Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna
|

Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD včetně Fortuny a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny včetně výhledu na rok 2011.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) CME (CETV) Akcie ČR CETV Fortuna
Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Výsledky za 3Q nepřinesly bez jednorázové položky žádné překvapení. Nadále je patrný klesající trend tržeb a úspora na straně nákladů. Pokles tržeb je způsoben nejen regulací, ale i současným ekonomickým vývojem a tlakem konkurence. Růstový potenciál Slovenska naplňuje projekce a již ve 3Q 2010 se dostal na pozitivní provozní zisk OIBDA. V roce 2011 by již mělo jít o pozitivní provozní výsledek za celý rok. Nicméně potenciál Slovenska je vzhledem k velikosti celé společnosti relativně malý (zhruba 5 % z celkových tržeb).

Jak již zmíněno, byly 3Q výsledky významně ovlivněny jednorázovou položkou přecenění dřívějšího (z roku 2003) odpisu aktiv ve fixní telefonii, který přidal 3,4 mld. Kč do čistého zisku (10 Kč/akcii). Tato účetní operace pomůže společnosti z našeho pohledu udržet výplatu dividendy na loňské úrovni 40 Kč/akcii po další dva roky, což představuje na současných úrovních slušný 10,7% hrubý dividendový výnos.

Pro příští rok se domníváme, že investoři s většími investicemi do společnosti budou vyčkávat až k blížící se dividendě ke konci srpna (rozhodný den většinou na začátku září). Pozitivním impulzem může být potvrzení domněnky ohledně dividendy, tedy návrh managementu na hrubou dividendu, což bychom mohli vědět po valné hromadě (většinou na konci dubna).

Z pohledu fundamentu neočekáváme, že by se rok 2011 měl výrazně lišit od toho letošního díky pokračujícímu vlivu regulace propojovacích poplatků. Lehce stabilizačně by mohla působit stabilizace ekonomického vývoje. Čistý konsolidovaný zisk pro rok 2011 je plánován na úrovni letošního čistého zisku bez vlivu mimořádné položky z 3Q 2010, tedy ve výši 9,5 mld. Kč.

Výhled na prosinec 2010 / rok 2011

Výraznějším vzrušením kromě výsledků může být rozhodování ČTU nad volnými frekvencemi po analogovém televizním vysílání, které by mohlo být využito pro vysokorychlostní mobilní internet. Dané frekvence by mohly představovat dodatečný investiční náklad v řádu několika mld. Kč. Vliv na Telefóniku prozatím vnímáme jako neutrální, protože bude zřejmě jedním z účastníků řízení, nicméně se pravděpodobně zvýší konkurence v daném segmentu.

Domníváme se, že současné ceny na úrovni 370/380 Kč jsou vhodné pro dlouhodobé dividendové hráče. Atraktivnost shledáváme především v dividendovém potenciálu (hrubý div. výnos 10,7 % p.a.) a ve schopnosti společnosti samotné najít dostatečný prostor pro umožnění udržení si solidního dividendového výnosu. Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Zkrácený komentář výsledků za 3Q (pouze konsolidovaná čísla) poukazuje na pokračování trendu (lehký pokles díky vyšší dani z počátku roku) za 2Q, který byl již naznačen v komentáři mateřské společnosti z minulého měsíce.

Výhled na prosinec 2010 / rok 2011

Pro příští rok bude stěžejní, jak se společnosti povede využít nové kapacity uvedené do provozu v letošním roce. Rozhodování v tomto případě je na straně mateřské společnosti, která plánuje využití napříč skupinou. Na druhou stranu se domníváme, že nevyužívání nových kapacit by bylo ze strany společnosti nehospodárné, a tudíž jsme spíše naklonění variantě, že mateřská společnost bude nové kapacity využívat.

Právě využívání nových kapacit pro výrobu pro ostatní země EU (tzv. "ostatní export" s nižší ziskovostí 5-8 % nad náklady) a absence zvyšování daní pro rok 2011 může znamenat solidní výsledky pro příští rok. Jen připomínáme, že prozatím se počítá se zvýšením tabákových daní jen pro rok 2012, případně 2014 pro dostání legislativy EU (zvyšování pro ČR by mělo být v intencích 2-3 Kč na krabičku v každém zvýšení). Takovýto postup by potenciálně ponechával jistou možnost pro menší a opatrnou optimalizaci ziskových marží.

