Řecko: Varování z trhu s CDS
|

Řecko: Varování z trhu s CDS

Vládní dluhy se nesnižují, naopak. Aktuální situace Řecka je horší, než se předpokládalo. Trh s CDS vysílá další varovné signály.

Řecko CDS

CDS = credit default swap

Úvěrový derivát, který slouží k přenosu úvěrového rizika mezi dvěma protistranami. Strana, která koupila kontrakt CDS, se chce zajistit proti riziku úvěrového selhání podkladového aktiva. Na druhé straně, prodávající se zavazuje uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana nechává platit určitou prémii.

Časová struktura řeckých CDS se změnila. Investoři se začínají obávat bankrotu v několika příštích měsících.

Pětileté CDS

Podobná situace nastala v průběhu roku 2008. CDS na Lehman Brothers a na Merrill Lynch tehdy rovněž zaznamenaly podobnou změnu. Pád Lehman Brothers přišel v září.

Problémy bankovního sektoru vedly k raketovému zadlužení tří nejrozvinutějších zemí. Začátkem roku 2009 došlo k určitému zpomalení.

V případě Řecka je alarmující shodnost vývoje ceny CDS, v principu formy pojištění proti bankrotu, s obdobím před krachem velkých bank ve světě. Současný vývoj je tak varováním pro roky 2010 a 2011, kdy se dluhy projeví v plné síle.

Podle Barclays se pravděpodobnost krize může během současného roku zvyšovat.

Morgan Stanley: Řecko je trojským koněm Evropy

Zdroj: Pragmatic Capitalism