2010-2020: Kolaps Číny a renesance USA
|

2010-2020: Kolaps Číny a renesance USA

Podle renomované analytické společnosti Stratfor bude dalších deset let pro většinu ekonomik krizových. Na základě analýz a výpočtů předpovídá kolaps čínské ekonomiky, vzestup regionu bývalých sovětských zemí a rostoucí význam Brazílie. Obrovským problémem bude klesající počet narozených dětí a postupné stárnutí populace napříč národy.

Čína Brazílie Ekonomika Japonsko Rusko Evropa

Většina vyspělých ekonomik se bude potýkat s problémem stárnutí obyvatelstva. Ne že by se u všech křivka otočila a starších lidí by rapidně přibývalo, ale průměrný věk se zvýší, načež bude stagnovat.

Většina ekonomických systémů však pracuje s předpokladem, že lidí přibývá, a do ekonomiky tak proudí více kapitálu. Trhy tak mají větší potenciál růst. To se v příštích deseti letech změní.

Čína

Čína: Osud zpečetěn

Překvapením je pravděpodobný kolaps čínské ekonomiky, který by měl nastat do roku 2020. Současný čínský systém je silně nestabilní a většina analytiků a investorů si začíná uvědomovat, že současná pozice Číny je jedna velká bublina.

Čínský ekonomický model není udržitelný. Řadí totiž na první místo zaměstnanost, a tomu vláda podřizuje všechno.

Čínská ekonomika, stejně jako japonská, bude muset dramaticky redukovat tempo růstu. Čína totiž musí v příštích letech vyvážit právě ekonomický růst s tempem návratu hotovosti do čínské ekonomiky. Během dalších deseti let by tak měla dospět k rovnováze ve svém finančním systému. Cesta to však nebude snadná. Čína se bude potýkat se silnou politickou a sociální nevolí.

Navíc čínský ekonomický model je životaschopný pouze do té doby, dokud budou západní země poptávat čínské produkty. Například samotná Evropa však nebude schopna pojmout nabídku čínských produktů.

Ani americké investice do Číny nejsou zdaleka tak vysoké, jak se mnozí domnívají. Z USA každý rok přiteče do Číny kolem 5 miliard dolarů. Schopnost Číny dodávat levné produkty do Spojených států se však bude každým rokem snižovat, což také ohrozí čínský růst.

Mezinárodní tlak na čínskou ekonomiku bude silný. Více než 1 miliarda obyvatel Číny dostává roční mzdu pod 2 tisíce dolarů. 600 milionů obyvatel dokonce pod tisíc dolarů.

Čínská vláda to ví a snaží se situaci změnit. V asijském prostředí je to však pro ni téměř neřešitelný úkol. Vládu to bude stát obrovské množství peněz, chudých ubude jen částečně a kapitál investovaný do boje s chudobou bude chybět na jiné projekty. Evropa

Evropa: Stupňování napětí

Napětí bude způsobeno právě zmiňovaným stárnutím populace. Nově narozených dětí by mělo v Evropě ubývat nejvíc. Postupné stárnutí je zde patrné již řadu let.

Evropské země to pocítí na úbytku pracovní síly. Pomoc budou pravděpodobně hledat za hranicemi Evropy. Mimoevropská pracovní síla by měla přinést více peněz do ekonomiky, ale především ve Francii a Německu se budou vlády potýkat s velkou nevolí občanů.

Postsovětské země: Vzestup

Analytici očekávají ekonomický růst ve všech státech bývalého Sovětského svazu. Posledních 20 let připravilo tyto státy na jakýkoli možný vývoj a pro investory se stane tento region rájem. Flexibilita a velký růstový potenciál, to dělá tento region zajímavým. Pro další dekádu dokonce více než vyspělou Evropu.

Rusko

Rusko: Těžit a zpracovávat

Nestability v Evropě využije Rusko. Pokud nastane krize evropské ekonomiky, Rusko bude připraveno vtrhnout na evropský trh se značnou razancí.

Hlavním cílem Ruska pro další desetiletí bude prevence možné krize. Rusko se bude muset zaměřit hlavně na změnu politiky těžby a vývozu komodit. Zatím totiž vyváželo pouze nezpracované komodity. Více peněz do ruské ekonomiky by mělo natéct po zpracovávání a až následném vyvážení komodit.

To by mělo zvýšit jejich cenu a podpořit celou ruskou ekonomiku.

Rusko bude dále hledat způsob, jak začlenit do jednotného ekonomického celku ostatní země, které kdysi patřily do Sovětského svazu.

Brazílie: Regionální jednička

Brazílie je v současnosti jedenáctá největší ekonomika na světě. Je také jasným tahounem celé Jižní Ameriky. Svoji pozici by si měla upevnit po pravděpodobném kolapsu argentinské ekonomiky, který by měl přijít během příštích deseti let. Japonsko

Japonsko: Nedostatek pracovní síly

Japonsko bude čelit v další dekádě existenční krizi. Velký investor a producent se zaměřuje hlavně na technologie a kapitál.Nedostatek kvalifikovaných pracovníků přinutí japonskou ekonomiku přijímat stále více pracovníků ze zahraničí, především z Koreje a Číny. Japonsko však z historického pohledu není zvyklé na masivní příliv pracovníků ze zahraničí.

Pomoci by mohla Čína. Ta bude v budoucnu potřebovat investora a obrátí se pravděpodobně právě na Japonsko. To by mohlo z Číny dostat tolik kýžené pracovníky.

USA

Spojené státy: Čas na změnu

Z pohledu Spojených států bude další dekáda ve znamení pozvolného ekonomického růstu.

Jeden z největších omylů, na který společnost Stratfor narazila, je předpoklad, že Spojené státy jdou stále směrem ke dnu. Opak je pravdou. USA mají totiž stále velkou ekonomickou sílu, a proto mají jako jedna z mála vyspělých ekonomik šanci, že se v dalších deseti letech zcela zotaví.

Hlavní překážkou může být právě demografický vývoj. Důchodové dávky, jejichž objem se bude vlivem stárnutí populace zvětšovat, mohou vést k další finanční krizi. Bude na vládě, jak se s touto hrozbou vypořádá.

Zdroj: Business Insider