Rekordní hotovostní rezervy společností nahrávají vyšším dividendám
|

Rekordní hotovostní rezervy společností nahrávají vyšším dividendám

Před rokem, v době nejhlubší hospodářské krize, byla řada společností donucena snížit nebo úplně zastavit výplatu dividend. V letošním roce se naštěstí zdá, že dochází k obratu.

Dividendy

Společnosti nejen že dividendy znovu vyplácejí, ale některé je dokonce zvýšily. Důvody "velkorysého“"přístupu jsou zaprvé uzdravující se ekonomika, a zadruhé vysoké hotovostní rezervy firem.

Pesimismus přelomu let 2008 a 2009 byl totiž tak velký, že mnohé společnosti z opatrnosti vyplácení dividend omezily, aniž ve skutečnosti musely.

Letos můžeme usuzovat na růst dividendových výnosů. Navíc firmy avizují na příští rok další zvýšení dividend. Pokud tedy nepřijde další pokles ekonomiky, jeví se dividendové akcie jako atraktivní investiční nástroj. Zejména dnes, v době nízkých kapitálových výnosů.

V poslední době jsme v našich fondech nadvážili aktiva umístěná do akcií společností vyplácejících vysoké dividendy. A v budoucnosti předpokládáme další zvýšení jejich podílu. Tyto strategie mohou být podle nás solidním základem portfolií investorů.