Moody's: Vyvolají úsporná opatření sociální bouře?
|

Moody's: Vyvolají úsporná opatření sociální bouře?

Největší světové státy s AAA-ratingem jsou ohroženy dluhem. Vyšší náklady spojené s dluhy vyžadují jasné plány úsporných opatření. Zadlužení mimo jiné ohrožuje společenskou soudržnost, varuje ratingová agentura Moody's.

Zadlužení
Zotavení na dluh

Podle agentury se Spojené státy, Velká Británie, Německo, Francie a Španělsko pohybují na tenkém ledě bez ohledu na ekonomické zotavení.

"Samotný růst nevyřeší stále komplikovanější rovnici dluhů. Zachování schopnosti splácet dluhy na úrovni ratingu AAA bude vyžadovat pravidelné fiskální úpravy, a to v takové podobě, která může ohrozit sociální soudržnost," varuje hlavní autor reportu agentury Pierre Cailleteau.

Všechny sociální vrstvy totiž zřejmě nebudou zasaženy stejně. "Nemluvíme o revoluci, ale o krutosti krize, která donutí vlády zavádět nepopulární opatření," doplňuje Cailleteau.

Pokud země zpřísní svá pravidla příliš brzy, riskují zpomalení zotavení a zhoršení celé situace. Odkládat stažení stimulů je ovšem také problematické. "Při současných úrovních zadlužení by další růst vládních výdajů znamenal riziko již skutečně těžko zvládnutelných dluhů."

Británie – řešení nepočká

Agentura Moody's tvrdí, že Spojené království postupuje pomaleji než Španělsko, a riskuje tak více případnou ztrátu důvěry. Španělsko chybovalo na začátku krize, svými sliby snížení deficitu z 11,4 % HDP na 3 % do roku 2013 se však stalo modelovým příkladem. Veřejný dluh Velké Británie - v procentech HDP

Británie by měla snížit deficit za čtyři roky pouze o 5,5 % HDP, narozdíl od Španělska to má však alespoň závazně "přikázáno" legislativně. Britský dluh dosahuje zhruba 90 % HDP a v roce 2013 by v případě problémového růstu mohl dosáhnout i 100 %.

Britský dluh je však splatný za více než 14 let, což je dvojnásobek průměru ostatních zemí s AAA-ratingem. To snižuje riziko refinancování a dává to Británii více času na to, aby se vzpamatovala. Je samozřejmě otázkou, co se stane, až Bank of England přestane skupovat britské dluhopisy a lít tak do systému další peníze.

Moody's věří, že Britové v případě potřeby dokážou "utáhnout opasky". Daňový a fiskální systém je navíc postaven tak, že jakmile ekonomika začne "zdravě" růst, dluh by měl klesat. Obavy ohledně výsledků britských voleb by se nemusely naplnit, protože o potřebě oddlužení země se shodnou obě hlavní politické síly v zemi.