Jaká čísla ve středu oznámí Fortuna? Odhad výsledků
|

Jaká čísla ve středu oznámí Fortuna? Odhad výsledků

Sázková společnost Fortuna oznámí výsledky svého hospodaření ve středu ráno. Čím zaujme investory nováček pražské burzy?

Akcie ČR Fortuna
Fortuna - očekávané výsledky

Pro hospodaření ve 3. čtvrtletí očekáváme, že sázkové podnikání i během tohoto čtvrtletí pokračovalo ve svém průběžném růstu a nečekáme velké zvraty.

V porovnání s ostatními kvartály očekáváme tento spíše slabší, neboť větší sportovní akce jsou obvykle uskutečňovány v jarních a podzimních měsících (např. letošní MS ve fotbale).

Objem přijatých sázek odhadujeme ve výši 95,316 mil. eur, celkový objem výnosů (po vyplacení výher a odvodů státům aj.) odhadujeme na 20,274 mil. eur, poměr výnosů k přijatým sázkám tedy odhadujeme na 21,3 %.

Z pohledu zastoupení jednotlivých trhů odhadujeme, že svoji vedoucí pozici potvrdí český trh, kde odhadujeme výnosy 10,948 mil. eur (54% podíl na celkových výnosech), následován Slovenskem 6,082 mil. eur (30% podíl na výnosech) a Polskem 3,244 mil. eur (16% podíl na výnosech).

Celkové provozní náklady odhadujeme na 16,192 mil. eur, z toho personální náklady na 6,755 mil. eur, náklady na odvody státu 2,211 mil. eur, odpisy a snížení hodnoty majetku na 0,533 mil. eur , ostatní provozní příjmy na 0,018 mil. eur a ostatní provozní náklady na 6,711 mil. eur. Výše uvedené odhady implikují výši provozního zisk EBITDA na 4,615 mil. eur (EBITDA marže 22,8%) a EBIT 4,082 mil. eur (EBIT marže 20,1 %). Se započtením finanční stránky hospodaření odhadujeme zisk před zdaněním na 3,546 mil. eur a po zdanění čistý zisk ve výši 2,820 mil.eur.

Aktuální kurz akcií Fortuny sledujte zde

Predikci hospodaření však výrazně ztěžuje nedostupnost historických dat nad rámec ročních nebo pololetních informací zveřejněných v prospektu k nedávnému IPO, navíc zkreslených zahrnutím chorvatských aktivit. Při vyhodnocování zveřejněných výsledků bude tento fakt nutno brát na zřetel.