Tváří v tvář managementu NWR
|

Tváří v tvář managementu NWR

V Polsku bojují těžařské společnosti o udržení produkce. Opačně si vede NWR, která využívá své výrobní kapacity opravdu naplno. Prosperující klima zůstane i v roce 2011. "Mám velmi pozitivní výhled na naši produkci v roce 2011, ceny koksu a koksovatelného uhlí se budou nadále držet v růstovém trendu," říká s nadšením Radek Němeček, manažer NWR pro vztahy s investory.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR
NWR - důl Paskov

Investiční programy

Mezi hlavní investiční programy, které zvyšují efektivitu společnosti, patří program s názvem POP 2010. Investovalo se 350 milionů EUR do moderních těžebních razících zařízení do konce roku 2009. Cílem bylo zvýšit produktivitu, k čemuž podle Němečka došlo. "Za dobrý výsledek považuji, že průměrná denní produkce na jeden porub vzrostla v 1. polovině roku 2010 na 1 700 tun." Počet provozovaných porubů tak mohl být v roce 2010 dále snížen při zachování úrovně produkce.

Dalším programem tohoto roku je COP 2010, jehož motto zní "Snížit náklady!". Podstatou je racionalizovat výrobu koksu pomocí koncentrace v jednom místě (koksovna Svoboda, pozn. red.), a tím snížit fixní náklady. "Po dokončení programu COP 2010 bude výrobní kapacita 850 kt za rok," dodává Němeček.

Možná nejdiskutovanějším je projekt v Debiensku, kde má společnost těžební licenci na 50 let. Úvodní projekt na vytěžení 190 milionů tun kvalitního koksovatelného uhlí byl dokončen už v roce 2009. Poté byl vyvinut alternativní plán, který umožňuje vytěžit dodatečné zásoby ve vyšších vrstvách. NWR v současné době připravuje detailní plán vedoucí k otevření dolu. Utratí za něj 25 milionů EUR. "Náš plán bude obsahovat podrobné technické propočty a posoudí, zda se akvizice uhelného dolu Debiensko vyplatí," říká Němeček.

První uhlí v rámci projektu uvidíme v roce 2016. Pokud se produkce rozjede na plné obrátky, očekává společnost o 2,5 až 3 miliony tun vyprodukovaného uhlí ročně více. Pozměnil se také technický přístup k zásobám. Náklady se vyšplhají s největší pravděpodobností až na 360 milionů EUR.

Výhled společnosti

Cíl produkce pro celý rok 2010 je 11,5 milionu tun uhlí a 1 milion tun koksu. Společnost očekává externí prodeje koksovatelného uhlí ve výši 5,5 milionu tun uhlí. Vždy se smluvní ceny sjednávaly čtvrtletně, teď je poprvé v historii NWR 80 % cen sjednáno pro japonský fiskální rok (duben 2010 až březen 2011) ve výši 163 EUR za tunu, což je samozřejmě vnímáno velice pozitivně.

Co se týče koksu, tak má NWR pro tuto produkci velmi pozitivní výhled. Podle Němečka za nárůstem cen koksu stojí krize. "V roce 2009, tedy v krizovém období, byla spousta producentů donucena zavřít své baterie," zdůrazňuje. Očekávané externí prodeje energetického uhlí pro celý rok 2010 jsou ve výši 5 milionů tun po 65 eurech.

Nákladové položky budou v druhém pololetí vyšší než v tom prvním, a to především z důvodu vyšších cen polského uhlí pro výrobu koksu, intenzivnější ražby a osobních nákladů (v případě dalšího výkonnostního bonusu).

Aktuální vývoj akcií NWR na BCPP sledujte zde

Polské těžařské společnosti jsou až na výjimku v nelehké situaci. Většinový podíl má stát, společnosti jsou přezaměstnané a bojují (a budou bojovat) o to, aby udržely produkci.

Aktuální finanční údaje:

  • NWR zvýšila EBITDA z pokračujících činností o 122 % na 169 milionů EUR.

  • Přepočtený zisk na akcii činí 0.41 EUR.

  • Dividenda, kterou bude společnost vyplácet v říjnu, má výši 0,21 EUR.

  • Čistý dluh se podařilo snížit o 15 % oproti prosinci 2009.

Rozhovor vznikl na investiční konferenci "České akcie", kterou pořádal RM-SYSTÉM