Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - KB, Erste a VIG

KB, Erste, VIG. Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Akcie ČR Erste Group Bank
Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka (KB) podle zveřejněných výsledků hospodaření za 3Q 2010 dosáhla čistého zisku 3 481 mil. Kč, výrazně nad tržním očekáváním (3 151 mil. Kč). Oproti odhadům mírně nižší úrokové výnosy byly více než kompenzovány výnosy z finančních operací (852 mil. Kč oproti eAFT: 665 mil. Kč). Celkové výnosy tak byly lehce nad očekáváním. Stejně jako v předchozích dvou čtvrtletích překonala banka odhady na nákladové straně. Provozní náklady dosáhly 3 240 mil. Kč, méně než medián tržních projekcí (3 300 mil. Kč). K zlepšení přispěl především pokles ostatních administrativních nákladů (-5 % r/r) díky různým úsporným opatřením. Dalším překvapením jsou velmi nízké opravné položky (-636 mil. Kč), když došlo k mírnému poklesu podílu nesplácených úvěrů v portfoliu banky na 6,5 % (6,6 % v červnu 2010). Zlepšení vykazují jak korporátní, tak retailové úvěry.

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně. Čistý zisk výrazně překonal odhady, poměr nesplácených úvěrů se již zřejmě definitivně dostal za vrchol a nadále bude docházet k postupnému zlepšování. Jako jediné mírné negativum vnímáme mezikvartální pokles úrokových výnosů, nicméně v budoucnu by i zde mělo dojít k výraznějšímu oživení mimo jiné v souvislosti s očekávaným zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB. Dobrá čísla oznámila i majitelka banky Société Générale.

Krátkodobý výhled

Úrovně kolem 4000 Kč hodnotíme jako držet, a proto nevnímáme výraznější růstový potenciál. Je vhodné se zmínit, že některé zámořské investiční domy jsou více pozitivnější a cílové ceny mají výrazně výše.

Erste Bank logo

Erste Bank

Titul se pohyboval v rozmezí 28-30 EUR, což se v závislosti na kurzu zrcadlilo na pražské burze. Aktuálně díky celkovému pozitivnímu sentimentu se titul dostal až nad 32 EUR hranici. Na bankovní sektor (selektivně) dopadá vliv Basel III, který pravděpodobně bude nutit banky zvyšovat kapitál. Aktuálním tlakem procházejí především americké banky v čele s Bank of America kvůli problémům s postupem u zabavování nemovitostí při neschopnosti splácení hypotéčních úvěrů.

Z fundamentálního pohledu se banka nadále jeví jako stabilní. S rizikovým potenciálem se sleduje vývoj v Rumunsku, které z ekonomického hlediska je stále nestabilizovaný region (země bude pravděpodobně žádat IMF o další čerpání fondů). Vývoj rumunské měny ovlivňuje půjčky v cizích měnách, a tím i jejich splatnost. Sleduje se i vliv dodatečné bankovní daně v Maďarsku a její potenciální vliv na výhodnost setrvání v této zemi. Vliv rakouské speciální daně je trhem již víceméně absorbován (určitá nejistota tu stále je). Tento vliv byl i oceněn samotnou společností na 100 mil. EUR ročně na zisku před zdaněním (od 2011 s prozatím otevřeným koncem). Výsledky za 3Q (29. 10.) byly lepší než očekávání. Čistý zisk 265 mil. EUR překonal očekávání 241 mil. EUR. Celkově se potvrdila naše projekce, čímž byl překonán konsensus trhu.

Krátkodobý výhled

Celkově současné úrovně nad 32 EUR vnímáme neutrálně. Z pohledu našeho ocenění proto výraznější překročení této úrovně považujeme za vhodné pro vybírání zisků. Dlouhodobě vnímáme, že významnější ekonomické oživení v regionu by mělo být pro titul prospěšné.

VIG logo

VIG

Výsledky budou zveřejněny 9. 11., ale vzhledem k tradičnímu defenzivnímu pojetí neočekáváme žádné výraznější překvapení. Potenciálně pozitivně může působit zájem o IPO asijské pojišťovací divize AIG, které bylo velmi úspěšné (několikanásobně přeupsáno). Na druhou stranu se i pojišťovny pohybují společně se sentimentem na finanční sektor, který je aktuálně výrazněji rozkolísaný.

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul pozitivní s tím, že pojišťovna bude dle našeho názoru postupně zvyšovat svoji hodnotu.

Krátkodobý výhled

Ceny kolem 900 Kč bychom považovali za solidní investiční příležitost. Při úrovních 950 Kč jsme neutrální.