Daniel Beunza: V obchodování je potřeba kromě počítačů (HFT) znovu více využívat lidský úsudek
|

Daniel Beunza: V obchodování je potřeba kromě počítačů (HFT) znovu více využívat lidský úsudek

Vyšetřování skončilo, zapomeňte! Tato magická formulka v případě vysokofrekvenčního obchodování (high frequency trading – HFT) neplatí. Počítači diktované příkazy k nákupu a prodeji jsou totiž i kvůli kolapsu indexu Dow z 6. května pod drobnohledem, přestože je nedávno americká Komise pro cenné papíry víceméně omilostnila. Obavy, že by nás chybný software mohl dovést na pokraj systémového kolapsu, však zažehnány nejsou. I proto se stále více expertů přimlouvá za návrat lidského faktoru na trhy. Mezi takové patří Daniel Beunza z London School of Economics.

Obchodování Investování HFT
Daniel Beunza

Od 6. května v určitých kruzích převládá odpor vůči počítači řízenému obchodování. Ubírá se tato diskuse správným směrem? Je vůbec položená na správných základech?

Daniel Beunza (DB): Myslím, že ano. Podle mě totiž politici pochopili, že nadešel ten správný čas na to zaujmout vůči celé věci jiný postoj. Dosud panoval názor, že je třeba z obchodování vyloučit lidský faktor. To je možné vysledovat už v 60. letech minulého století, kdy se objevily známky toho, že je možné mít plně automatizovaný trh. Během dalších třiceti let se proto regulace celého systému postupně změnila – nedošlo k deregulaci, ale ke změně regulace – a to tak, aby se postupně omezila moc a vliv tvůrců trhu spoléhajících na lidské faktory; tvůrců trhu, kteří dominovali například newyorské burze.

Co to znamená? V čem se liší ta nynější situace a situace z počátku sedmdesátých let?

DB: Ten systém fungoval tak trochu jako klub. A v rámci klubu to byli právě oni, kdo vytvářeli likviditu. A jednou z věcí, které je třeba mít na paměti, je to, že likvidita láká další likviditu. Jakmile máte likviditu (peníze), máte moc. Další likvidita si vás pak najde sama. Toto výchozí rozložení sil se od 70. let třikrát změnilo. Nejprve v roce 1975, kdy došlo k první deregulaci komisí; poté na konci 90. let, což byla reakce na skandály vyvolané tvůrci trhu na Nasdaqu; a pak v letech 2005 a 2006, kdy došlo k regulatorním opatřením, která v podstatě donutila burzy odstranit lidský faktor v zájmu rychlosti. Šlo o to, aby obchodování bylo otázkou vteřin. To jinými slovy znamená, že během posledních třiceti let docházelo k postupnému oslabování moci vedení burzy jako takové tím, že docházelo k oslabování pozice lidského faktoru. Důvodem bylo přesvědčení, že pokud odstraníme lidi, odstraníme jisté "tření", a obchodování bude rychlejší a bezprostřednější.

Z pohledu obchodníků tento posun od lidí k počítačům může být zajímavý. Je však stejně zajímavý a vhodný i z pohledu celé ekonomiky a požadavků, které ekonomika na trh má?

DB: Jistě je mnoho věcí, které počítač dělá levněji než člověk. Problém je, že když spojíte mnoho počítačů, vytvoříte systém. A tam, kde je systém, jsou také systémové efekty, které je velmi obtížné předvídat. Dnes si lidé uvědomují, že pokud eliminují lidský faktor a nechají obchodovat jen počítače, tak je celý systém náchylný k podobným rizikům, jakým byl například "flash crash" 6. května. Proto se stále více mluví o tom, že je potřeba se vrátit k hybridnímu systému, v rámci kterého je lidský úsudek součástí celé struktury trhu.


Plné znění rozhovoru s Danielem Beunzou najdete v archivu Rádia Česko na této adrese. Rozhovor se vysílal ve čtvrtek 4. listopadu v 15:35 na frekvencích: Zlín 93,9 FM, Olomouc 105,6 FM, Brno 101,3 FM, Liberec 99,2 FM, Ostrava 106,3 FM, Plzeň 98,6 FM, Ústí nad Labem 105,8 FM, České Budějovice 89,8 FM, Pardubice/Hradec Králové 99,1 FM, Praha 101,1 FM, Jihlava 96,7 FM, Karlovy Vary 94,7 FM Dnes například ve Spojených státech většinu obchodů dělají počítače bez přispění lidí. Znamená to, že se vrátíme do minulosti a že podíl lidí na objemu obchodů poroste?

DB: Myslím si, že se dočkáme změny. Mám na mysli to, že současnou dichotomii člověk-počítač vystřídají nové ovládací prvky, které umožní lidem podle potřeby ten počítačový systém ovládat. Pokud to přirovnám k letectví, tak to určitě neznamená, že letadlo bude bez autopilota. Bude to znamenat kombinaci autopilota a pilota, která zaručí, že bude letadlo řízeno bezpečně.

Jestli tomu dobře rozumím, obchody by i nadále dělaly počítače. Pokud by se však objevily nějaké turbulence, kontrolu by převzal člověk. Je to tak?

DB: Přesně tak. Jedním z problémů během "flash crash" totiž bylo, že jakmile se ceny začaly chovat "podezřele", počítače přestaly obchodovat, protože mají velmi jednoduchý pokyn – obchodovat pouze za určitých podmínek. Pokud tyto podmínky nejsou, opustí trh. Počítače tedy dělaly, co měly. Problémem je to, že pokud jediný, kdo na trhu obchoduje, jsou počítače, které se chovají podle algoritmů, tak pokaždé, když nastane nečekaná událost, trhy nemohou adekvátně reagovat.

Co konkrétního s tím lze dělat? Směřují trhy ke zmíněné hybriditě?

DB: Jednou z věcí, které je dnes velice zajímavé sledovat, jsou technologie, které používají tvůrci trhu na NYSE. Ti totiž dostali přenosné počítače s dotykovým displejem, které vypadají tak trochu jako iPady od Applu, ovšem jsou starší než iPad. Měl jsem možnost mluvit s jejich tvůrcem Bradem Bailyem, který mi řekl, že jeho cílem bylo udělat pro obchodníky něco podobného, jako udělali malíři v období kubismu pro vnímání reality. Ti se pokusili dostat do obrazu třetí rozměr. Bailey se pokusil ukázat i ty aspekty obchodování, které jinak obchodníci nemohou vidět. Tak lze vnímat automatizaci a ovládací panely, které teď mají obchodníci na svých počítačích, jako pomyslné páky a tlačítka, kterými ovládáte nějaký stroj. To je podle mě jedna z cest do budoucna – nové ovládání a nové přístroje, které umožní kombinovat lidský úsudek a rychlost počítače.


Speciál IW: HFT - vysokofrekvenční počítačové obchodování