Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna
|

Krátkodobý výhled na české akcie: listopad 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD včetně Fortuny a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) CME (CETV) Akcie ČR CETV Fortuna
Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Společnost zveřejní výsledky za 3Q 2010 10. 11. Neočekáváme, že dojde k výraznému posunu ze současných trendů, které jsme pozorovali v 1H 2010. Větší důraz bude znát na vlivu snížení propojovacích poplatků v mobilní telefonii, které bude mít negativní význam v 3Q. Nadále se bude rovněž sledovat vývoj kolem potenciálního tendru na kmitočty zbylé po analogovém televizním vysílání, které by mohly přinést nový prostor pro vysokorychlostní internet. Tato situace by mohla vyústit ve zvýšené investiční náklady na pořízení licence na kmitočty a dále na rozšíření pokrytí pomocí tohoto pásma. Odhadujeme v řádu několika miliard Kč, ale současně nevnímáme zvýšené riziko pro společnost, která je nezadlužená a generuje silné finanční prostředky. Současně s tím však vzniká potenciál zvýšené konkurence, protože aktuálně má TEF nejlepší pokrytí 3G technologií (snížení konkurenční výhody).

Krátkodobý výhled

Současné ceny jsou pro nás neutrální. Očekáváme, že výraznější zájem by se mohl objevit až před celoročními výsledky (únor 2011), kdy se může začít výrazněji spekulovat na výši dividendy či na budoucí vývoj kolem distribuce volných peněžních prostředků směrem k akcionářům.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Výsledky mateřské společnosti obsahovaly komentář k České republice, kde bylo dále poukázáno na snižování tržního podílu. Vývoj trhu odpovídal víceméně 2Q a celkově rovněž komentář odpovídal předchozímu vývoji, což bylo naše očekávání. Proto jsme rovněž dané informace vnímali neutrálně. Můžeme jen zopakovat, že prozatím hodnotíme lehce příznivě, že pro příští rok není připravována žádná dodatečná daň na tabákové výrobky.

Krátkodobý výhled

Celkově platí, že PM ČR je defenzivní titul a očekáváme, že do konce roku by měl zůstat víceméně mimo zájem investorů na současných z našeho pohledu neutrálních úrovních. Zvýšený zájem očekáváme až na počátku nového roku, kdy se začne více hovořit o dividendě. Současné úrovně a odhady poukazují na solidní hrubý dividendový výnos kolem 8,5 % za rok 2010.

Fortuna

Fortuna

Na pražské burze se 22. 10. začala obchodovat nová emise. Jedná se o sázkovou společnost Fortuna. Upisovací cena byla stanovena na 105,5 Kč a majoritní akcionář Penta umístil na trhu 35 % společnosti. Úpis jsme hodnotili jako úspěšný při dvounásobném přeupsání. Naše cílová cena je nastavena na 127 Kč s hodnocením koupit.

Krátkodobý výhled

Neočekáváme výraznější pohyby na titulu. Ani výsledky za 3Q (10. 11.) by neměly přinést výraznější vzrušení, protože nebude možné srovnání s odhady, maximálně s minulým rokem. Titul řadíme mezi defenzivní pro svou poměrně zajímavou očekávanou dividendovou politiku. Očekáváme hrubý dividendový výnos kolem 7 % p.a. pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Akcie se obchoduje již bez nároku na hrubou dividendu ve výši 0,95 EUR od 19. 10. (standardní T+3 obchodování). Výplata začala 29. 10. Nejbližší akcí budou výsledky za 3Q (25. 11.), od kterých nečekáme výraznější impulz.

Celkově titul vnímáme jako defenzivní hru na postupně rostoucí dividendu při zvyšování produkce (nové linky). Nadále se společnosti daří uchovat si punc technologického náskoku vůči konkurenci.

Pegas oznámil, že založil společnost Pegas International pro případ zahraničních akvizic, ale žádnou prozatím údajně nemají rozjednanou. Samozřejmě tento impulz vnímáme jako potenciál pro případnou akviziční akci. Její případná vhodnost bude ohodnocena dle případných podmínek. Očekávali bychom spíše zaměření na východní trhy.

Krátkodobý výhled

Celkově prozatím není důvod měnit náš neutrální pohled na akcii. Nicméně zvyšujeme ostražitost směrem k akvizičnímu potenciálu, který by přinejmenším mohl znamenat opětovný návrat společnosti na mediální pole, což by mohlo přilákat některé investory.

CME

CETV (CME)

Ve středu 27. 10. zveřejnila společnost výsledky za 3Q 2010, které byly v souladu s očekáváním na provozní úrovni OIBDA (-4,5 mil. USD vs. oček. -6,1 mil. USD). Čistý zisk ve výši +3,4 mil. USD naopak překonal očekávání (ztráta 50 mil. USD) díky vlivu měnového přecenění pravděpodobně vnitropodnikových půjček. Samotné výsledky díky zveřejněnému odhadu samotné společnosti z 8. 10. již neměly překvapit. Výhled na tento rok byl pouze zopakován.

Zmíněný krok předčasného oznámení částečných výsledků za 3Q potenciálně zneutralizoval negativní očekávání překvapení u příležitosti zveřejnění dat, což vedlo k tomu, že se titul dostal nad 26 USD hranici. Nicméně povýsledková reakce (ze spíše lepších čísel) znamenala posun zpět na úroveň 23 USD. Pozorujeme poměrně silnou nabídku převážně na americkém trhu.

Krátkodobý výhled

Očekáváme nadále, že bude pokračovat vysoká volatilita na titulu, která bude ovlivněna nejen výsledkovou sezónou, ale celkově sentimentem. Současný povýsledkový vývoj hodnotíme spíše s krátkodobým potenciálem. Nicméně nadále držíme svoji myšlenku, že za 400 Kč vnímáme titul jako zajímavý i z dl. hlediska, a pro kratší časový úsek vnímáme potenciál pohybu v rozmezí 400-480 Kč.