900 firem splňuje podmínky pro vytěsnění drobných akcionářů
|

900 firem splňuje podmínky pro vytěsnění drobných akcionářů

Vytěsňování menšinových vlastníků z akciových společností již přišlo české firmy na necelých 16,5 miliardy korun. Jen v roce 2010 doposud o nuceném vykoupení akcií od minoritních akcionářů rozhodlo 16 firem a stálo je to více než 1,9 miliardy korun. Letos největší, a v historii ČR druhý nejdražší, squeeze-out schválil ArcelorMittal. Údaje vyplývají z ekonomické databáze MagnusWeb a z našich propočtů.

Akcie ČR

K vytěsnění minoritních akcionářů, jež umožnila novela obchodního zákoníku platná od roku 2005, doposud přistoupilo více než 400 společností a celková částka na tzv. squeeze-out dosáhla 16,49 miliardy korun. Za prvních sedm měsíců letošního roku vytěsnění minoritních akcionářů schválilo dalších 16 firem, které ostatním vlastníkům vyplatí přes 1,9 miliardy korun.

Nejvyšší částky určené k vytěsnění drobných akcionářů v ČR v roce 2010

Boom vytěsňování drobných akcionářů jsme zaznamenali v roce 2005, vzápětí po platnosti novely zákona. Ke squeeze-outu přistoupila téměř polovina ze všech společností, které se k tomuto kroku až k dnešnímu dni rozhodly. Proces vyvlastňování v Čechách však stále není u konce a majoritní vlastníci i nadále posilují své postavení.

Na základě analýzy vlastnické struktury českých akciových společností podle databáze MagnusWeb splňuje podmínky dané právními předpisy dalších zhruba 900 firem, které by tak vytěsnění mohly uskutečnit. Zpravidla se jedná o menší subjekty.

Počet squeeze-outů a vyplacené částky drobným akcionářům V červnu letošního roku vytěsnění minoritních akcionářů schválila valná hromada největší tuzemské hutní firmy ArcelorMittal Ostrava. Drobným vlastníkům zaplatí necelých 1,8 miliardy korun. Z pohledu vyplacené částky ostatním akcionářům se jedná o druhé nejdražší vyvlastnění v historii České republiky. Pět největších squeeze-outů představuje 49 % z celkově vyplacené sumy na vyplacení minoritních vlastníků.

TOP 5 největších vytěsnění podle absolutní vyplacené částky