Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - KB, Erste a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG)
Erste Bank logo

Erste Bank

Výsledky za 1Q 2010 byly na čistém zisku lepší než očekávání (255 mil. EUR vs. oček. 231 mil. EUR) a pozitivně překvapily projekce. Důvodem je již provozní úroveň, která byla lepší (převážně zisky z obchodování), což hodnotíme pozitivně. Erste Bank vnímáme jako investici do sentimentu na bankovních titulech, který aktuálně díky žalobě na Goldman Sachs a díky neprojití amerického zákona o regulaci ve finančním sektoru, který byl hodnocen jako mírný odkloněn od pozitivní nálady. Sentiment je dále ovlivněn řeckou situací (potenciální vliv na další země s obdobnými problémy) a dalším restriktivním opatřením čínské měnové politiky.

Snižování ratingů zemí může mít i reálný dopad do fin. sektoru a to z popudu držení dluhopisů zmíněných zemí (potenciální revaluace aktiv). Další spíše jen doplňkovou zprávou do fin. sektoru je trhy lehce negativně přijatý postup americké vlády při postupném odprodeji svého podílu v Citigroup, kde se trh domníval, že vláda přistoupí k více transparentnímu (zrychlenému) postupu.

Krátkodobý výhled

Hranice 30 EUR byla úspěšně překonána a titul se dostal až na hranici 35 EUR, která v návaznosti na poslední dění bude zřejmě prozatím nepokořena. Nicméně se domníváme, že se hranice 30 EUR stane pro titul zajímavá ze opačného směru (hranice podpory). Pokud by se titul opětovně podíval pod 30 EUR, tak bychom jej považovali za zajímavou investici.

Komerční banka

Komerční banka

O banku je aktuálně silný zájem a to převážně ze zahraničních účtů. Aktuálně se objevila zpráva o navyšování podílu State Street Bank, což je pravděpodobně za zvýšeným zájmem, nicméně tato banka funguje jako zprostředkovatelská banka pro zahraniční investory. Titul se již obchoduje bez nároku na dividendu za rok 2009 ve výši 170 Kč. Výsledky by neměly jako obvykle být v případě KB nějak překvapivé. Očekáváme pokles čistého zisku o 4,6% r/r a to především díky snížení zisků z obchodování ve srovnání s loňskem, který byl na trzích relativně aktivnější. Spojitost s IPO ČSOB se prozatím odsouvá, protože doposud nebyla vydána žádná nová vyjádření o dalším postupu.

Krátkodobý výhled

Současné ceny jsou jen pár procent od svých maxim nad úrovní 4500 Kč. Domníváme se, že zde je potenciál vyčerpán, ale kromě případného IPO ČSOB nevidíme výraznější důvod, proč by se měla banka dostat pod výraznější prodejní tlak. Domácí ekonomika i bankovní segment je dostatečně konzervativní a s oživením ekonomiky se zastandardizuje i hospodaření bank, tedy převážně tvorba opravných položek na úvěrové portfolio. VIG logo

VIG

Nedomníváme se, že by VIG mohlo nějak překvapit na výsledcích (20. května). Alespoň v nejbližších výsledcích ne. Otázkou ovšem je jaké to bude v návaznosti na investice v řeckých či jiných PIGS dluhopisech. Nicméně pokud pomineme tento aspekt, tak bychom se na VIG podívali ze směru myšlenky spojené s PZU (největší polská pojišťovna). Aktuálně byl dokončen úpis PZU (IPO), který byl významně přeupsán, což indikuje značný zájem. Se svými 2 mld. EUR stahoval poměrně velké množství likvidity a to se pravděpodobně dotýkalo i VIG.

Domníváme se, že po pravděpodobně úspěšném zahájení obchodování by se tento sentiment mohl projevit i na akciích VIG. Kromě toho by mohlo dojít i ke zpětnému přílivu prostředků původně zamýšlených na PZU (pokud bude cena v prvních dnech reagovat prudkým růstem, a tak se potenciálně stane titul neperspektivní pro investory).

Krátkodobý výhled

Myšlenka je vztažena k úpisu PZU a domníváme se, že ceny okolo/pod 950 Kč jsou zajímavou příležitostí.