Overoptimism Bias aneb Přehnaný optimismus: Proč si investoři tak věří?
|

Overoptimism Bias aneb Přehnaný optimismus: Proč si investoři tak věří?

Je zřejmé, že se na finančních trzích pravděpodobně nesetkáme s investorem, který by nebyl optimista. Tím mám na mysli to, že je každý investor bez rozdílů přesvědčen o svém dlouhodobém úspěchu. Bez optimismu by se nikdo do investování nepouštěl.

Investování Optimismus na trzích

Musíme ovšem zdůraznit rozdíl mezi zdravým optimismem a přehnaným optimismem. Uvedu klasický příklad z vysokoškolského prostředí:

Student, který se na těžkou zkoušku poctivě měsíc učil, bude pravděpodobně uvažovat následovně (pokud to nebude vyložený pesimista): "Na zkoušku jsem se poctivě učil. Jsem v klidu. Pokud nebudu mít vyloženě smůlu na otázky, mělo by to být OK." Student, který si dva tři dny před zkouškou látku dvakrát zběžně proletěl, bude pravděpodobně uvažovat následovně (pokud se raději neomluví): "Moc času jsem na to neměl. Cítím ale v kostech, že to vyjde. Zítra budu mít určitě štěstí. Jdu do toho."

Racionální člověk si jistě uvědomuje, že výsledek zkoušky je nejvíce korelovaný s časem nad studiem stráveným. Pokud se student na zkoušku skoro vůbec neučil, podobné myšlenky a uvažování mohou maximálně zvýšit jeho optimismus a vyprodukovat přehnaný optimismus. U zkoušky mu to ale pravděpodobně nebude nic platné (Je ovšem také známo, že optimismus a předstíraná sebejistota na některé zkoušející působí. Nicméně ne na všechny!).

Investování není o náhodě

Obdobné je to u investování. Nadměrně optimistický investor bez patřičných znalostí si může říkat: "Sázím na štěstí. Tentokrát to určitě vyjde. Vencovi od vedle to taky párkrát vyšlo." Pokud ovšem investor nemá pro svá rozhodnutí racionální základ, jedná se pouze o nadměrný optimismus, který s vysokou pravděpodobností k jeho dlouhodobému investičnímu úspěchu nepovede.

James Montier: Behavioural Finance

Uvažování zdravě optimistického investora může vypadat následovně: "Vystudoval jsem finance na VŠE v Praze. Sice pracuji v účetním oddělení, nicméně v posledních letech jsem každý měsíc přečetl alespoň jednu knížku o investování. Moje znalosti nejsou dokonalé, ale určitě nejsou zanedbatelné. Domnívám se, že jsem o investičních chybách a neduzích prostudoval hodně, proto věřím, že moje investice mají v dlouhodobém horizontu velkou pravděpodobnost na úspěch."

O přehnaném optimismu James Montier ve své knize Behavioural Finance uvádí:

Snad nejlépe zdokumentovaným psychologickým předsudkem je nadměrný optimismus. Lidé mají sklon své schopnosti zveličovat a přehánět. Všichni si myslí, že jsou nadprůměrní. Pokud se například řidičů zeptáte, jestli si myslí, že jsou dobří řidiči, přibližně 80 % odpoví, že ano. Zeptejte se plné třídy studentů, kdo z nich si myslí, že kurz dokončí mezi 50 % nejlepších. V průměru se z nich přihlásí 80 %. Na konci semestru z nich bude logicky alespoň 30 % zklamaných.

Zjištění konzistentního přehnaného optimismu vyplývá z množství psychologických předsudků jako iluze kontroly (illusion of control) či předsudek sebepřisuzování (self-attribution bias). Příliš často jsou lidé oklamáni náhodností. Lidé cítí, že mají situaci pod kontrolou mnohem častěji, než je ve skutečnosti pravda. Předsudek sebepřisuzování se vztahuje na situace, kde jsou dobré výsledky připisovány naší schopnosti, zatímco špatné výsledky jsou přisuzovány smůle či nešťastné náhodě. Jak iluze kontroly tak, i předsudek sebepřisuzování lidi vedou k nadměrnému optimismu. James Montier: Behavioural Investing

Ve své novější publikaci Behavioral Investing Montier k nadměrnému optimismu dodává:

