Akcie: Blíží se velký nákupní signál
|

Akcie: Blíží se velký nákupní signál

Silné nákupy put opcí jsou předzvěstí vytvoření dna na akciovém trhu.

Opce

Kontrariáni

většinou kupují, když většina prodává, a naopak prodávají, když většina investorů nakupuje. Také sázejí na to, že je trh iracionální a investoři, kteří na něm působí, dělají chyby

Poměr put a call opcí patří mezi velmi dobré kontrariánské indikátory nálady na trhu, především v období silných výkyvů. Vysvětlení je jednoduché. Jak se trend na trhu potvrzuje, spekulanti s opcemi mají snahu tento trend následovat.

Čím déle trvá například sestupný trend, tím více put opcí (sázek na pokles) spekulanti nakupují, na rozdíl od nákupu call opcí, které jsou sázkou na růst.

Blízko eventuálního dna převaha nákupů put opcí nad nákupy call opcí dosahuje extrémních hodnot. V tom okamžiku mají všichni na trhu medvědí náladu, což je kontrariánský indikátor, který naznačuje, že se trh dostal na dno a že je čas nakupovat.

Podobně jako v období dlouhého růstového trendu převažují nákupy call nad nákupy put opcí, což může nakonec vést k vyslání prodejního signálu.

Poměr put/call je vypočítáván na denní bázi tak, že se vydělí počet put opcí na akcie během dne počtem call opcí na akcie z daného dne. Dále se pro lepší vypovídací schopnost počítá klouzavý vážený průměr.

PUT CALL

V současné době jak "standardní" poměr put/call, tak hodnoty klouzavého váženého průměru tohoto indikátoru dávají nákupní signály.

Velmi zřídka se tento poměr totiž dostane nad hodnotu 1. V období býčích trhů je to signálem pro další krátkodobé nákupy. Naopak v období medvědích trhů je růst celkového poměru put/call opcí nad hodnotu 1 po několik dnů indikátorem extrémního pesimismu.

Poslední poklesy na trhu a s nimi spojený nárůst medvědích obav a odhadů přinesl silný růst nákupů put opcí. Poměr put/call se dostal zkraje června na hodnotu 1,02. Pokud této hodnoty dosáhne (a potvrdí ji) ještě jednou během několika dalších dní, bude se jednat o jedinečný signál k nákupu akcií.

Zdroj: Barron's