Růstový potenciál českých akcií: ČEZ, CME, ORCO, ECM, PMČR
|

Růstový potenciál českých akcií: ČEZ, CME, ORCO, ECM, PMČR

Investoři, pokládáte si otázku, do jakých českých akcií v současnosti vložit své prostředky?

Akcie ČR

iPOINT se vrací s odhadem potenciálu titulů SPAD na základě průměru cílových cen vydaných analytiky. Stanovení nového targetu (cílové ceny) některým z analytických domů může být sice pro investory určitým vodítkem, ale jejich rozptyl pro jeden titul je často takový, že potenciální míra výnosnosti se dům od domu liší tak výrazně, že je investor spíše zmaten.

potenciál růstu akcie

Podle jakých signálů se tedy v tuto chvíli rozhodovat, které tituly mohou být perspektivní? Přiložená tabulka vychází z výstupů analytiků dlouhodobě monitorovaných agenturou ČEKIA. Obsahuje průměr cílových cen pro vybrané tituly SPAD, které monitorovaní analytici přidělili jednotlivým akciím, a srovnání s jejich současným kurzem, což by mohla být jistá indicie, jakým způsobem se bude titul v delším období vyvíjet.

CME

Přeplo z ukrajinského na bulharský trh, to hlavní je ovšem stále ve hvězdách – oživení reklamního trhu. Většina expertů se shoduje, že hůře už nebude, to ovšem nijak neupřesňuje informaci, jak dlouhé bude dno. Deník E15 například přinesl zprávu z fóra zástupců reklamního průmyslu a médií, výstupem je názor, že trh oživí v druhé polovině letošního roku. Na co sází analytici pohledem cílových cen? Průměrná cílová cena z reportů od 20. ledna 2010 činí 33,9 USD, tj. dle aktuálního kurzu cca 630 Kč. Analytici tak CME aktuálně přisuzují v průměru zhruba 14% růstový potenciál v horizontu příštích 12 měsíců. Zároveň se poněkud uklidnilo i rodeo na cílových cenách, které nyní oplývají vyšší mírou homogenity, což následně zvyšuje relevanci zmíněného průměrného cíle jako vodítka pro investory.

ČEZ

Firmu stále neopouští jistá dlouhodobá letargie a titulu jakoby pro výraznější posun vpřed poněkud paradoxně chyběla energie, žádný velký optimismus především v poslední době nenajdeme ani na analytických stolech: Zamrazí např. z cílů ING (811 Kč), či Execution Noble (785 Kč). V průměru však analytická obec investorům na tomto titulu růstový prostor nabízí: Agregujeme-li cíle od 8. ledna, dostaneme 988 Kč, což na aktuální ceně představuje příslib takřka desetiprocentního býčího potenciálu.

Jaký prostor k růstu mají developerské společnosti ECM a ORCO a kolik růstového potenciálu má výrobce tabáku Philip Morris ČR?