Tváří v tvář managementu Telefóniky O2 ČR
|

Tváří v tvář managementu Telefóniky O2 ČR

Zhoršené ekonomické prostředí v roce 2009 mělo negativní vliv na společnost a ovlivnilo její výnosy, zejména kvůli nižší spotřebě. Avšak ve druhém kvartálu letošního roku se optimalizace chování zákazníků snížila, což vedlo ke stabilizaci jejich spotřeby. "Díky důsledné finanční disciplíně jsme kompenzovali tlak na výnosy a udrželi solidní ziskovost a tvorbu peněžních toků," říká pyšně Jakub Hampl, manažer Telefóniky O2 ČR pro vztahy s investory.

O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Telekomunikace Akcie ČR
telefonica

Situace na trhu a konkurence

Dlouhodobě jsou v České republice 3 tržní podíly mezinárodních operátorů: O2, T-Mobile, Vodafone. Asi před 2 lety vstoupil na trh operátor U:fon poskytující hlasové a internetové služby založené na technologii CDMA. Jak říká Hampl, představuje jen zanedbatelný tržní podíl. Český telekomunikační trh zvažuje vydání licence pro čtvrtého operátora, ale to nebude dříve než v příštím roce.

"Co se týče vysokorychlostního internetu, máme v České republice vedoucí postavení na trhu ADSL," podotýká Hampl. T-Mobile vstoupil na trh fixního vysokorychlostního internetu nedávno. Mezi největší kabelové operátory u nás patří UPC se 75% podílem na trhu. UPC nabízí hlasové, internetové a televizní služby. Velice fragmentovaný trh s technologií WIFI nabízí v současné době asi 1 000 poskytovatelů.

Akcie Telefóniky O2 ČR nabízejí vyšší dividendový výnos, než je průměr telekomunikačních společností v regionu, a dokonce nejvyšší na Burze cenných papírů v Praze.

Aktuální vývoj akcií Telefóniky O2 ČR na BCPP sledujte zde

Hlavní trendy na mobilním trhu

  • Roste zájem o vysokorychlostní mobilní internet, tudíž se bude investovat do 3G sítí.

  • Zjednodušení tarifů, cílem všech tří operátorů je co nejvíce zjednodušit nabídku, například neomezených nebo skupinových tarifů.

  • Dochází k migraci zákazníků předplacených služeb na služby tarifní. "V naší společnosti představují tito zákazníci podíl 58 %. Přechod na tarifní služby je obecně pro operátory pozitivní, protože zvyšuje flexibilitu nabízených služeb," zmiňuje Hampl.

  • Rozvoj konvergentních služeb a komplexních telekomunikačních služeb. Finanční výsledky Telefóniky O2 ČR

Hlavní trendy na trhu pevných linek

  • V České republice je vysoká a nadále rostoucí substituce fixních hlasových služeb mobilními. Přibližně 84 % hlasového provozu je generováno v mobilních sítích.

  • Významný tržní podíl nestandardních technologií WIFI, který odstraňuje potřebu využívat hlasových služeb.

  • Kombinace služeb založených na vysokorychlostním internetu ("Naked").

Prioritní cíle všech aktivit společnosti

"Stejně jako doposud zůstává prioritním cílem všech našich aktivit uspokojení potřeb našich zákazníků. Chceme zlepšit strukturu zákaznické báze a překonat tempo růstu trhu, k čemuž maximálně využijeme konkurenční výhody v podobě nejširší nabídky mobilního vysokorychlostního internetu," tvrdí Jakub Hampl.

Dalším cílem společnosti je podpora rozvoje a aktivní nabídka konceptu služeb založených na vysokorychlostním internetu v rámci fixního trhu v České republice s cílem stabilizace počtu připojených domácností a podpory růstu počtu zákazníků vysokorychlostního internetu.

Na Slovensku je společnost nejrychleji rostoucím operátorem se 100% přírůstkem zákazníků v roce 2009. Za cíl si tedy klade udržet silný růst počtu zákazníků díky úspěšné nabídce tarifu O2 Fér založeném na "hodnotě a jednoduchosti". "V neposlední řadě budeme usilovat o další zlepšení finanční výkonnosti," uzavírá výhled Hampl.

Rozhovor vznikl na investiční konferenci "České akcie", kterou pořádal RM-SYSTÉM