Smart Money: Opční aktivita ze dne 2. 3. 2010
|

Smart Money: Opční aktivita ze dne 2. 3. 2010

Ne nadarmo se říká, že je dobré být na straně velkých hráčů, kteří mohou mít informace o společnostech, které drobný obchodník nemá. Šance na zisk tak roste.

Opce

JC Penney (JCP)

Akcie včera zakončila den růstem o 3,4 % na hodnotu 28,88. Zároveň obchodování s opcemi bylo velmi aktivní. V průběhu dne se objevila velká objednávka na spread, který je býčí. Obchodník nakoupil call debetní spread na strike cenách +28/-30 s APR10 expirací a zároveň prodal put opci se strike cenou 26 s APR10 expirací. To vše bylo provedeno pro 3 500 kontraktů. Celková investice se pohybovala okolo 1,3 mil. USD. Tímto obchodem je vytvořena spekulace, že cena akcie bude posilovat nad hodnotu 30 do APR10 expirace.

Intrepid Potash Inc (IPI)

I tato akcie včera rostla, konkrétně o 2,2 % na hodnotu 29,13. Dvě hodiny po otevření jsme byli svědky velmi agresivního nákupu call opce se strike cenou 40 JUN10 expirací. Došlo zde k nákupu 8 000 kontraktů za cenu 0,20 a 0,25. Důvodem tohoto otevření mohou být informace velkého obchodníka o možném převzetí společnosti za daleko vyšší cenu, než byla včerejší uzavírací. Celkově obchodník na tento obchod zainvestoval 192 tis. USD. Tento trade bude ziskový v případě, že cena akcie se dostane nad hodnotu 40,25 do JUN10 expirace.