Gender v investování: Potřebují ženy speciální portfolia?
|

Gender v investování: Potřebují ženy speciální portfolia?

Investiční teoretiky může takto položená otázka podráždit. Profil investora určují jeho potřeby, a ty nemají gender, řekli by. Portfolia pro ženy – to je investiční nesmysl, který je přijatelný nanejvýše jako reklamní trik. Jiný názor by mohli mít zkušení poradci a bankéři, kteří vnímají život takový, jaký je.

Investování Spoření Úspory Ženy
Mezi důchodci výrazně převažují ženy

Investiční teoretici mají jistě pravdu, když tvrdí, že profil klienta určují jeho individuální potřeby a možnosti. A ty jsou společné pro muže i ženy bez rozdílu. Potíž nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že existují sociálně ekonomické okolnosti platící jen a jen ve skupině žen. Ženy v České republice mají zvláštní ekonomický osud. Obsahuje některé vysoce rizikové faktory, které se nešťastně sčítají.

Feminizace seniorské chudoby

I když u nás zaměstnanost žen dosti poklesla, stále je jedna z nejvyšších v Evropě (56,7 % žen je ekonomicky aktivních). Ženy však pracují převážně v hůře placených odvětvích. V průměru jsou jejich platy o čtvrtinu nižší než platy jejich mužských protějšků, a to přesto, že jejich vzdělanost v mladších věkových skupinách není nižší, ale je přinejmenším vyrovnaná.

Zmíněná fakta mohou negativně ovlivnit finanční komfort žen v seniorském období. Hovoří se o feminizaci seniorské chudoby. Ženy mají po celý zaměstnanecký život nejen nižší plat, ale většinou i méně odpracováno, protože jsou to právě ony, kdo zůstávají doma s dětmi, starají se o starší osoby a čerpají zkrácené úvazky. To snižuje jejich důchody a úspory.

Existují i obavy, že budoucí schémata zaměstnaneckého soukromého pojištění budou nevýhodná pro ženy-matky. Zaměstnavatelé mají zřídkakdy zájem nahrazovat období rodičovské dovolené.

Problém je dramatičtější tím, že průměrná střední délka života v moderních společnostech se v průměru liší o 5 až 7 let ve prospěch žen. Ve věkové skupině 80letých seniorů je u nás téměř 70 % žen. Komerční služby pro seniory budou nejspíše vytlačovat příspěvkové služby a nůžky v kvalitě této služby se budou dramaticky rozvírat.

Manželství jako riziková transakce

Věk českých novomanželů stoupá. Zatímco jejich rodiče a prarodiče vypadali na svatebních fotografiích jako děti, kterými mnohdy byli, jsou jejich nástupci většinou zralí lidé. Z hlediska ženského ekonomického osudu se jedná o jedno z nejrizikovějších období. Manželství - ilustrační foto

Jako majetková transakce je manželství záležitostí s vysokým rizikem – zhruba 50 % uzavřených manželství ztroskotává, načež dochází k dělení majetku. O tom, že ekonomické dopady takového ztroskotání bývají pro ženy drtivé, svědčí to, že neúplné rodiny vedené ženami patří u nás k nejchudším.

Většina novomanželek nemá předmanželskou smlouvu a většinovým pocitem je, že "takové věci" jsou proti lásce. Situace je vyhrocená u nižší a střední třídy, ale v rodinách s velmi vysokými příjmy nebude až tak odlišná. Nejsou k dispozici sociologická data, ale nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že základní problémy jsou v zásadě stejné. Ženy v zámožných rodinách jsou většinou ekonomicky slabším partnerem, existenčně jsou na trvání manželství závislé, výsledky rozvodových sporů a dělení majetku jsou nejisté, nejsou dostatečně chráněny před neúspěchem rodinného podniku. Jejich cashflow a jejich finanční rezervy jsou většinou kontrolovány ekonomicky silnějším partnerem. Ženy v takovýchto vztazích mnohdy touží tyto nerovnosti řešit, ale nenacházejí oporu v kultuře a zvyklostech.

Starobylý mindset

Kultura a zažité vzorce chování ovlivňují finanční osudy žen více, než si myslíme. Rodina jednoho českého průmyslníka vystrojila před několika málo lety svatbu dceři. Na dotaz, zda jí předcházela předmanželská smlouva, odpověděli negativně. Předmanželská smlouva by prý byla vulgární.

