Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - ČEZ, NWR a Unipetrol

Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD pro následující týdny.

ČEZ NWR Unipetrol
ČEZ

ČEZ

Výsledky za 2Q podle očekávání nepřinesly většího překvapení. Čistý zisk za 2Q2010 dosáhl 11,2 mld. Kč a projekce byly nastaveny na 11,2 mld. Kč. Lehce za očekáváním byl však provozní zisk EBITDA, který s 19,9 mld. Kč mírně zaostal za očekáváním 20,4 mld. Kč. Výhled pro rok 2010 zůstal nezměněn (EBITDA 88,7 mld. Kč a čistý zisk 46,7 mld. Kč) a jeho potenciální podstřelení je závislé na dopadu vlivu slunečních elektráren, kdy větší množství připojené kapacity by mohlo mít negativní vliv zhruba 1-2 mld. Kč do výsledků, nicméně tato částka by se v konečném důsledku do společnosti vrátila zhruba během roku 2012, kdy by regulátor nastavil dostatečnou cenu pro retail za obnovitelné zdroje (daný náklad je plně přenesen na zákazníka). Nicméně nedílnou přenesenou negativní reakcí na titul ve smyslu vlivu solární energie je zvýšení cen elektřiny, což může mít nepříznivý dopad do současného křehkého ekonomického oživování.

Nadále je stěžejní pro energetický sektor v Evropě situace v Německu, kde se aktuálně jedná o energetické koncepci. Původní verze (z před osmi let) hovoří o vypnutí jaderných elektráren do roku 2020 (zhruba 20% produkce) a staví na větším využití obnovitelných zdrojů. Poslední zprávy z Německa komentují, že existuje verze, kde dojde k prodloužení využívání jaderných elektráren za předpokladu uvalení dodatečné daně na jedernou energii. To se samozřejmě nelíbí energetickým společnostem a hrozí vypnutím jaderných zdrojů již příští rok, kdy by měla být dań uvalena. Argumentují neefektivností zdrojů při započítání uvažované daně. Domníváme se, že musí dojít k určitému kompromisu a to jak v prodloužení životnosti jaderných zdrojů, tak ve vztahu k uvažované dani. Argument o neefektivnosti zdrojů považujeme spíše za lobbing výrobců energie a zrychlené vypnutí 20% produkce elektřiny v Německu si rovněž nedokážeme představit ve smyslu tlaku na ekonomiku odhléneme-li od technických aspektů pak rovněž na případný tlak na cenu energie.

Daná zpráva se může zdát z pohledu ceny energie jako příznivá pro ČEZ, ale vezmeme-li v potaz konečný důsledek a potenciální oslabení německé ekonomiky pak je tato zpráva v krajních řešení nepříznivá s negativním ekonomickým dopadem do hospodářského vývoje nejen Německa ale i okoloních států. I zde připomínáme, že očekáváme smířlivé a kompromisní řešení vzhledem k závažnosti situace.

Krátkodobý výhled

Nadále vnímáme, že dlouhodobě ceny akcií ČEZu pod úrovní 850 Kč představují zajímavou investiční příležitost. Z krátkodobého pohledu vzhledem k sentimentu předpokládáme, že mohou ještě jemně oslabovat díky outperformance sektoru. Jen pro informaci index Bloomberg electricity je od začátku roku -13 % a CEZ -4,2 %. Relativní ohodnocení je na úrovni mediánu srovnatelných společností – tedy dle fundamentu se posouvá se sentimentem v sektoru. NWR logo

NWR

Výsledky za 2Q 2010 nenaplnily očekávání, kdy provozní zisk EBITDA ve výši 112 mil. EUR (+95 % r/r) byl níže než tržní odhad 135 mil. EUR. Důvodem byl hlavně nižší prodaný objem energetického uhlí. Pokud si uvědomíme nižší využití uhelných elektráren v patřičném období (komentář ČEZ), tak objevíme souvislost. Náklady se vyvíjeli dle odhadů. Pozitivní zprávou bylo potvrzení plánované produkce do konce roku, což by mělo poukazovat, že prozatímní výhled za polovičkou 3Q je nadále stabilní. Společnost rovněž obnovila výplatu dividendy, která bude činit 0,21 EUR za 1H2010, tedy 2,4% hrubý dividendový výnos.

Pro další vývoj bude stěžejní další vývoj v ocelářství a potažmo v ekonomice a Číně. Ceny uhlí v Japonsku jsou aktuálně nižší než je cena prodané zbytkové produkce NWR za 3Q. Z toho lze usuzovat, že výhled není až tak růžový, ale i toto je dle našeho názoru aktuálně zaceněno.

Krátkodobý výhled

Stále se domníváme, že NWR je dobrou investiční příležitostí, a to i po současném propadu kvůli výsledkům, které nenaplnily očekávání. Úrovně pod 220 Kč jsou dlouhodobě zajímavé. Rizikem je vývoj ekonomiky (cyklická akcie) a dále vývoj v situaci ArecelorMittal/Vítkovice (Evraz), kde je potenciál výpadku odběru i pro NWR.

Unipetrol logo

Unipetrol

Výsledky za 2Q 2010 byly silné a i lehce vyšší než byly předpoklady. Provozní zisk EBIT za 2Q je 802 mil. Kč (ztráta 271 mil. Kč v 2Q09) vs. oček. 775 mil. Kč. Silné výsledky jsou výsledkem zlepšení objemů i marží v petrochemickém a i rafinérském segmentu. Zlepšené hospodaření bylo však trhem víceméně anticipováno díky zveřejněným provozním datům na konci července, které determinují vlastní čísla. Sama společnost zůstává ohledně výhledu na konec roku konzervativní vzhledem k současnému vývoji ekonomiky a velmi volatilním podmínkám v segmentech kde podniká (především rafinérie).

Krátkodobý výhled

Výsledky odpovídaly výraznému vylepšení provozních dat z minulého měsíce a tudíž nepřinesly více nových informací. Nadále vnímáme, že ceny nad 220 Kč a při současném zájmu jsou vhodné pro realizaci zisků. Současně opakujme, že je patrno, že na trhu se zužuje objem volných akcií, což výrazněji limituje případný potenciál poklesu.