Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - KB, Erste a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG)
Komerční banka

Komerční banka

V současné době se na titulu projevuje zvýšený zájem ze zahraničních účtů, které díky lepším pololetním výsledkům zaměřily svůj apetit právě na KB. Z fundamentálního hlediska se z našeho pohledu nic nemění a prezence na českém trhu činí dle nás banku dostatečně stabilní.

Krátkodobý výhled

Výsledky zapříčinily růst nad 4 100 Kč, kde vnímáme, že je pomyslný krátkodobý růstový potenciál vyčerpán. Provedli jsme lehkou úpravu modelu po výsledcích, která nás přiměla zvýšit cílovou cenu (převážně díky změně diskontní sazby, kde dochází ke snižování na českých dlouhých dluhopisech) na 4 075 Kč (+14 %) s nezměněným hodnocením držet.

Erste Bank logo

Erste Bank

Pokračuje obchodování v rámci sentimentu a aktuálně se čeká spíše až na výsledky za 3Q (konec října). Další regulace či případné dodatečné zdanění aktuálně není na pořadu dne a domníváme se, že Rakousko ani nepřistoupí k významnějším zásahům do bankovního sektoru. Nadále se bude sledovat vývoj v Maďarsku (bankovní daň) a Rumunsku (volatilita měny a nesplácené úvěry). Celkově se sleduje vývoj ekonomiky, protože bankovnictví je úzce spojeno s celkovým makroekonomickým děním v teritoriu působnosti na to je samozřejmě navázán i vývoj nesplácených úvěrů v úvěrovém portfoliu, který je aktuálně především investor sledován.

Krátkodobý výhled

Úrovně kolem 30 EUR nám připadají neutrální a neznamenají pro nás žádnou výzvu k činnosti. Naopak v případě růstu k úrovním 32-33 EUR nám připadají akcie EB vhodné pro realizaci zisku. Z pohledu našeho očekávání pohybu v určitém pásmu bychom předpokládali, že by se cena mohla opětovně podívat nad 30 EUR hranici. VIG logo

VIG

Výsledky za 1H 2010 naplnily očekávání a čistý zisk byl 196 mi. EUR (+9,2 % r/r) vs. oček. trhu 190 mil. EUR. Celkově výsledky podporují silnou fundamentální pozici. Rizika jsou v maďarské dani, která by neměla mít vzhledem k velikosti maďarského zastoupení velký vliv (do řádu jednotek procent na čistý zisk).

Nepříznivé jsou aktuálně povětrnostní podmínky, které způsobí výraznější vliv na hospodaření za 3Q. Ale i přes tyto částečně mimořádná pojistná plnění pojišťovna potvrdila svůj letošní výhled. Ten již nepovažujeme za konzervativní, ale spíše za splnitelný vzhledem k posledním událostem (opakované povodně, maďarská daň a jiné).

Krátkodobý výhled

Titul nadále vnímáme jako zajímavý a případný tlak pod 900 Kč vnímáme jako zajímavou investiční příležitost nejen z dlouhodobého hlediska.