Může se to tak zdát, protože česká etiketa v řešení majetkových otázek je nezralá. Pokud se v kulturách se "starými penězi" schyluje k nerovné svatbě, pak většinou chudšího partnera navštíví právníci bohatšího partnera a dají dohromady smlouvu o majetku. Pro chudšího partnera to není nejpříjemnější zážitek, ale není jej možné vnímat jako vulgární, protože to je v kultuře společnosti se starými penězi prostě normální. Navíc bývá tento zážitek "oslazen" výrazným darem. Běžným darem po podpisu bývá luxusní vůz nebo, u movitějších rodin, dům.

Ženy, lhostejno či bohaté nebo chudé, ohrožuje starobylý finanční mindset společnosti, v níž žijí. Model rodiny, podle kterého žili jejich rodiče a prarodiče, sice neplatí, ale ony se jím stále řídí.

Šokující finanční rada

Kdyby se bankéř pokusil formulovat logické finanční řešení a radu, nejspíše by se setkal s obecným nepochopením až šokem.

A jak by ona rada zněla? "Vážená, mým cílem je vytvořit pro vás individuální portfolio obsahující strategickou životní rezervu, o niž se nebudete dělit se svou rodinou, se svými dětmi, nebudete dotovat svá vnoučata. Tato rezerva vás bude provázet po dobu aktivního života, a posléze z ní budete čerpat jen a jen pro sebe. Zasloužíte si, aby váš manžel(é) do tohoto strategického portfolia jen a jen pro vás pravidelně přispíval(i)." Takto řečeno, znělo by to nejspíše nepřijatelně, a to proto, že podobnou individuální soběstačnost ženy v rodině nepodporuje žádná zde platná kulturní norma. Zváženo racionálně a naprosto mimo domácí tradiční roli české ženy, jde o legitimní finanční strategii, která by mohla ženám výrazně pomoci.

Problém rodinného portfolia

V souvislosti s tím se vynořuje obecnější otázka. Jak by mělo být strukturováno rodinné portfolio? Mým názorem je, že by měly být odděleny potřeby rodiny jako celku od potřeb jejich členů. Kupříkladu portfolio zámožných rodin by mělo mít část rodinně provozní (hotovost, střednědobá rezerva, ošetření rizik), část individuální (pro každého člena rodiny) a část strategickou.

Zastavme se u poslední položky – jde o složku, která je mezigeneračně transferovaná. Vytváří se v případě, kdy rodina stojí o mezigenerační transfer jisté centrální části majetku tak, aby sloužil dalším generacím. Podle údajů ze společností se starými penězi tyto problémy řeší jen menšina zámožných rodin. V USA jde asi o 40 % všech zámožných rodin. O Česku nemáme informace, ale vzhledem k tomu, že rodinné bohatství se zde již vytváří – i u nás existuje latentní, komerčně dosud neobjevená potřeba. To je však již "jiný příběh".

Jisté je podle mě jedno – ženy si zaslouží, aby měly k dispozici svoji část portfolia, o níž by se s nikým nedělily. Ze zkušeností vyplývá, že si to často přejí, ale málokdy tuto potřebu realizují.

19. 10. 2019 18:00

Kryptoměny jako novodobá zlatá horečka: Jak na ní vydělat?

Zlatá horečka na přelomu 19. a 20. století dokázala přinést bohatství hrstce zlatokopů, nepochybně spolehlivěji ale...
Kryptoměny Bitcoin Investiční alternativy
19. 10. 2019 12:00

Mobil, tablet & spol. v rukou studentů: Má to své výhody i nevýhody, shodují se experti

Mobilní telefon může být dobrý sluha (studenta), ale velice zlý pán. Do jisté míry je tedy pochopitelné, že jej –...
Informační technologie Mobilní telefony Děti
17. 10. 2019 18:00

Šperka (Českomoravská Nemovitostní): Komerční reality v Česku nejsou předražené, riziková prémie je stále atraktivní

Riziková prémie spojená s investicemi do českých prémiových komerčních nemovitostí je stále zajímavá, a to i díky...
Komerční reality Realitní trh Nemovitosti
15. 10. 2019 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor