Zemní plyn: Vydělejte na ropné katastrofě
|

Zemní plyn: Vydělejte na ropné katastrofě

Ropná nehoda v Mexickém zálivu nabírá stále katastrofičtější vývoj. Blíží se katastrofě. Ani ekonomické, ani ekologické škody ještě nejsou spočitatelné. I jiné klasické ropné firmy hodně trpí. Zejména americká vláda tlačí na celé ropné odvětví. Mimo jiné oznámila, že chce silněji subvencovat alternativní zdroje energie, aby bylo možné konečně zredukovat závislost na černém zlatě. Vítězem by mohl být zemní plyn.

Komodity Zemní plyn
Nymex Natural Gas

Cena na burze NYMEX vzrostla od ropného neštěstí o 13 procent. I tato komodita se sice částečně získává pomocí hlubokomořských vrtů, podobné katastrofy jako u ropy jsou ale vzhledem ke skupenství téměř nemožné – i když samozřejmě i u této nerostné suroviny dochází k jistým rizikům (exploze). Do indexu NYSE Arca Natural Gas (dříve AMEX Natural Gas) je vybráno 15 společností. Od 20. dubna se tento barometr vyvíjel výrazně lépe, ztratil "jen" kolem 13 procent.

Jasná nevýhoda indexu je na první pohled patrná: index se výhradně zaměřuje na severoamerické akciové tituly. Aktuálně jsou těžkými vahami v indexu společnosti El Paso, Quester, Southwest Energy a Ultra Petroleum. Známé jsou v našich končinách jen expertům. Žádný jednotlivý titul nedosahuje nyní váhového zastoupení přes osm procent, index je tudíž z tohoto pohledu velmi dobře diverzifikovaný.

Měnově nezajištěný certifikát je k dostání u společnosti Goldman Sachs (ISIN DE000GS0J038). Poplatky nejsou vybírány, naopak investoři se musí u zohledněných společností vzdát dividend. Báze indexu je přizpůsobována čtvrtletně. Tím je zamezeno tvorbě velkých celků v investičním portfoliu.

Do plynu investovat nepřímo

Samozřejmě, pro investory existuje také možnost investovat do odpovídajících certifikátů, jež se vztahují přímo na danou komoditu. Bohužel, taková investice je extrémně nebezpečná. Sezónní kolísání cen a téměř trvale se vyskytující dlouhodobá situace "contango" zde téměř znemožňují dosažení zisků. Vývoj produktu, který již v roce 2004 emitovala banka RBS (ISIN NL0000447332), se vztahuje na NYMEX Natural Gas Henry Hub-Future to znázorňuje. Na podzim 2005 stál certifikát ještě více než 10 EUR, dnes je k dostání už jen za 27 centů. Oproti tomu v témže období se cena zemního plynu snížila zhruba o 60 procent.

Emitenti na to přirozeně dávno reagovali a vyvinuli produkty s optimálním "rolováním". Od RBS přitom pochází "RICI Enhanced Natural Gas Index"-certifikát (ISIN DE000AA12GR1). K rolování dochází podle speciálního kalendáře, nikoli jednou za měsíc. Od emise v září 2009 jsou také investoři s tímto certifikátem cca 30 procent v minusu. Naproti tomu cena plynu se v tomto období vyšplhala z 2,80 na cca 4,50 USD. Síla dolaru oproti euru zde však nehraje žádnou roli, protože certifikát je měnově zajištěný. Produkt je tak nevhodný pro participaci na rostoucích cenách plynu. Jiný přístup využívá společnost Goldman Sachs. U jejího certifikátu "S&P GSCI Natural Gas A114-Strategie" (ISIN DE000GS14NA8) se investuje pouze do prosincového kontraktu a tím se "roluje" jen jednou za rok. Avšak i tady je pozorovatelný (po zahrnutí měnového zajištění) pokles kurzu od dne emise (srpen 2009) zhruba o 30 procent, ačkoli k rolování došlo teprve jednou a cena zemního plynu v té době vzrostla.

