Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM KIT digital
ECM logo

ECM

Výsledky s rozšířením čisté ztráty nadále poukazují na potenciálně nepříjemnou situaci ve společnosti a rovněž vznáší otazníky nad budoucností v podobě dalšího fungování ve stejném módu.

Krátkodobý výhled

Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Dle očekávání byly výsledky významně ovlivněny přeceněním dluhopisů (prodloužením splatnosti), což se pozitivně projevilo i na čistém zisku společnosti. Nicméně při pozorném pohledu lze vysledovat, že tato účetní operace nadále neznamená reálné zlepšení hospodaření společnosti. Pozitivním faktorem bylo pozitivní přecenění portfolia a i úspěšnost při prodejích některých nemovitostí (neznáme cenu). Nepříznivě vnímáme, že společnost bude dle odhadů managementu schopna splácet úroky ze současného dluhu až v příštím roce.

Krátkodobý výhled

Nadále platí, že se může objevit další ředící efekt, protože se může objevit problém v případě dostání svých splatných závazků z důvodu nedostatečné provozní ziskovosti. Stále vnímáme jako spekulativní investici bez dlouhodobého pozitivního výhledu pro současné akcionáře. AAA Auto

AAA Auto

Krátkodobý výhled

Nízký zájem o titul bude pravděpodobně nadále přetrvávat. I přes relativně úspěšnou restrukturalizaci bude společnost jen postupně nabírat dřívější lukrativitu z investorského pohledu, který je zaměřen na budoucí růst a přidanou hodnotu.

Oživení nepřinesly ani výsledky, které v podstatě odpovídaly předběžným datům. Titul již analyticky nepokrýváme. KIT digital

KIT Digital

Reakce se po solidních výsledcích sice jistá dostavila, ale nepříznivý sentiment navrátil titul pod tlak.

V případě KIT Digital se domníváme, že se budeme moci dočkat potenciálně další akvizice, nicméně více bychom přivítali konsolidaci činností a zaměření se na efektivitu, kterou stále ve výsledcích postrádáme.

Titul analyticky nepokrýváme, ale spíše jej hodnotíme jako spekulativní.