Krátkodobý výhled na české akcie: duben 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: duben 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM KIT digital
ECM logo

ECM

Nevnímáme, že by mělo dojít k velkým změnám, co se případné změny ceny či atraktivity týče. Předpokládáme, že se postupně stane neaktivním titulem (což vzhledem k objemům již spíše je) s potenciálem stažení ze systému SPAD či celkově z obchodování.

Krátkodobý výhled

Společnost trpí vysokým nezájmem investorů, který dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se jedná o společnost, která se obchoduje s nejnižším diskontem – relativně dražší než konkurence.

ORCO logo

Orco

Zajímavé jsou aktivity minoritních akcionářů, kteří chtějí vyměnit management včetně zakladatele pana Otta. To by mohlo být pro titul lehce pozitivní jako přístup změny, ale pro současné akcionáře to situaci nijak výrazně neřeší. Výsledky byly horší než očekávání a rovněž čistá hodnota na akcii poklesla výrazně více, než byl odhad (na 8,2 EUR vs. oček. 13,3 EUR).

Krátkodobý výhled

Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře, a to ať už z pohledu vysokého naředění podílu, tak potenciálu likvidace společnosti. Investice do Orca nám přijde velmi spekulativní.

AAA Auto

AAA Auto

Výsledky byly lepší než předpoklady s čistým ziskem 1,2 mil. EUR vůči oček. 0,2 mil. EUR. Je patrné, že ve společnosti nadále probíhá restrukturalizace a program úspory nákladů. I situace v ekonomice se lepší, což by mohlo mít potenciálně pozitivní vliv na počty prodaných aut. Otázkou stále zůstává ziskovost. Nepředpokládáme, že by aktuálně společnost nabízela větší prostor pro svoje zvětšování. Navíc obchodní model je výrazně závislý na nízkých ziskových maržích, které mají značnou fluktuaci.

Krátkodobý výhled

Neočekáváme, že by se na pozici titulu mělo něco měnit. Naopak s případným příchodem jiných relativně malých (z pohledu tržní kapitalizace) společností na trh může být nadále rozmělněno spektrum investorů, kteří se na obdobné emise zaměřují.

KIT digital

KIT Digital

Nemáme na titul zahájené pokrytí. Společnost učinila akvizici americké IT společnosti, čímž nastartovala svůj růst. Z výsledků je nadále patrné, že dochází k výraznému růstu tržeb (+100 %), ale společnost není schopna tento růst tržeb přetavit do kladného zisku. Prozatím se investorům líbí investovat do rostoucí společnosti, ale spíše bohužel není vidět reálný cash flow pozitivní efekt, což nám trochu chybí. Je však nutno říci, že jsme potenciálně přespříliš konzervativní a nejsme ochotni přistupovat na zvýšené riziko, které technologická společnost může nabízet současně s adekvátním výkonem.