Kukuřice: Proč může cena výrazně růst?
|

Kukuřice: Proč může cena výrazně růst?

Nečekané rozmary počasí vedly v posledních několika týdnech k prudkému růstu cen řady zemědělských komodit. Sucha či povodně devastují v různých částech světa úrodu a to se následně projevuje i na komoditních burzách. Růst zažívá i kukuřice. Komoditu podporuje poměrně nízký poměr konečných zásob ku spotřebě, nepříznivé počasí nebo dlouhodobě se zvyšující spotřeba biopaliv ve světě.

Komodity Kukuřice

Kukuřice je hojně využívána při výkrmu hospodářských zvířat. Zvyšující se spotřeba masa (především na emerging markets) je proto pro plodinu další dobrou zprávou. Příznivý je i vývoj na trhu s pšenicí. Drahou pšenici totiž zemědělci nahrazují v krmných směsích za levnější kukuřici. Pozitivní je i zvyšující se spotřeba v Číně.

Na základě technické a fundamentální analýzy jsme dospěli k názoru, že by cena komodity mohla v horizontu 3-6 měsíců nadále růst. Kukuřice by se mohla vyšplhat ze současné úrovně až k hranici 5,3 dolaru.

Aktuální cenu kukuřice najdete zde

Pojďme se na faktory podporující růst ceny kukuřice podívat podrobněji.

  1. Vyrovnaný stav mezi nabídkou a poptávkou --.
Kukuřice - Celosvětová nabídka a poptávka

Produkce i spotřeba kukuřice se v posledních deseti letech neustále zvyšuje. V sezóně 2010/11 odhaduje americké ministerstvo zemědělství (USDA) opět vyrovnaný stav mezi nabídkou a poptávkou.

Rovnováha znamená, že jakékoli výraznější šoky, které by způsobily výpadky na straně produkce, by vedly na trhu s kukuřicí k deficitu, což by se odrazilo i na cenách na burze.

Jedním z nich může být například nepříznivé počasí, které obzvláště v těchto měsících devastuje úrodu v zemích bývalého Sovětského svazu.

2. Nízké zásoby ve světě

Kukuřice - Zásoby a jejich poměr ke spotřebě

Stav zásob je dalším ze zcela zásadních fundamentálních ukazatelů. Jejich velikost určuje schopnost vypořádat se s případnými výpadky na straně produkce.

Celková výše celosvětových zásob se pohybuje v současnosti na podobných úrovních jako v 90. letech, výrazně pak pod hodnotami z přelomu století.

Mnohem důležitější je ovšem poměr zásob ku spotřebě. V 90. letech se pohyboval na úrovních kolem 29 procent. Následoval prudký propad a nyní se nacházíme na hodnotě 17,11 procenta. V sezóně 2010/11 by mělo dojít k poklesu na 16,77 procenta. Průměrná hodnota za posledních 20 let je 24 procent. Nízké zásoby cenu kukuřice podporují.

3. Zvyšující se poptávka v Číně

Nejlidnatější země světa je v současnosti druhým největším producentem a spotřebitelem kukuřice na světě. Ročně vyprodukuje přibližně 155 milionů tun. Ani to jí však nestačí. Spotřeba se v zemi rok od roku zvyšuje. V průběhu posledních 10 let roste průměrným tempem 2,9 procenta.

Několik let v řadě byla Čína čistým vývozcem žluté zrniny, přičemž na trh dodávala miliony tun. Po 13 letech se ovšem situace změnila a z Číny se v sezóně 2009/10 stává čistý importér. USDA odhaduje, že obdobná situace by měla nastat i v období 2010/11, kdy by země měla dovézt 1 milion tun.

Čínu postihla v posledních několika měsících sucha, která byla následně vystřídána povodněmi, což se negativně projevilo na tamní produkci kukuřice a způsobilo růst cen na domácím trhu. Navíc zemědělské plochy v Číně pomalu ustupují městům. Úřady se snaží zvyšování cen zabránit. Uvolňují státní rezervy a nakupují komoditu v zahraničí.

4. Kukuřice bude nahrazovat drahou pšenici

Cena pšenice v posledních několika týdnech vystřelila raketově vzhůru a posílila o desítky procent. Příčinou bylo nepříznivé počasí, které poškodilo úrodu v zemích bývalého Sovětského svazu a v jiných regionech.