Indexy zemního plynu

Vontobel s dvojitou strategií

Jinou cestou jde Vontobel s indexem "Natural Gas Strategy" (ISIN DE000VFP9NG0). Nezávisle na křivce vývoje futures se v rámci strategie investuje do futures nebo přímo do akcií. Pokud se v bodě každoměsíčního sledování kotuje NYMEX-Future v "contangu", investuje se do akciového koše, který zahrnuje 15 mezinárodních plynárenských společností. Když by nastala situace "backwardation", mohou být docíleny prostřednictvím investice do futures zisky (z rolování). Od emise v září 2009 posílil certifikát přibližně o 12,5 procenta. Strategie však ještě nikdy neinvestovala do futures. Růst tudíž přichází výhradně díky vývoji cen akcií, jež byly ještě podpořeny silným dolarem. Měnové zajištění zde není k dispozici.

Potěšitelné je složení akciového koše, které je prověřováno jednou za půl roku. Všech patnáct titulů má stejné váhové zastoupení, aby se předešlo riziku z tvorby příliš velkých celků v podkladovém indexu. I zde se téměř bezvýhradně nacházejí US-americké tituly, jako jsou Occidental Petroleum, El Paso nebo Noble Energy.

Do budoucna by strategie měla i nadále téměř vždy investovat do akcií, jelikož situace "backwardation" nastávají velmi sporadicky. Jelikož dochází k započítávání dividend, je certifikát od Vontobelu doporučeníhodný jako příměs pro investiční portfolio – i díky "double" strategii. Také jej lze upřednostnit před každou jinou plánovanou investicí do zemního plynu.

Zkapalněný plyn

Rusko patří jak známo k nejdůležitějším dodavatelům plynu. Největší část teče přes plynovody, jež se dostávají do střední Evropy přes Bělorusko a Ukrajinu. Pořád přitom dochází ke sporům. Problémy s Ukrajinou z loňska máme ještě v nejlepší paměti. Letos zase vyvstaly neshody s Běloruskem. I v tomto případě hrozila ruská společnost Gazprom zastavením dodávek. Mezitím se ale političtí představitelé dohodli na nových tranzitních poplatcích.

Vývoj ovšem ukazuje, že jsou nutné i jiné alternativy dodávek (navzdory plánovanému plynovodu z Baltského moře). Jen tak lze redukovat závislost na ruském zemním plynu. Širší diverzifikace má dlouhodobě i politický smysl. Efektivní alternativou k zemnímu plynu z plynovodu je zkapalněný plyn. Pod pojmem Liquified Natural Gas (LNG) se rozumí zemní plyn, zchlazený pomocí metanu na -160 °C. Tím dojde ke zkapalnění. Zároveň se snižuje objem o 600násobek, což opět umožňuje u zmiňované suroviny snazší dopravu.

V jiných evropských státech se tento systém již využívá. Například Španělé porývají asi 70 procent své potřeby přes LNG. Nové odhady vycházejí z toho, že tímto způsobem bude během příštích deseti let pokrývána asi čtvrtina z evropské potřeby plynu. S tím jsou ale spojené enormní investice. Nejprve musí být k dispozici lodě, které jsou schopné udržovat zchlazený plyn v dané teplotě. K tomu se pak připočítávají přístavní zařízení, které na jedné straně převádí zchlazený plyn na lodě, a na druhé straně místa, kde se plyn zase dostane do klasického stavu.

Již před třemi lety vyvinula společnost Goldman Sachs pro toto téma vlastní index a vydala na něj certifikát (ISIN DE000GS34W63). COMERGIX LNG-Index zahrnuje dohromady 29 firem z odvětví. Vedle firem, které provozují zkapalňovací zařízení, jsou v indexu zastoupeni také obchodníci, loděnice a flotily tankerů.

Těžkou vahou z vybraných firem je britská společnost BG Group s podílem 20,7 procenta, což představuje určité riziko velkého zastoupení jedné akcie v indexu. Následují National Grid (10,2 procenta) a Vinci (9,1 procenta). Podkladový index je denominován v eurech, prověřován jednou ročně a přizpůsobován na základě tržní kapitalizace. Dividendy jsou do hodnoty indexu připočítávány. Od emise v březnu 2007 ale investoři ještě nedokázali vydělat žádné peníze. Produkt leží v minusu asi 5,6 procenta. Pro srovnání: MSCI World ztratil ve stejném období 23,7 procenta. Produkt se tudíž nabízí jako tématicky orientovaná akciová investice.