplaty mimořádných dividend, cílenou akviziční činnost nebo zpětné odkupy akcií. Jedinou otázkou je, která společnost a k jakému kroku přistoupí.