Investujte do lesů a půdy, radí expert z Londýna
|

Investujte do lesů a půdy, radí expert z Londýna

Zelené investice jsou i přes dočasné oslabení zájmu i nadále atraktivní, říká ředitel odboru korporátní odpovědnosti britské pojišťovny RSA Paul Pritchard.

Energetika Zelené investice Ekologie
Paul Pritchard

Boj s globálním oteplováním pokračuje. A nebo přinejmenším pokračuje přetvářka, že tomu tak je. A to navzdory krachu prosincového summitu v Kodani.

Naznačují to mimo jiné aktuální zprávy z Indie. Pátý největší světový znečišťovatel se totiž rozhodl snížit emise uhlíku do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005 až o 25 procent. Tím se připojil k dalším gigantům, kteří už před summitem v Dánsku slíbili tažení proti klimatickým změnám. "Zelené" investice jsou dál atraktivní.

Investiční web (IW): Po prosincovém summitu v Kodani se mluvilo o krachu tažení proti globálnímu oteplování. Nakolik se to projevilo na zájmu o investice do titulů s tímto tažením spojených?

Paul Pritchard (PP): To, že se svět nedokázal dohodnout na závazných pravidlech boje proti zhoršování klimatu, řadu lidí nepochybně zklamalo. Ale Kodaň jistou změnu přinesla. Dva nejvýznamnější hráči – Spojené státy a Čína – se summitu zúčastnili a patřili k těm nejaktivnějším. Což stále trvá.

Neschopnost politiků dohodnout se na něčem závazném se proto, alespoň podle mého názoru, příliš neprojevila na zájmu o zelené technologie. A už ani moc neprojeví, alespoň v příštích měsících. Také dlouhodobě zůstane sektor atraktivní. Pokud samozřejmě Spojené státy, Čína a další země budou pokračovat v nastoupené cestě.

IW: Kde očekáváte největší zájem, největší aktivitu v rámci sektoru?

Letos se budou řešit lesy, využívání půdy a lodní doprava. V Evropě bude dál dominovat šetrný přístup k energiím.

PP: V Kodani nepřišla řeč na nic, co by se týkalo lesů. Proto letos čekám zájem právě o tuto oblast. Může jít například o snahu spojit lesy a obchodování s povolenkami. Stejně tak se dá čekat, že se letos bude řešit otázka využívání půdy a oblast lodní dopravy. Ani o nich se v Kodani příliš nemluvilo – a přitom jde v boji proti globálnímu oteplování o klíčové oblasti.

IW: Platí to samé pro evropské trhy, nebo ty půjdou nadále svou vlastní cestou?

PP: Postoj Evropy k otázce globálního oteplování je už relativně dlouho poměrně jasný. Nadále bude v centru pozornosti šetrné využití energií a některých zdrojů energií, jako jsou vítr nebo čisté uhlí. To jsou trendy, které v Evropě dominují několik let. Změna by podle mě mohla nastat v přístupu ke zmíněnému lesnictví a v tom, jak se bude využívat půda. Do této oblasti začne i na starém kontinentu proudit více peněz.

IW: Co dalšího by v souvislosti s bojem proti změně klimatu mohlo být pro investory zajímavé?

Okolo emisních povolenek se bude dál točit rozhodující část zeleného byznysu.

PP: Za pozornost stojí nejen emise a povolenky, ale také infrastruktura, která souvisí s vývojem trhu s těmito povolenkami, s jejich oceňováním a podobně. Služby jako právní poradenství a nebo konzultační činnost mohou být investičně také velmi zajímavé.

Dále vidím potenciál ve firmách, které nabízejí balíčky služeb související se správou emisí nebo se snižováním emisí. A nakonec jsou tu už víceméně tradiční výrobci větrných elektráren, výrobci technologií umožňujících ekologicky šetrné využití uhlí a další.

IW: Existují naopak firmy nebo oblasti, u kterých by mohlo dojít třeba kvůli vyprchání počátečního nadšení ze zelených technologií k jistému propadu? Tedy které byste nedoporučil?

Výrazný propad zájmu nečekám. Většina projektů se uskuteční, snad jen se zpožděním.

PP: Jak jsem zmínil, v tuto chvíli neexistuje závazný plán boje se změnou klimatu. To může vyvolat obavy o životaschopnost některých projektů. Příkladem může být trh s povolenkami.

Přesto však žádný výrazný propad zájmu obecně nečekám. Je možné, že v krátkodobém horizontu dojde k přiškrcení některých investic do konkrétních projektů. Přesto se nakonec většina z nich uskuteční – možná jen o něco později, než se původně čekalo.

IW: Které oblasti a trhy letos radíte sledovat – co je z pohledu investora nejzajímavější?

PP: Nezpochybnitelnou jedničkou je a bude Čína. Stejně tak mohou být pro investory zajímavé i země, které mají velké zalesněné plochy, například Rusko nebo Brazílie. No a v neposlední řadě mohou jisté příležitosti nabídnout průmyslové země, jejichž technologie jsou už zastaralé a potřebují obnovit.