Telekomunikační akcie ve střední Evropě: Pomalý pokles, pomalé oživení
|

Telekomunikační akcie ve střední Evropě: Pomalý pokles, pomalé oživení

Telekomunikační společnosti ve střední a východní Evropě se k růstu vrátí nejdříve v roce 2011 nebo 2012, ve kterých je však čeká ostrý konkurenční boj, říká Vera Sutedja, analytička Erste Group. Z důvodů zaostávaní za konkurencí snižuje cílovou cenu na akcie české Telefóniky O2.

O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Telekomunikace Světové akcie Akcie ČR

Telekomunikační sektor v roce 2009 nebyl rozhodně bezpečným přístavem.

"Telekomunikační sektor nebyl vůči recesi zcela imunní, neboť růst tržeb byl prakticky nulový," konstatuje Vera Sutedja, analytička sektoru telekomunikací pro střední a východní Evropu v Erste Group.

"Během ekonomické krize se všem telekomunikačním společnostem, které v našem reportu pokrýváme, podařilo zachovat, nebo dokonce zvýšit úroveň vyplácených dividend, které tak tvoří asi 76 % z celkové návratnosti investic. V některých případech, jako například u společností Magyar Telekom, T-Hrvatski Telekom a Telekom Slovenije se však kurz akcií vyvíjel negativně, což mělo za následek zředění výnosu z dividend."

telekom. firmy - růstové parametry

Mírné náznaky zotavení ve druhém čtvrtletí 2010

"Ve druhém čtvrtletí 2010 byly registrovány náznaky zotavení, jako například zpomalení poklesu tržeb a zisku EBITDA. Nejvýraznější vzestup, především v segmentu mobilních služeb, pocítil TPSA, který dokonce zlepšil výhled na rok 2010. Magyar Telekom naproti tomu i nadále trpěl pod tíhou makroekonomických a regulatorních opatření a ve výhledu na rok 2010 byl nucen snížit svá očekávání. Ostatní operátoři potvrdili své výhledy pro rok 2010.

Celkem firmy pro rok 2010 i nadále očekávají pokles obratu a EBITDA (provozního zisku), návrat telekomunikačních společností k růstu se očekává až v letech 2011, popř. 2012," předvídá Sutedja.

Rozsáhlé investice budou zřejmě nutností

FTTH (Fiber-to-the-home)

kabel z optických vláken je v tomto případě položen až k bytu účastníka, například k přípojce na vnější stěně bytu

Tradiční segment pevných linek a mobilních služeb nadále klesá, ani širokopásmové připojení již nelze považovat za motor růstu. Kromě toho vede ostrý konkurenční boj s provozovateli mobilních služeb a kabelového připojení k rostoucímu tlaku na ceny. Pro velké telekomunikační společnosti zemí SVE přicházejí v současné době růstové impulsy z oblasti TV, IT služeb a mobilního broadbandu, což je výzvou jak pro pevné linky, tak pro mobilní služby. Budoucí aplikace založené na webu dále zvýší požadavky na šířku pásma.

"Jakmile se rozběhnou investice do FTTH, popř. LTE, vyvstane otázka, zda se podaří udržet aktuální úroveň dividend telekomunikačních společností pokrývaných v naší zprávě," konstatuje Sutedja.

Výhled

Operátoři v zemích střední a východní Evropy nabízejí vyšší dividendy a FCF výnos než srovnatelné západoevropské společnosti. Marže telekomunikačních společností jsou v zemích střední a východní Evropy stále ještě vyšší než v západní Evropě, tato mezera se však pomalu uzavírá. Investice do nových technologií (FTTH, FTTB a LTE) jsou nezbytné k zabezpečení budoucích tržeb v oblasti dat u pevných linek a mobilních služeb, jakož i k zamezení přetěžování sítí.

Otázkou spíše je, kdy operátoři investiční činnost zahájí a jak široké bude pokrytí. Dopad na kapitálové investice bude značný, což by mohlo vést k dočasnému omezení schopnosti výplaty dividend.

Operátoři se solidní bilancí, jako například T-Hrvatski Telekom a Telefónica O2 ČR, jsou spíše schopni realizovat jak vysoké investiční výdaje, tak i vysoké výplaty dividend. Velkým otazníkem je v závislosti na pokrytí, ceně a regulačním prostředí návratnost investic.

Nejvíce preferovaným titulem pro nás zůstává Turk Telekom. Společnost zaznamenala ve druhém čtvrtletí 2010 solidní výsledky, které potvrdily zotavení marží v oblasti mobilních služeb Avea a silnou pozici u pevných linek. Klíčovými argumenty pro naše doporučení jsou dvouciferný růst zisku, velkorysá dividendová politika a atraktivní ocenění oproti ostatním společnostem s diskontem okolo 30 % na základě ukazatele P/E pro roky 2011 a 2012.

  • U Magyar Telekom snižujeme naše doporučení z "akumulovat" na "držet", jelikož snižování státních výdajů v druhém pololetí 2010 ovlivní vývoj obratu a zisku.

  • Pro Telekom Slovenije zvyšujeme naše doporučení z "redukovat" na "držet" na základě náznaků realizace snižování nákladů.

  • U Telefónica O2 ČR, Telekom Austria, T-Hrvatski Telekom a Turkcell necháváme doporučení "držet", protože v blízké budoucnosti nelze očekávat žádné pozitivní impulsy.

Český telekomunikační trh a hodnocení titulu Telefónica O2 ČR

V roce 2009 klesl obrat v českém sektoru telekomunikačních služeb v důsledku oslabení výdajů domácností a podniků o zhruba 5 % (2008: +1,5 %). Obrat v oblasti pevných linek klesl přibližně o 9 % na 48 mld. CZK, zatímco u mobilních služeb došlo k poklesu o 6 % na 82 mld. CZK. Penetrace trhu pevnými linkami znovu klesla z 22,9 % v roce 2008 na 21,3 % populace v roce 2009, s 2,23 miliony linek (-6,5 %).

Přesun z pevných linek na mobilní sítě je v České republice velmi výrazný, v roce 2009 bylo 83 % hlasové komunikace realizováno z mobilních telefonních čísel (81 % v roce 2008). Penetrace trhu v oblasti broadbandových služeb vzrostla ze 17,1 % v lednu 2008 na 19,1 % populace v lednu 2009, což je pod průměrem evropské sedmadvacítky, který činí 24,8 % (zdroj: Evropská komise).

Český trh broadbandových služeb je charakterizován konkurenčním bojem na bázi infrastruktury. Bezdrátová lokální síť činí většinu širokopásmového připojení, což je v EU neobvyklé. Penetrace trhu v oblasti mobilních služeb dosáhla v roce 2009 128 %, když vzrostl počet mobilních telefonních čísel o 2,3 % na 13,4 milionu.

"Pro Telefóniku O2 ČR potvrzujeme naše doporučení držet a současně snižujeme cílovou cenu ze 470 CZK na 425 CZK, protože se domníváme, že společnost zaostává za konkurenty ve vývoji sítí, neboť se více soustředí na krátkodobé zisky," konstatuje Sutedja.

doporučení - telekom. akcie

Tato skutečnost by mohla dlouhodobě snížit konkurenceschopnost a úroveň ziskovosti. TO2 ČR nerealizovala žádné investice do VDSL či optických sítí, což tuto společnost posunuje výrazně za UPC, která nabízí broadbandové služby na základě optických vláken již od poloviny roku 2009. Komerční nabídka LTE nebo technologií 4G se očekává až v roce 2015. Zotavení neočekáváme dříve než v roce 2011, shrnuje svůj výhled analytička Vera Sutedja z Erste Group.