Investice do Ruska: Jaký fond vybrat?
|

Investice do Ruska: Jaký fond vybrat?

Rusko patří mezi čtveřici zemí označovaných jako BRIC. Ruská ekonomika má díky obrovským zásobám ropy, plynu a dalších komodit důležité postavení v současném i budoucím světě. Jaký fond zvolit na ruské akcie? Dát přednost fondu s menším počtem akcií v portfoliu, nebo fondu s větším počtem akcií, ale odlišným složením desítky největších pozic?

Rusko Světové akcie Akciové fondy

Porovnávat fondy s takto úzkým zaměřením je komplikovanější. Zatímco fondy s globálním zaměřením se od sebe značně liší, čím užší je investiční spektrum, tím více se fondy překrývají ve výběru.

Rusko: Bezpečný přístav pro investory

V případě ruských akcií je investiční spektrum velmi úzké – portfoliomanažer má na výběr kolem stovky relativně likvidních titulů.

Historická výkonnost a nákladovost

Historická výkonnost a nákladovost fondů ruských akcií

Celkem má český investor na výběr 11 fondů se zaměřením na ruské akcie. Za pozornost stojí, že všechny svou historickou výkonností překonávají index MSCI Russia, ačkoliv mají více než dvouprocentní roční nákladovost.

Historická výkonnost fondů ruských akciíí v jednotlivých letech

Na roční a půlroční periodě dosáhl nejlepších výsledků fond Raiffeisen, nejmladší z celé tabulky. Na tříleté periodě vede s přehledem fond HSBC. Pětiletou historií disponují pouze fondy Parex a Pioneer s totožným výnosem 17 % p.a. Při pohledu na výkonnost fondů po jednotlivých letech nebudeme o moc chytřejší. Vítězové se střídají. Z tabulky je alespoň vidět vyšší volatilita fondu Pioneer a naopak nižší volatilita u fondu Horizon Access.

Přístup ke správě

10 největších pozic ve fondech ruských akcií

Fondy se zaměřením na ruské akcie mají relativně malé spektrum akcií, ze kterého lze vybírat. A tak žádný nejde označit za vyloženě přeplácaný. Všechny ruské fondy mají v portfoliu zhruba od 20 do 60 akcií a téměř vždy tvoří desítka největších firem přes polovinu portfolia. Nejkoncentrovanější portfolio má fond Credit Suisse s dvaceti akciemi, nejširší portfolio má aktuálně fond Parex s 61 akciemi.

Složení portfolia

Sektorové rozložení portfolií fondů ruských akcií

Podíváme-li se na sektorové rozložení portfolií fondů ruských akcií, zde již rozdíly spatříme. Fondy Raiffeisen a Credit Suisse oproti ostatním podvažují komoditní akcie. Naopak největší zastoupení těžebního sektoru (energie + materiály) má fond Horizon Access. Fond Parex má zhruba stejné zastoupení komoditních akcií jako index MSCI, ale dává větší prostor spotřebitelskému sektoru před finančním sektorem a telekomunikacemi.

Který z fondů doporučuje autor článku pro investici do ruských akcií? Čtěte ve zbytku článku na investujeme.cz