Jak začít investovat do ETF?
|

Jak začít investovat do ETF?

Vlastní nákup a prodej burzovně obchodovaných fondů je velmi jednoduchý. Méně zkušení investoři mohou mít zpočátku problém s výběrem vhodného typu fondu. Jak se v nabídce několika stovek ETF orientovat? Které informace jsou pro vás důležité? Na které otázky byste si měli před prvním nákupem odpovědět?

Investování ETF
ETF - ilustrační obrázek

Podobně jako v případě klasických podílových fondů můžeme burzovně obchodované fondy rozdělit do několika skupin – ETF zaměřené na peněžní trh, státní a firemní dluhopisy, akcie, nemovitosti, komodity či měny. Každá skupina se liší výší možného výnosu a rizikovostí.

I když je přáním většiny investorů dosáhnout co nejvyššího výnosu "bez rizika", je potřeba ctít základní zákonitosti – čím vyšší výnos požadujete, tím rizikovější ETF budete muset zvolit.

Rizika versus očekávaný výnos

Rizikovost (volatilita) vybraného ETF je dána rizikovostí cenných papírů, které zařazuje do portfolia. Mezi nejméně rizikové patří ETF zaměřené na peněžní trh následované fondy investujícími do firemních a státních dluhopisů.

V případě dluhopisových ETF je třeba počítat s měnovým rizikem. I když ETF dosáhne kladného výnosu ve své vlastní měně (pozn. v měně ETF), díky posílení koruny vůči měně fondu může být výsledná korunová výkonnost záporná.

Na opačné straně, co se rizikovosti týče, stojí fondy zaměřené na akcie, komodity či měny. Obecně platí, že ETF zaměřené na široké akciové trhy (např. ETF na globální indexy) vykazují nižší volatilitu než úžeji zaměřené fondy.

Mnohem vyšší kolísavost vykazují i ETF investující do akcií z rozvíjejících se zemí. I zde je třeba myslet na měnové riziko, jeho vliv je však oproti dluhopisovým fondům nižší (pozn. rizikovější - akciové - fondy nabízejí na dlouhém horizontu vyšší výnos). Nabídka ETF je rozdělována nejen podle sledovaného regionu (např. svět, USA, Evropa, Asie) či země, ale i jednotlivých sektorů. V případě investice v rámci jednotlivých sektorů počítejte s tím, že jednotlivá odvětví hospodářství se nemusejí vyvíjet shodně. Některá odvětví jsou více svázána s vývojem hospodářství, jiná se mohou vyvíjet zcela opačně či neutrálně. Setkat se můžete s označením cyklické, anticyklické a neutrální odvětví.

Tři základní otázky

Před investicí byste měli znát odpovědi na tři základní otázky:

- jaký výnos očekáváte,

- jaké riziko jste ochotni podstoupit,

- jak dlouho nebudete investované prostředky potřebovat (v této souvislosti mluvíme o tzv. investičním horizontu).

Každý investor by měl popřemýšlet i o své celkové finanční a majetkové situaci. Vedle svých příjmů by měl věnovat pozornost i pravidelným, plánovaným i neplánovaným výdajům. K investici do ETF je vhodné vyčlenit pouze část prostředků určených ke zhodnocení.

Kde hledat informace o ETF? To zjistíte v pokračování článku na serveru ETFs.cz