Aktuální cenu pšenice najdete zde

I když na první pohled nemusí být spojitost mezi kukuřicí a pšenicí zřejmá, tak při podrobnějším prozkoumání zjistíme, že se obě komodity hojně využívají pro výkrm hospodářských zvířat. Jakmile tedy výrazně roste cena jedné z nich, tak ji chovatelé nahrazují levnější komoditou. Prudký růst cen pšenice by se měl tudíž odrazit i na poptávce po kukuřici.

Vzhledem k faktu, že se kukuřice využívá pro výkrm hospodářských zvířat, tak i v jejím případě (podobně jako u sójového šrotu) můžeme uvést dlouhodobý fundament, který by měl komoditu v budoucnu podporovat. Spotřeba kukuřice je díky výše uvedenému navázána na množství spotřebovaného masa ve světě.

Celosvětová hospodářská recese se sice trhu s masem nevyhnula, nicméně dopady nebyly nijak dramatické a situace se zlepšuje. V roce 2008 a v první polovině roku 2009 se krize projevila na chování spotřebitelů. Relativně drahé maso bylo omezeno a nahrazeno masem levnějším. Nepřekvapí proto pokles spotřeby hovězího a telecího.

V případě vepřového nebyla situace nijak kritická a poptávka se v průběhu posledních 10 let (kromě roku 2007) zvyšuje. Spotřeba neustále roste i v případě kuřecího masa. A vyšší poptávka po kuřecím a vepřovém mase pozitivně působí na poptávku po kukuřici, a tedy i její cenu.

Spotřeba masa se s ekonomickým rozvojem silně zvyšuje v Číně. Její růst je tedy poháněn především touto nejlidnatější ekonomikou.

5. Výkyvy počasí

Zmínili jsme již země bývalého Sovětského svazu. Problémy se však nevyhnuly ani EU. Obavy vyvolává i počasí v Argentině a záplavy v Číně. Aktuálně hlásí problémy Spojené státy, které jsou největším producentem a exportérem komodity na světě. V důležitých pěstitelských oblastech jsou nadprůměrné teploty a podprůměrné množství srážek. FCStone Group již snížila na počátku září odhad americké produkce kukuřice z 13,43 miliard na 13,195 miliardy bušlů.

6. Biopaliva

Produkce etanolu v USA

Poptávka po kukuřici na výrobu biopaliv je ve světě stále velmi silná, a to i přesto, že již několik studií poukazuje na jejich sporný přínos. Obzvláště pak biopaliv, která jsou vyráběna z potravin.

Spojené státy jsou jednou ze zemí, kde se většina etanolu vyrábí z kukuřice. Politici se v minulosti shodli na přesně stanovených objemech, které musí každý rok nahradit klasická fosilní paliva. Navíc byla schválena i daňová podpora etanolu.

Marže výrobců etanolu rostou. V minulosti byly hlavním důvodem, který přivedl řadu producentů k bankrotu. Nyní se evidentně situace mění. Vyšší ziskové marže by mohly podpořit výrobu i v budoucnu, a tudíž i poptávku po kukuřici.

7. Technická analýza

Kukuřice - Technická analýza

Pohled na týdenní graf kukuřice (upravený o efekt rolování) naznačuje, že cena zažila v roce 2007 a 2008 prudký růst, který byl vystřídán ještě prudším propadem. Kukuřice se zřítila z 9 dolarů na hodnotu 3,61 dolaru, kde se vytvořil support.

V průběhu června byl otestován, přičemž došlo k poklesu pod tuto hranici podpory, nicméně cena pod ní neuzavřela a naopak zamířila vzhůru. Vytvořilo se tím dvojité dno. Nyní kukuřice míří k první významné rezistenci na úrovni kolem 4,7 dolaru. Další se nachází na 5,3 dolarech.

Možná rizika

  1. Vyšší produkce ve světě

  2. Neočekávaný pokles poptávky

  3. Příznivé počasí a vyšší výnosnost

  4. Výrazný pokles ceny pšenice

  5. Změny v podpoře biopaliv v USA