Nejběžnějším předsudkem, se kterým se setkáváme, je nadměrný optimismus. Tím máme na mysli lidskou tendenci přehánět a zveličovat svoje schopnosti. Nadměrný optimismus je pravděpodobný zejména tehdy, pokud lidé trpí iluzí kontroly (illusion of control), což znamená, že myslí si, že mohou výsledek ovlivnit, i když ve skutečnosti závisí na náhodě, a iluzí znalostí (illusion of knowledge), když si myslí, že znají více než kdokoliv jiný. Výsledky mého průzkumu jasně ukázaly, jak jsou nadměrně optimističtí manažeři fondů. Výsledky ukazují, že si přibližně 74 % z našeho vzorku o sobě myslí, že jsou ve své práci nadprůměrní. Mnoho z nich mezi řádky poznamenalo: "Vím, že každý tvrdí, že je nadprůměrný, ale já opravdu jsem!" Ze zbývajících 26 % si většina myslela, že jsou průměrní, a velice málo z nich, pokud vůbec nějací, řekli, že jsou podprůměrní.

James Montier - jak se hodnotí manažeři fondů

Když přednáším témata z behaviorálních financí, pravidelně se publika ptám, jestli jsou nadprůměrní řidiči. Nicméně nejvíce odpovědí dostanu na otázku, zda-li či ne jsou lidé milovníci nadprůměrnosti. Vždycky se můžete spolehnout na jednoho člena publika dámského pohlaví, která zvedne obě ruce a vyskočí nahoru a dolů! Doposud jsem se vskutku setkal pouze s jedinou osobou, která si myslí, že je milovník podprůměrnosti.

Michael E. Pompian: Behavioral Finance and Wealth Management

Michael Pompian ve své knize Behavioral Finance and Wealth Management o nadměrném optimismu uvádí:

Většina lidí slyšela o "vnímání světa přes růžové brýle" a ví, že ti, kteří je nosí, mají sklon na svět pohlížet s přehnaným optimismem. Empirické studie demonstrují, že s ohledem na téměř každou osobní záležitost, která je pozitivně vnímána – řidičské schopnosti, dobrý vzhled, smysl pro humor, postava, očekávaná dlouhověkost, atd. – většina lidí má sklon sebe považovat za nadprůměr. Také investoři mají sklon být příliš optimističtí ohledně trhů, ekonomiky a potenciálu pozitivní výkonnosti investic, které uskutečňují. Spousta přehnaně optimistických investorů věří, že nebudou svědky špatných výsledků jejich investic a že ty zasáhnou pouze jiné investory. Takové omyly mohou investiční portfolia poškodit, neboť lidé selhávají v tom, že si vědomě nedokážou připustit možnost špatných následků investičních rozhodnutí, která činí.

Většina přehnaně růžových předpovědí se vyznačuje tím, že jsou odvozovány ze zaujatých pocitů týkajících se specifické, současné situace. Lidé značně ignorují výsledky minulých a souvisejících událostí. Uvažování o minulosti může investorům pomoci vytvářet realističtější odhady.

Většina jednotlivců má sklon k tradičnímu, hluboce zakořeněnému a intuitivnímu přístupu ke svým investicím. Tento přístup je založen na emocionálním a sentimentálním rozhodování bez patřičných fundamentálních základů. Nicméně přirozený a racionální způsob jak o komplexních investicích uvažovat je zaměřit se na samotnou investici – získat veškerá dostupná data a dávat pozor na unikátní a neobvyklé detaily. Myšlenka jít ven a shánět nejrůznější statistiky a data o uvažovaných investicích se do myslí investorů dostane zřídkakdy. Optimismus sám o sobě není špatný. Nicméně investoři musí prozkoumat potenciální rizika poklesu a to zejména tehdy, pokud investují velký balík peněz. Je velice důležité udržovat v rovnováze optimismus a realismus a, cíle a prognózy. Emocionální pohled na věc může potenciálně generovat úspěšně investiční myšlenky, nicméně o tom, zda-li do určité investice vstoupíme, nesmí rozhodovat náš přehnaný optimismus a emoce, ale na prvním místě racionální analýza dané investice. Přehnaný optimismus může být finančně škodlivý, jelikož u investorů vytváří iluzi určitého unikátního pohledu na věc či vyšší moci. Lidé často do určité úrovně věří, že jsou schopni "vidět" nepřesně oceněné cenné papíry, i když ve skutečnosti nemohou. Mnoho investorů falešně věří, že jsou nadprůměrní investoři. Početné studie ukázaly, že stejně jako řidičské schopnostmi a dobrý vzhled jsou také znalosti finančních trhů arénou, o které si většina jednotlivců myslí, že jsou lepší než ostatní, což je samozřejmě statisticky problematické.