Celkově platí, že PMČR je defenzivní titul a očekáváme, že do konce roku by měl zůstat víceméně mimo zájem investorů na současných z našeho pohledu neutrálních úrovních. Zvýšený zájem očekáváme až na počátku nového roku, kdy se začne více hovořit o dividendě. Současné úrovně a odhady poukazují na solidní hrubý dividendový výnos kolem 8,5 % za rok 2010.

Fortuna

Fortuna

Nováček na burze od svého uvedení prožívá poměrně volatilní obchodování, a to od zahájení na 105 Kč k růstu na 108 Kč a následnému propadu k 82korunové hranici. Tento vývoj dle nás odráží rozvržení umístění emise mezi převážně retailové hráče, kteří se aktuálně přeskupují, a titul musí najít novou podobu svých akcionářů, aby se dokázal stabilizovat.

Ceny kolem 80 Kč již přilákaly investory díky téměř 10% odhadovanému dividendovému výnosu (dle naší projekce).

Výsledky za 3Q byly první zveřejněné a ještě spíše ve zkrácené verzi, tudíž se nedá moc usuzovat o výkonnosti společnosti vůči odhadům (nebyly).

Pro příští rok budeme sledovat, jak se Fortuně podaří spustit novou loterijní hru, jak se bude vyvíjet legislativa převážně v Polsku a v ČR, kde by její zostření mohlo přinést konkurenční výhodu Fortuně, která již je v zostřené regulaci na rozdíl od konkurence. Jsme poměrně optimističtí ve vývoji hospodaření společnosti, avšak současně jsme si vědomi potenciálu poklesu marží díky většímu využívání on-line sázení.

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul pozitivní, až si jej najdou dlouhodobí dividendoví hráči a společnost bude dodávat patřičný očekávaný fundament. pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Výsledky za 3Q byly lepší než očekávání díky tržbám, kde společnost profitovala z lepší situace na trhu = lehce snížené náklady a stabilní cena produkce. Čistý zisk na 8,2 mil. EUR vs. oček. 7,6 mil. EUR. Výhled do konce roku byl potvrzen (provozní zisk EBITDA do -10% r/r).

Pro příští rok bude stěžejní udržení prodeje na maximálních úrovních, tedy maximální využití kapacit. To se údajně společnosti prozatím daří, protože by měla mít prodanou kapacitu na celý rok (vyjádření společnosti). Důležité je udržení si solidních cen, kde vnímáme potenciál tlaku kvůli zvýšené konkurenci kvůli novým kapacitám na trhu.

Zvýšenou pozornost rovněž vnímáme u potenciálu akvizic, kde Pegas založil dceřinou společnost pro akvizice, ale údajně nemá nic v hledáčku.

Vydali jsme nové doporučení na ceně 488 Kč na stupni Kupovat (11. 11.). Domníváme se, že titul je dostatečně fundamentálně silný, a navíc se solidním hrubým dividendovým potenciálem na úrovni kolem 5 %. Překvapení na poli akvizic je rovněž ve hře a může být katalyzátorem.

CME

CETV (CME)

Výsledky za 3Q dle očekávání a dle předešlé indikace společnosti = EBITDA -4,5 mil. USD vs. oček. -6,1 mil. USD. Další významnou událostí bylo vyřazení z indexů MSCI (MSCI EM a MSCI ČR). Zpráva způsobila rozsáhlejší výprodej na titulu, který ubral 22 % za poslední měsíc. Očekáváme, že tento pokles je spíše technickou událostí a nutností některých investorů, kteří sledují MSCI indexy rebalancovat svoje portfolia.

Po fundamentální stránce se pro nás a náš výhled na titulu moc nemění, a proto zůstáváme poměrně pozitivní.

Pro příští rok bude stěžejní vyjednávání o cenách reklamy a o objemu, které budou chtít zadavatelé reklam realizovat v příštím roce. Náš pohled je lehce pozitivní s tím, jak očekáváme ekonomickou stabilizaci na hlavních trzích společnosti, jako jsou ČR a SR (potažmo i Bulharsko a částečně Rumunsko).

Naší strategií bylo vyčkat do data realizace vynětí z indexů MSCI a tuto technickou událost využít k investiční příležitosti (viz materiál z 1. 12.). Krátkodobě by mělo dojít přinejmenším technicky k vyrovnání úrovně 20 USD (384 Kč), což je již dosaženo, aktuálně jde o stabilizaci či zachycení na dané úrovni.

Dlouhodobě věříme, že se titul bude obchodovat se sentimentem, tedy volatilně, ale jsme spíše optimisti s výhledem cen nad 20 USD (kde věříme, že tato úroveň se stane opětovně spíše záchytnou cenou).