Rostoucí cena pšenice a riziko další potravinové krize
|

Rostoucí cena pšenice a riziko další potravinové krize

Zatímco ropa potichu vybočila z pásma, ve kterém se nedávno obchodovala, a zlato našlo podporu, soustředila se všechna pozornost na rostoucí cenu pšenice a její možné dopady na cenu téměř všeho - od sušenek a chleba a až po cenu drůbeže a piva.

Kukuřice Pšenice
Pšenice

Poslední události pustoší světové trhy a v Chicagu vyhnali cenu pšenice o 80 % na úroveň 23měsíčního maxima. Ve čtvrtek dal ceně pšenice další podnět k růstu ruský zákaz vývozu. To zvyšuje riziko dalšího růstu ceny, protože země importující pšenici (od severní Afriky až po střední Východ) budou muset hledat nové zdroje.

Rusko přistoupilo k zákazu exportu poté, co nejhorší sucho za posledních 50 let zasáhlo oblasti kolem Černého moře a poničilo úrodu pšenice. Trh čekal, že ruská vláda využije k exportu státní rezervy, a tak tento krok byl pro trh určitým překvapením. Zákaz potrvá až do prosince, v té době bude jasno, kolik pšenice bude Rusko mít ze zimní úrody.

Aktuální vývoj ceny pšenice sledujte zde

Současná úroda, která je poničená suchým a horkým počasím, je z tzv. jarní pšenice, která se na celkové produkci v daných oblastech podílí zhruba 20 %. Pro zimní pšenici je důležitým obdobím polovina srpna až září, kdy se provádí setba.

Pokud bude suché počasí přetrvávat, může dojít ke zpoždění, přinejhorším nemusí být zaseto vůbec. Nejistota na trzích s pšenicí potrvá do doby, než se v tomto regionu změní počasí. Na druhou stranu, americká úroda pšenice vypadá dobře, očekává se rekordní množství, které navýší současné zásoby. Američtí farmáři by tak měli být schopni pokrýt výpadek pšenice kdekoliv. V některých regionech ovšem nebude díky obchodním bariérám situace s alternativními dodávkami snadná.

Pšenice má vliv na další komodity

Vliv rostoucí ceny pšenice se rozšířil na další zemědělské komodity jako je rýže, kukuřice, sojové boby a ječmen, který se využívá jednak jako krmivo pro zvířata, tak pro výrobu piva. Zákaz exportu umožnil obchodníkům, kteří fungují jako brokeři mezi nakupujícími a prodávajícími, popřít kontrakty s dodávkami za nízké ceny. To nyní vytváří tlak na firmy produkující potraviny nápoje, které se ocitly na ztrátové straně těchto popřených kontraktů.

Evropské potravinářské firmy v indexu STOXX 600 Food Index ztratily od začátku této kritické situace 7,25 procenta své hodnoty a prodeje po ruském zákazu exportu ještě zesílily. Pokud by se cena pšenice na vyšších úrovních držela delší dobu, roste riziko zvyšující se ceny kukuřice.

Aktuální vývoj cen nejen zemědělských komodit sledujte zde

Vysoká cena pšenice by totiž přiměla americké farmáře zasít místo sojových bobů a kukuřice zimní pšenici. To by vyvolalo nejistotu ohledně stavu zásob, navíc za situace rostoucí poptávky po kukuřici na výrobu etanolu a jako substitutu za pšenici. Poměr mezi cenou kukuřice a pšenice se snížil z 0.75 na 0.50, pšenice překonala kukuřici o 33 procent. Jakmile se situace uklidní, měli by obchodníci preferovat kukuřici, protože cena pšenice bude náchylná k poklesu. Než se cena stabilizuje, bude trh ovlivněn především strachem a volatilita zůstane nadále vysoká.