Pompian dále uvádí, co může nadměrný optimismus způsobit:

  • Přehnaný optimismus může investory vést k tomu, že vkládají nepatřičné naděje do růžových prognóz jako odhady zisků či do vlastního výzkumu, který spočívá v tom, že čtou finanční výkazy firem s růžovými vyhlídkami do budoucna a naslouchají komentářům manažerů firem. Navíc investoři dávají přednost dobrým zprávám o tržních vyhlídkách či svých investicích a tak mohou mít dispozice preferovat obecně optimismus a optimistické informace před pesimismem a pesimistickými informacemi.

  • Přehnaný optimismus může investory vést k tomu, že si budou myslet, že jsou nadprůměrní investoři a to jednoduše proto, protože jsou obecně optimističtí lidé, či kvůli tomu, že jsou přesvědčeni o tom, že jsou nadprůměrní v dalších oblastech života jako řidičské schopnosti či smysl pro humor.

  • Přehnaný optimismus může investory vést k tomu, že budou investovat blízko svého geografického regionu, jelikož mohou být nadměrně optimističtí ohledně vyhlídek vlastní oblasti či si mohou myslet, že místní firmy znají lépe než ostatní.

Jak nepropadat přílišnému optimismu?

Michael Pompian uvádí velice praktické a užitečné rady:

Žijte pod svými průměry a pravidelně spořte. Tato rada je nezbytná. Spoření a investování jsou klíčem k dosažení dlouhodobých finančních cílů. Příliš časté podléhání nadměrnému optimismu obvykle degeneruje spořící návyky, takže abyste proti nadměrnému optimismu skutečně bojovali, měli byste se pokusit spořit pravidelně a zodpovědně a investovat rozumně při každé příležitosti.

Alokace aktiv je klíčem k úspěšnému portfoliu. Přehnaný optimismus může vést investory k tomu, že budou nadměrně preferovat určité třídy aktiv a opomíjet jiné. Investiční poradci by měli svoje klienty nabádat k tomu, aby budovali vyvážená investiční portfolia a stáli při nich!

Složené úročení podstatně přispívá k dlouhodobému finančnímu úspěchu. Přehnaný optimismus může zahalit výhody pravidelného a disciplinovaného investování. Investoři by měli svoje peníze nechat akumulovat tak, aby mohlo složené úročení pracovat z roku na rok. Uvažujte o paralelách mezi dietami a pravidelným a disciplinovaným investováním. Dodržovat tyto režimy či návyky může být obtížné, ale výsledky za to stoprocentně stojí.

Využijte služeb finančního poradce. Nic nemůže nahradit výhodu objektivní rady a objektivního poradenství. Využívání služeb finančního poradce zcela jistě může nahradit či kompenzovat nedostatečnou disciplínu, se kterou se většina investorů potýká. Tím, že budete využívat služeb finančního poradce, budete získávat benefity pravidelného a racionálního investičního chování.

včera v 07:00

Toto je největší výzva pro čínskou ekonomiku, říká ekonom

Nová, bohatší generace Číňanů již nemusí mít takovou chuť tvrdě pracovat, jakou měli ještě jejich rodiče. To by pro...
Čína Emerging Markets Ekonomické a politické hrozby
18. 9. 2018 07:00

Novák (AKCENTA CZ): Čína se dere do čela globálního pelotonu, tak dominantní jako USA ale nebude

Po přepočtu podle parity kupní síly je čínská ekonomika již nyní největší na světě. Spíše než globálním hegemonem se...
Světová ekonomika Čína Emerging Markets
17. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Desáté výročí pádu Lehman Brothers

15. září 2008 vyhlásila bankrot čtvrtá největší investiční banka v Americe. Krach Lehman Brothers odstartoval...
Lehman Brothers Finanční krize Světové akcie
14. 9. 2018 09:00

Pivoňka & Lalka: Regulace není žádná legrace

Ekonomický vývoj a rozvoj technologií mají za následek vytváření nových regulací. O některých ne zrovna povedených...
Česká republika Česká ekonomika Slovensko
13. 9. 2018 18:00

Měnové systémy a technologie: Lokálních měn, platebních platforem a aplikací bude přibývat, peníze na běžném účtu jsou na ústupu

Během finanční krize zamrzly penězovody, na což reagovaly různé segmenty ekonomiky a komunity specifickými řešeními....
Měny Světová ekonomika Trendy
13. 9. 2018 07:00

Pavel Hnát (VŠE): Evropa se na globální scéně přeceňuje, nástup Asie v čele s Čínou pro Česko může být i příležitost

Ekonomický i politický význam Evropy na globální scéně je dlouhodobě nadhodnocován. Současná nejistota ohledně...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
11. 9. 2018 09:00

Technologie nebo ekonomický nacionalismus (z)mění globální řetězce. Je to pro Česko hrozba?

Věřím, že si české firmy i do budoucna budou schopny najít vždy ten správný výklenek trhu, a díky tomu i v novém...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
10. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Blíží se cenový vrchol na českém realitním trhu?

Český realitní trh prožívá zlaté časy. V řadě měst byly zaznamenány nejvyšší ceny v historii a pozadu nezůstává ani...
Česká republika Česká ekonomika Bydlení
6. 9. 2018 15:00

Topolová (AAA Auto): Důraz na nízké emise nezbrzdí rozvoj automobilového průmyslu

Citlivost na ceny aut je mezi zákazníky nadále výraznější než důraz na ekologii a technologie. Zájem o dieselové...
Auta Ekologie Rozhovor
5. 9. 2018 07:00

Cla na dovoz evropských aut do USA jsou stále živé téma, upozorňuje expert

Zavádění nových cel ze strany USA bylo zatím směrem k Evropské unii spíše takovým škádlením, možnost zavedení vyšších...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
4. 9. 2018 07:00

Schneider (Aspen Institute): Evropa v éře Trumpa a nástupu Číny na vrchol globálního řádu zaostává

Když si odečteme Trumpovy tweety, zůstane trend, ve kterém se USA chtějí starat v první řadě samy o sebe. Je to...
Spojené státy americké (USA) Evropská unie Čína
3. 9. 2018 12:00

Investorský magazín: Nejen o restrukturalizaci ČEZ s jeho finančním ředitelem

ČEZ je, byl a bude magnetem pro drobné české investory. Jedna z nejstabilnějších dividendových společností stojí před...
ČEZ Akcie ČR Energetika
1. 9. 2018 18:00

Tomáš Pivoňka (ČIIA): Riziko změny regulace vnímá byznys mimořádně silně, bez firemní kultury nelze pomýšlet na úspěch

Firemní kultura je jako lidská krev. Když si zlomíte kost, sroste. Unavené svaly stačí zregenerovat. Když ale...
Regulace Byznys a podnikání Světová ekonomika
1. 9. 2018 07:00

Co si myslí tržní experti: Na čem závisejí výnosy?

Investiční poradce Barry Ritholtz platí na trhu tak trochu za celebritu - píše pro Bloomberg, má firmu sdružující...
Výnosy Investování Ponaučení pro investory
29. 8. 2018 07:00

Lehman Brothers, LIBOR, Wells Fargo: Ponaučili jsme se? Pochybuji, říká expert

Pád Lehman Brothers, kauza manipulace se sazbou LIBOR a podvodné zakládání účtů v bance Wells Fargo mají minimálně...
Lehman Brothers LIBOR Finanční krize
28. 8. 2018 07:00

Toto jsou tři hlavní typy rizik pro světové firmy

Regulace, vývoj technologií a geopolitika jsou největšími riziky pro korporátní svět. Nějaká krize přijde, je to v...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Rizika
27. 8. 2018 12:00

Investorský magazín: Zaostřeno na Turecko

Finanční trhy se po několika měsících opět dostaly do hledáčku běžných médií. Může za to volný pád turecké liry a na...
Turecko USD/TRY Emerging Markets
25. 8. 2018 12:00

Horská & Chlupatý: O (nových) penězích v době tektonických změn ve světové ekonomice

Konzultant a publicista Roman Chlupatý si s hlavní ekonomkou Raiffeisenbank Helenou Horskou v rámci projektu Alter...
Peníze Centrální banky Regulace
23. 8. 2018 18:00

Co by (také) měly děti vědět o penězích?

Někdy je jasný příklad lepší než lekce z ekonomické učebnice.
Finanční gramotnost Peníze Děti
22. 8. 2018 07:00

Roman Chlupatý: Kryptoměny mají budoucnost, jejich nástup urychlily finanční krize a záliba v technologiích

Bitcoin (a s ním další kryptoměny) svou popularitou možná předběhl připravenost uživatelů i celého finančního systému...
Bitcoin Kryptoměny Technologie