Fondy kvalifikovaných investorů: Od A do Z
|

Fondy kvalifikovaných investorů: Od A do Z

S fondy kvalifikovaných investorů se v poslední době roztrhl pytel. Jen v uplynulém roce získalo licenci ČNB dalších 17 subjektů. Zveřejňovaných informací o konkrétních fondech je jako šafránu, proto zůstává tato oblast kolektivního investování stále trochu zahalena rouškou tajemství. Mohou trochu pomoci při rozhýbání stále zatuhlého domácího realitního trhu?

Investice Investování

Obecně má vznik fondů kvalifikovaných investorů několik základních motivů, které se u většiny realizovaných projektů prolínají. Tím základním je naplnění samé podstaty "kolektivního" investování, tedy shromažďování peněz od většího počtu investorů a jejich využití na realizaci širokého spektra projektů.

Kam investují fondy kvalifikovaných investorů?

  • nemovitosti
  • cenné papíry
  • obnovitelné zdrojů energie

V tomto ohledu totiž fondy oproti standardním formám majetkové účasti v obchodních společností, nabízejí nesporné výhody.

Jednou z nich je velmi snadný vstup, resp. výstup z investice.

Ten je výsadou otevřených podílových fondů, jejichž kapitál lze jednoduše navýšit úpisem podílových listů, a naopak snížit jejich odkupem. Investor tak má možnost se svou investicí bez zbytečných administrativních omezení "pracovat".

Významnou přidanou hodnotou při získávání investorů pro nové investiční záměry je kvalitativně vyšší stupeň transparentnosti a důvěryhodnosti fondů jako takových. I přes vysokou flexibilitu fondů kvalifikovaných investorů v oblasti stanovení investiční politiky jsou stále pod základním dohledem regulátora (ČNB) a jejich hospodaření je kontrolováno depozitářskou bankou.

Samozřejmě to neznamená, že zde své peníze nemohou prodělat (to ostatně lze i v klasických fondech pro veřejnost), riziko různých typů protiprávního jednání, v Česku s oblibou nazývaného "tunelování", je zde pokryto o několik úrovní lépe než v případě majetkových účastí v klasických obchodních společnostech.

Výhody investování do fondů kvalifikovaných investorů

  • velmi flexibilní investiční politika
  • transparentnost pro koncového investora
  • příznivý daňový režim

Nevýhody investování do fondů kvalifikovaných investorů

  • vyšší náklady
  • administrativní nároky
  • zákaz veřejné nabídky

V tomto ohledu mohou být zde založené fondy pro řadu investorů přijatelnější než podobné subjekty zřízené v tzv."daňových rájích" vně i uvnitř Evropské unie. Ať už si o úrovni domácího dohledu nad kapitálovým trhem myslíme cokoli, řadě z nás může perspektiva kontroly českými orgány podpořit dobré spaní více než vidina potřeby dovolání se spravedlnosti několik set nebo tisíc kilometrů daleko. O případných jazykových bariérách ani nemluvě.

Se zahraničními fondy mohou domácí fondy kvalifikovaných investorů směle soupeřit i v otázce zdanění výnosů. Nabízejí totožný daňový režim jako fondy pro veřejnost, tj. daň z příjmu ve výši 5 % na úrovni fondu. Soukromé investory navíc potěší možností aplikace standardního šestiměsíčního daňového testu (především tzv. otevřené fondy), díky jemuž jsou dlouhodobější investice do fondů osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Výnosy se tak velmi efektivně a zcela standardní cestou dostanou svým finálním "uživatelům".

Že to zní uším potenciálních investorů velmi lákavě? Ano, ale nenechme se mýlit, stejně jako vše mají i fondy kvalifikovaných investorů také svá "ale". Všechna jejich zmíněná pozitiva a jistoty mají samozřejmě svůj negativní odraz v podobě ať už dodatečných finančních nákladů, nebo jiných administrativních odlišností a omezení. Na každý investiční záměr nebo skupinu záměrů je třeba nahlížet individuálně a pečlivě zvažovat, jaký poměr výkon/cena použití fondů kvalifikovaných investorů v konkrétním případě nabídne.

Největší zodpovědnost leží samozřejmě na koncovém investorovi. Konec konců jsou to jeho peníze. Měl by si uvědomit, že investuje do nástroje, který se těší nižšímu stupni ochrany než klasické fondy pro veřejnost, a pečlivě zvážit, zda je sám "kvalifikován" pro tento typ investic, a to nejen z pohledu zákonné definice, ale také jejího věcného významu.

Jedině pak mohou fondy kvalifikovaných investorů naplnit své skutečné poslání, tj. sloužit k co možná nejefektivnější alokaci kapitálu a přispívat k rozvoji domácího finančního trhu, jehož jsou dnes už standardní součástí.