Zlato: Měkký kov, tvrdá měna
|

Zlato: Měkký kov, tvrdá měna

Zlato je v posledních deseti letech nejlepším aktivem. Od roku 2001 vzrostla jeho cena téměř pětkrát; vyjádřeno v eurech, rostlo o téměř 13,5 % ročně. Růst ceny zlata však stále není považován za udržitelný. Vzhledem k nákupům zlata národními bankami Indie, Saudské Arábie a Číny byly poprvé za 20 let čistými kupci zlata centrální banky. Analytici Erste Group to považují za novou fázi býčího trhu.

Komodity Zlato

Spolu se setrvalým poklesem důvěry v papírové měny se znovu ukazuje staletími prověřená hodnota zlata. Nejlepším důkazem, že současná cenová úroveň je vším, jenom ne zlatou bublinou, je porovnání veřejného dluhu a zlatých zásob. Pokud by 10 % veřejného dluhu USA bylo přeměněno na zlato, musela by se jeho cena vyšplhat na 4 500 USD. Odborníci nyní předpovídají, že ve střednědobém horizontu cena zlata vzroste zhruba na 2 300 USD. V ročním horizontu cenu zlata odhadují na 1 600 USD na unci.

· Začala remonetizace zlata; důvěra v papírové měny upadá

· Poptávka investorů poprvé překročila poptávku šperkařského průmyslu

· Cena zlata do roku 2012 vzroste na 2 300 USD a očekává se zrychlení růstového trendu

· Na obzoru není žádná zlatá bublina

Zlato je perfektní portfoliovou pojistkou

Ronald-Peter Stöferle

Poptávka investorů po zlatě nadále roste. V roce 2009 vzrostla na 1 270 tun. Podstatně vzrostly především ETF (594 tun). Očekává se, že do zlata bude postupně alokován větší podíl aktiv. Stále přitažlivějším zlato shledávají i velké hedgeové fondy. O zlatu se často říká, že je to investice, kterou v sázce na kolaps finančního systému volí prorokové zkázy, pesimisté a ti kdo šíří strach.

"Skutečnost, že zlato je vynikající portfoliovou pojistkou, jejíž historie sahá tisíce let zpátky, se často přehlíží," říká Ronald Stöferle, analytik Erste Group pro zlato. Lidé si rovněž uvědomují, že držba zlata nezávisí na žádných slibech vlády, institucí ani jednotlivců.

Měkký kov, tvrdá měna – remonetizace zlata zahájena

Zlato je měna, kterou si volný trh zvolil již před tisíci let. Zlato vždy bylo indikátorem zdraví finančních systémů, peněžních systémů a inflace. Zatímco dnes se zaměřujeme na eurozónu, tamní turbulence by neměly odvádět pozornost od mnohem větších problémů USA a Velké Británie. Zlato je výborným měřítkem kvality papírových peněz. Není vystaveno riziku likvidity a je přijímáno a obchodováno po celém světě a v kteroukoliv denní dobu.

Se zlatem se nepojí ani žádné úvěrové riziko, neboť nikdy neztratí veškerou svou hodnotu. "Prakticky všechny papírové měny dlouhodobě oproti zlatu oslabují. Nevěříme, že problémy, jimž čelíme, se dají vyřešit v horizontu dnů,: vysvětlil Stöferle svůj pozitivní výhled pro cenu zlata.

Další faktory, které podporují rostoucí cenu zlata:

· Zlato a drahé kovy jsou jedinou třídou aktiv, která si udržitelným způsobem uchovává svou hodnotu v době inflace i deflace.

· Rychlá expanze výrobní kapacity se zdá extrémně nepravděpodobná. Raketově rostoucí výroba, ceny energií a mzdy částečně více než vyrovnaly rostoucí cenu zlata. Kromě toho jsou snadno dostupné zásoby v dolech téměř vyčerpány, což znamená, že kov je nutno dolovat ve větších hloubkách, což jeho produkci činí nákladnější. Zdá se, že náš scénář o "vrcholu zlata" není nijak narušen.

· Skutečnost, že institucionální investoři, suverénní fondy a země produkující ropu jsou v oblasti komodit, a zejména v oblasti zlata, stále ještě podváženi, by naznačovala, že poptávka investorů nadále poroste.

· Úvěrová krize ještě neskončila. Makroekonomické údaje z USA malují nejasný obrázek americké ekonomiky a problémy na americkém trhu s obchodními realitami se vrší. Nelze vyloučit často zmiňovanou recesi se dvěma propady. Vývoj cen zlata a amerických akcií

Odpojení se od dolaru

V roce 2010 se cena zlata odpojila od vývoje dolaru. Nedávné trendy ukazují, že silnější dolar se nemusí nezbytně projevit v podobě nižší ceny zlata. Zlato si udrželo vyšší cenovou úroveň i přesto, že se dolar zotavil a dosáhl svého nového historického maxima. To je pozoruhodné vzhledem k jeho slabé sezónnosti a může jít i o argument ve prospěch nové fáze býčího trhu. Pro býčí trhy se zlatem jsou charakteristické dvě velmi silné lidské emoce: strach a chamtivost. Právě kombinace těchto dvou faktorů může způsobit parabolický růst v poslední fázi trendu.

Analytici Erste Group proto očekávají, že zlato dosáhne na konci cyklu dlouhodobého cíle 2 300 USD.

Na obzoru není žádná zlatá bublina

Mnoho hráčů na trhu má problém rozlišovat mezi býčím trhem a bublinou. Jak ukazuje několik historických příkladů, v současné době rozhodně nejsme svědky zlaté bubliny.

Hodnota amerických zlatých zásob v současné době dosahuje zhruba 1,85 % HDP USA. V roce 1940 přesahovala 20 % a v roce 1980 činila téměř 7 %.

Porovnání zlata s historickou nabídkou peněz rovněž ukazuje, že současná cenová úroveň je atraktivní. Pokud bychom chtěli pokrýt měnový agregát M1 zlatem ze 45 % – což je situace podobná té v roce 1980 – pak by musela cena zlata vzrůst zhruba na 10 000 USD. Na pokrytí šířeji definované nabídky peněz (M2) by cena zlata musela vyšplhat dokonce na 30 000 USD.

Profil příležitostí/rizik u investic do zlata zůstává vynikající. Podle základního technického předpokladu, že "z rezistence se stává podpora", se zdá, že hranice 1 000 USD poskytuje pevnou podporu. Analytici nevěří, že cena zlata poklesne v následujícím roce pod tuto hranici.

Zdroj: Erste Group Bank