Akcie ve skutečnosti nerostou! Raději kupujte reálná aktiva, například zlato!
|

Akcie ve skutečnosti nerostou! Raději kupujte reálná aktiva, například zlato!

Akciová rally, kterou sledujeme od léta, se po nadechnutí v závěru listopadu znovu rozjela. V další růst cen akcií věří mimo jiné i Jim Cramer. Rostou ovšem akciové trhy reálně, nebo pouze na základě většího objemu peněz a ztráty jejich kupní síly?

Světové akcie
Nominální vs. reálný růst S&P 500

Pokud bychom se dívali na zhodnocení akciových indexů, budeme sledovat jejich hodnoty v čase a vzájemně je porovnávat, tzn. budeme zjišťovat tzv. nominální vývoj. Ten nám ukazuje modrá křivka, která zobrazuje akciový index, v tomto případě americký S&P 500 (osa vlevo).

Jak moc ovšem rostou akcie? Odpověď nám neposkytne samotná nominální hodnota indexu. Je nutné sledovat reálná čísla, kde nám pomůže porovnání s reálnými aktivy reprezentovanými zlatem (červená čára, osa vpravo). Pokud tato křivka roste, akcie v reálném vyjádření rostou a naopak.

Závěry:

  • V USA akciové trhy od roku 1980 do roku 2000 v reálném vyjádření významně posilovaly.

  • Od roku 2000 to již neplatí.

  • Zlomový byl rok 2003, kdy se odpoutal nominální a reálný vývoj cen akcií. Do ekonomiky totiž proudilo větší množství peněz, než bylo potřeba.

  • Současné aktivity centrálních bank (skupování aktiv, záporné reálné úrokové sazby) tento nepoměr ve vyspělých zemích nadále prohlubují a zvýhodňují reálná aktiva, která jsou z pohledu objemu velmi omezená.