Krátkodobý výhled na české akcie: červenec 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV
|

Krátkodobý výhled na české akcie: červenec 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) CME (CETV)
Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Aktuálně nevidíme moc velký prostor pro kapitálové zhodnocení, co se budoucnosti týče. Krátkodobě se nadále držíme výhledu přechodu investorů mezi dividendovými tituly. TPSA (polský telekomunikační firma) je již po dividendě a teď z regionálních telekomunikačních společností zbývá jen domácí Telefonica O2 CR. Ta se obchoduje s nárokem na dividendu do 3. září. Hrubá dividenda je 40 Kč, tedy 9,8% hrubý dividendový výnos.

Očekáváme, že v druhé polovině prázdnin může zájem gradovat, nicméně bychom doporučili spíše realizovat před dividendou, protože se domníváme, že další výhled na dividendy již není tak příznivý. V příštích letech očekáváme 37,5 Kč (9,1% hrubý div. výnos) a pak kolem 30 Kč (7,3% hrubý div. výnos) pro další tři roky. Samozřejmě dividendový výnos je to stále solidní, ale máme na paměti, že se jedná o klesající trend. Telekomy všeobecně nejsou aktuálně moc vyhledávaným sektorem.

Navíc pokud se podíváme na ex-dividend vývoj dosavadních dividendových titulů, tak v našem regionu nedává příliš optimismu. V případě PMČR, ČEZ, TPSA, MOL se titul obchoduje někdy i výrazněji níže než po odečtení dividendy.

I relativně se titul stále drží výše než je průměr sektoru a to právě díky dividendě. Tento fakt dle mého limituje potenciální kapitálovou apreciaci před dividendovou výplatou. Rovněž výsledky za 2Q (28. 7. 2010) nepřinesou příliš dobrá data, respektive očekáváme vysokou podobnost s 1Q daty bez mimořádného nákladu (pokles NI o zhruba 20 % r/r). Na titul jsme neutrální. Potenciál vidíme pro daňovou optimalizaci, ale pozor na ex-div. vývoj.

Krátkodobý výhled

V průběhu prázdnin očekáváme zájem investorů díky dividendě (do 3. září). Nicméně využití potenciálního zájmu v tuto dobu bychom upřednostňovali díky budoucímu vývoji dividend a rovněž aktuálního chování titulů po výplatě dividendy.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Dle očekávání se toho na PMČR moc neděje, co se zpráv týče. Hlavními informacemi jsou především vyjednávání o daních v současné trojkoalici. Výraznější potřeba daňových příjmů může přinést dodatečné zdanění, což by bylo pro titul negativní (s touto variantou počítáme v našich odhadech). Dle očekávání je návrh na zvyšování spotřebního zdanění od roku 2012 (návrh v parlamentní komisi). Jedná se jen o mírné zdražení (zatím jsou diskutovány 2 Kč na krabičku). Další by mohlo přijít v roce 2014 (záviset bude na vývoji měnového kurzu). Obě tyto změny by byly v souladu s EU regulací a jsou již dlouhodobě známy.

Co v rámci negativního zvyšování daní vnímáme lehce pozitivně je fakt, že se nejedná o žádné absolutně vysoké skoky ve zdanění. Tento fakt je příznivý pro adaptaci kuřáků na cenovou úroveň a potenciál zachování značky = potenciál nepřechodu na levnější značky s nižšími maržemi. Na druhou stranu to však ubírá potenciál zvyšování ziskových marží pro společnost.

Krátkodobý výhled

Současné úrovně jsou dle našeho názoru neutrální. Z dlouhodobého hlediska je titul vhodný pro dividendové investory, nicméně nevidíme zde prostor pro dlouhodobý a stabilně udržitelný růst dividendy (po zvýšení kapacity pro ostatní export) díky poklesu celkové poptávky a všeobecně negativního postoje společnosti vůči kouření. pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Společnost oznámila, že management navrhne vyplatit hrubou dividendu ve výši 0,95 EUR či 5,9% hrubý dividendový výnos. Schválení tohoto návrhu a určení rozhodného dne bude učiněno na začátku září. Daná data jsou dle očekávání (jak našeho tak trhu) a odpovídají zkušenosti z Pegasu.

Krátkodobý výhled

Současné ceny poskytují dle našeho názoru jen malý potenciál, a tudíž jsme neutrální. Žádné zajímavé zprávy nejsou na programu – výsledky budou až v srpnu.

CME

CETV (CME)

Výsledky za 2Q budou 28. července. Čísla by měla pokračovat v meziročním poklesu a to především díky kurzu (na shodné bázi). Samozřejmě přidáním Bulharska (relativně nová akvizice) a vyjmutím ztrátové Ukrajiny zde vznikne skokový pozitivní efekt na úrovni provozního zisku EBITDA. Otázkou zůstává vývoj reklamního trhu, kde některé informace hovoří o pokračujícím nepříznivém vývoji (naopak zprávy ze západních konkurentů hovoří o jisté stabilizaci).

Kromě čísel se domníváme, že by společnost mohla oznámit přinejmenším více konzervativní výhled do konce roku. To by mohlo být vnímáno negativně. Již úvod naznačuje, že se nečekají v nejbližším období zrovna pozitivní zprávy pro CME. Tomu však odpovídá i opětovný návrat ve výši short pozic, který dle posledního hlášení bloomberg dosahuje 13 % volných akcií (maxima byla 18 % volných akcií tzv. "float"). Tato výše naznačuje, že trh již toto riziko vnímá a zároveň zaceňuje. V cenách je dle našeho názoru obsaženo i riziko dvojího ekonomického dna (vysoké short pozice).

Krátkodobý výhled

Z krátkodobého hlediska jsme spíše s nepříznivým výhledem v návaznosti na očekávání na výsledky a na případně nový snížený výhled. Samozřejmě v případě výsledků rozhodující bude srovnání s odhadem trhu. V případě naplnění a negativní reakce na výsledky bychom očekávali, že spekulanti na pokles (shortaři) budou realizovat své pozice a zde se může nacházet potenciál pro krátkodobou investici. Cena kolem úrovní 20 USD se nám jeví jako zajímavá. Připomínáme, že akcie je vysoce volatilní.