Christian T. Blaabjerg: Akcie BP stojí za hřích
|

Christian T. Blaabjerg: Akcie BP stojí za hřích

Nejprve si ujasněme jednu věc. Nedávný pokles cen akcií společnosti BP je zcela šokující – ve skutečnosti neexistuje odůvodnění pro tento pohyb. Při současných úrovních je BP levná podle jakékoli "normy".

Akcie BP - 6 měsíců

Může poklesnout ještě níže, ale z dlouhodobé perspektivy (déle než 5 let) by měla být jasnou příležitostí k nákupu. S přihlédnutím k nedávným událostem, kombinovaným s hysterickými titulky, pověstmi a spekulacemi, zachvacuje dle našeho názoru investory panika a odprodávají akcie společnosti.

I s dnešním odrazem akcie poklesly o 50 % od nehody na Deepwater Horizon, spready credit-default swap se rozšířily na historická maxima, jen v minulém týdnu sedm analytiků snížilo rating společnosti.

Politici na všech úrovních se zapojují do ještě rozvášněnější mluvy, včetně prezidenta Obamy, který řekl, že by vyhodil výkonného ředitele BP, Tony Haywarda, pokud by Hayward byl jeho zaměstnancem. A když společnost BP uvedla, že zaplatí za čištění a přímé škody všem postiženým ropnou skvrnou, Obamova vláda jde ještě dále a hrozí BP, že by měla "zaplatit platy všech zaměstnanců propuštěných z práce kvůli šestiměsíčnímu moratoriu na průzkumné vrty v hlubokých vodách uvalenému vládou USA po události".

My však z dlouhodobého hlediska BP věříme ze dvou důvodů: BP nezkrachuje. Je to 4. nejziskovější společnost na světě, což znamená, že je velmi pravděpodobné, že bude schopná pokrýt náklady čištění a všechny náhrady škod, pokuty a soudní náklady.

Zvláště když tyto náklady budou rozloženy na dobu více let. Za druhé, akcie jsou neobyčejně levné, v současnosti si obchodují na 5,1x odhadovaných výnosů tohoto roku a výnos byl také 7,55 % při včerejší ceně uzavření 334p, i přes to, že dividenda bude pozastavena.

Otázka 1: Jak velká je dnes skvrna a jak se to ještě může zhoršit? Kolik by mohlo stát čištění a jaké mohou být právní závazky?

Vláda nedávno uvedla, že množství ropy proudící z vrtu je někdy mezi 35.000 a 60.000 barely denně. Minimální pokuta je 1 000 USD za vylitý barel. Pokud se však dá prokázat nedbalost, pokuta může být až 4 300 USD/barel.

Jde pouze o pokutu za vylitou ropu a nezahrnuje to další plnění (náhrady škod , náklady čištění, možná trestní odpovědnost a jakékoli další náklady stanovené při různých občanskoprávních soudních řízeních). Při 4 300 USD / barel se dostáváme k pokutě 150 - 258 milionů USD denně a po slyšeních v Kongresu je pravděpodobné, že společnost BP bude obviněna ze "zanedbání" (při nejlepším).

Trvá to zatím asi 50 dní; to činí dosud něco mezi 7,5 a 13 miliardami USD až dosud. Pokud budeme předpokládat, že se vrt podaří uzavřít uprostřed srpna, uběhne alespoň dalších 50 dní (zhruba), než k tomu dojde, čímž se celková suma pokut dostane někam k 15-30 miliard USD.

30 miliard USD je méně, než jsou výnosy BP z provozní činnosti za jeden rok. I když celková částka bude dvou nebo trojnásobná, uvědomte si, že ke splácení těchto závazků bude docházet během mnoha let. To BP umožní, aby si vydělala prostředky a mohla se dostat z tohoto problému.

Jde o velmi důležitý bod, o kterém se nehovoří: každý se zaměřuje na to, kolik budou činit celkové náklady pro BP a neptá se na stejně důležitou otázku, kdy bude moci BP provádět tyto platby. Náklady čištění budou rozloženy na několik příštích let a právní závazky a pokuty ještě na mnohem delší období. V případě ropné skvrny Exxon Valdez například učinil Nejvyšší soud závěrečné rozhodnutí až v roce 2008, 19 let po události.

