Řecké akcie za hubičku
|

Řecké akcie za hubičku

Řecký akciový trh (ASE index) má šanci nabídnout dlouhodobým investorům dobrou příležitost. Počkejte však na panické prodeje, potom se stanou řecké akcie ještě atraktivnějšími. Jaké řecké akcie a na jakém kurzu začít nakupovat?

Světové akcie Řecko

V těchto dnech je pozornost upřena na situaci v Řecku a na řeči okolo radikálních opatření, jakými jsou například zdanění úspor v zahraničí, zdanění dividend a zavedení rázných opatření proti šedé a černé ekonomice. Řekové, kteří si v uplynulém desetiletí přišli na nezdaněné peníze, mají najednou starosti, a může se jim stát, že se po nich bude chtít, aby vysvětlili rozdíly mezi výší svých úspor a výší zaplacených daní v uplynulých letech. Změny ve zdanění dividend nahrávají snahám Řeků, aby prodali svá domácí aktiva a přesunuli je do offshore oblastí. To přispívá k dalšímu prodejnímu tlaku a v krátkém období k většímu deficitu běžného účtu.

Value investing - hodnotová analýza

investiční přístup, který vyhledává akcie, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu a vůči trhu jsou podhodnocené (obvykle akcie, které mají velmi nízký poměr tržní ceny vůči zisku)

Řecký akciový trh ztratil od října 2009 již 36 % své hodnoty, zatímco světový MSCI World je níže pouze o 5 %. Jinými slovy, vypadá to jako pomalý nástup paniky omezený pouze na jednu zemi. Situace se však může rychle změnit a panika se může projevit naplno. A kde je panika, tam je obvykle hodně příležitostí. Proto jsme řecký akciový trh podrobili důkladnému zkoumání, abychom našli podhodnocené akcie pro případ, že se objeví další nejistoty nebo politické problémy.

řecké akcie

Nejdříve jsme spočítali cyklicky upravený poměr ceny akcií a zisku (CAPE), který navrhli autoři value investing, pánové Graham a Dodd. Je to poměr ceny akcií a zisku (P/E), kde ovšem zisk (E) představuje jeho 10letý průměr. Výsledkem této úpravy je číslo od řádově 10 do několika set.

Budeme se držet rady pánů Grahama a Dodda - nikdy nekupovat akcie, které jsou 16x dražší než zisk na jednu akcii. Tuto strategii ještě upravíme a doporučujeme investorům nekupovat akcie s hodnotou ukazatele CAPE větší než 14.

Díky tomu jsme vyfiltrovali přes 80 % z 41 akcií, které jsou obsaženy v hlavním řeckém indexu. Akcie v tabulce jsou seřazeny podle poměru cena akcie/účetní hodnota, a to sestupně.

Potom "trigger price" představuje cenu, kde hodnota CAPE je rovna 14, v případě nákupu doporučujeme tuto cenu (nebo cenu nižší) zadat jako spodní, aby se akcie nakoupili při spuštění panického výprodeje.

Tato cena se nám jeví jako bezpečnější. Důvodem je současná nejistá situace, která v Řecku panuje. Výsledek tohoto postupu je také v tabulce.