Erste, Komerční banka, VIG: Kolik je může stát "řecké dobrodružství"?
|

Erste, Komerční banka, VIG: Kolik je může stát "řecké dobrodružství"?

Kolik vysoce rizikových řeckých státních dluhopisů mají ve svých účetních knihách Erste Bank, Komerční banka a VIG a jaké dopady na tyto firmy má pokles cen těchto dluhopisů, event. případná úplná ztráta nominální hodnoty?

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Řecko
Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka má v držení řecké dluhopisy v celkové hodnotě 8 mld. Kč, které jsou vedeny převážně jako "realizovatelná finanční aktiva" s případným dopadem přecenění do vlastního kapitálu. Vzhledem k silné kapitalizaci banky a relativně malému objemu těchto dluhopisů, dle našeho názoru, nehrozí žádné výraznější negativní dopady případného defaultu Řecka.

Případný dopad přecenění

  • Při snížení hodnoty o 20 % by byl dopad 1,6 mld. Kč (2,3 % vlastního kapitálu, který je přibližně 70 mld. Kč).

  • Při snížení hodnoty o 50 % by byl dopad 4 mld. Kč (5,8 % vlastního kapitálu).

Erste Bank logo

Erste Bank

Celková expozice vůči Řecku je přibližně 1 mld. EUR, z čehož vládní dluhopisy tvoří 700 mil. EUR. Banka nesdělila, jak jsou tyto dluhopisy klasifikovány v účetnictví. Pokud by byly dluhopisy vedeny jako "držené do splatnosti" či "k obchodování", tak by případný dopad přecenění (do vlastního kapitálu) nebyl příliš významný a banka by si s tím dokázala bez vážnějších potíží poradit. Na druhou stranu v případě, že by tyto cenné papíry byly vedeny "v reálné hodnotě" a případný dopad by byl přímo do výsledovky, tak by mohla být krátkodobě výrazně ovlivněna ziskovost banky, což by mohlo vyvolat negativní tlak na akcie.

Připadný dopad přecenění

  • Při snížení hodnoty o 20 % by byl dopad 200 mil. EUR (1,5 % vlastního kapitálu, který je 13 mld. EUR nebo 20 % zisku v tomto roce, který očekáváme ve výši 1 mld. EUR).

  • Při snížení hodnoty o 50 % by byl dopad 500 mil. EUR (3,7 % vlastního kapitálu; 50 % očekávaného zisku v roce 2010). VIG logo

VIG

Celkově v eurových dluhopisech drží VIG přibližně 13 mld. EUR, z čehož velká část představuje rakouské dluhopisy. Podle vlastních vyjádření pojišťovna drží řecké dluhopisy, jejich objem je však poměrně malý. Očekával bych expozici v řádech desítek, maximálně několika stovek milionů eur. Dluhopisy jsou vedeny jako "available for sale", takže s případným dopadem přecenění do vlastního kapitálu.

Případný dopad přecenění

  • Vlastní kapitál VIG je přibližně 4,7 mld. EUR, takže i dopad přecenění ve výši 100 mil. EUR by představoval přibližně jen 2 % vlastního kapitálu.
Zdroj: ATLANTIK FT