Největší ropné katastrofy historie Otázka 2: Jak zisková je BP?

Podle Fortune 500, BP má 4. největší tržby ze všech společností na světě a má také 4. nejvyšší zisky, a je tak pouze za společnostmi Gazprom, Exxon Mobil a Royal Dutch Shell.

Zisky se v roce 2009 snížily kvůli hospodářské krizi, ale analytici předpovídají (což potvrzují silné výsledky za 1. čtvrtletí), že provozní zisk bude v roce 2010 asi 34 miliard USD (93 milionů USD denně) a čistý příjem bude 22 miliard USD, což odpovídá průměru v období 2005-2008 . (Tyto odhady jsou z doby před nehodou Deepwater Horizon a byly upraveny).

Zjednodušeně BP vezme svých 30 miliard USD provozního cash flow (v průměru 29,7 miliard USD během minulých čtyř celých roků) a reinvestuje dvě třetiny z nich do podnikání a zbytek zaplatí jako dividendu akcionářům.

Netřeba dodávat, že BP má mimořádnou finanční sílu a měla by být schopna snadno pokrýt náklady čištění plus všechny náhrady škod /pokuty /náklady nesoudních řízení.

Otázka 3: Jak velký vliv to může mít na budoucí zisky? Jaký by byl dopad trvalého zákazu na pobřežní vrty v Mexickém zálivu?

Klíčovým pilířem naší investiční teze ohledně BP je to, že síla výsledků tohoto odvětví je nadále nedotčená. Slyšeli jsme dva protichůdné názory: první, že veškeré činnosti BP v pobřežních vodách Mexického zálivu, největší ze všech společností v této oblasti, by mohly být trvale zastaveny.

Myslíme si, že to je nepravděpodobné, BP by měla tento zásah překonat, protože se týká pouze 15,3% z celkové produkce ropy BP a 3,6% z její produkce zeného plynu v roce 2009.

Zvažujeme ještě extrémnější scénář, co kdyby BP zastavila svoje podnikání v USA (nebo k tomu byla přinucena? I pak by BP přežila: celkem se USA podílí z 33,3%na ziscích BP z průzkumu a produkce v 1. čtvrtletí 2010 (průzkum a produkce tvořily 93,2% z celkového provozního zisku BP).

Náš nejlepší odhad je, že až bude vše řečeno a provedeno mohou být normalizované zisky BP kvůli krizi o několik procent nižší. Zajisté budou platit nové drahé bezpečnostní předpisy (což bude platit pro všechny společnosti provádějící vrty v pobřežních vodách)a BP může ztratit některá podnikání pro vládu USA. Otázka 4: Pokud to je potřeba, může zvýšit hotovost jinými způsoby?

BP nedávno pozastavila výplatu dividendy, potřebuje další hotovost. Dalším zřejmým krokem bude snížení kapitálových výdajů, což jsou daleko větší výdaje než je dividenda (dividendy činí nyní něco méně než 11 miliard USD oproti průměru 21,7 miliard USD kapitálových výdajů během uplynulých dvou let).

Ve svém zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2010 uvádí BP ohledně kapitálových výdajů následující: "Pro celý rok 2010 nadále očekáváme, že základní kapitálové výdaje budou asi 20 miliard USD a výnosy z vyřazení dlouhodobého majetku 2-3 miliardy USD."

Je těžké vědět, jak rychle a o kolik by mohla BP snížit svoje kapitálové výdaje, ale jedním vodítkem je to, že "Odpisy a amortizace a odepsané výdaje průzkumu", často přiměřený zástupce kapitálových výdajů údržby, loni činily 12,7 miliard USD.

A konečně, BP má cenná aktiva na celém světě, majetek na její rozvaze má hodnotu 108 miliard USD, trvalo by však určitou dobu ho prodat.