Burza Praha: Na parket se řítí první ETF kopírující index PX
|

Burza Praha: Na parket se řítí první ETF kopírující index PX

Chcete instrument, jehož prostřednictvím lze investovat do předních firem obchodovaných na burze v Praze? Máte ho mít! Volksbank spouští v historický první ETF kopírující index PX.

ETF Akcie ČR
Index PX vs. PX-Total-Return

Volksbank Investments spouští v České republice historicky první indexový fond kopírující hlavní index PX Burzy cenných papírů Praha. Zárukou je tedy věrné kopírování indexu PX. "Nespornou výhodou je, že díky pasivní správě eliminujete riziko dosažení menší výkonnosti než benchmark," vysvětluje Miroslav Kousalík z Volksbank Investments.

PX-Index-Fond je tzv. Total Return Fund, což znamená, že dividendy jsou plně reinvestovány. Celý dividendový výnos, který se pohybuje u indexu PX okolo 3 až 4 %, se tedy vrací zpět do fondu. V praxi to vypadá tak, že díky plnému reinvestování dividend se dá očekávat, že fond ve střednědobém a dlouhodobém horizontu předčí svou výkonností index PX. Všechny akcie jsou obsaženy v portfoliu plnou vahou, tím se vyznačuje plná replikace indexu.

Zásadní věcí je to, že všechny akcie jsou nakupovány v závěrečné aukci. Takže se u ETF nestane, že by portfoliomanažer rozhodoval, zda nakoupit v závěru obchodování, nebo následující den ráno, a tím trochu spekulovat, zda trh půjde nahoru, nebo dolů. "Podíváte se na závěrečný kurz akcií - a hned víte, za kolik jsme tituly nakoupili," doplňuje Kousalík.

Nesporné výhody ETF

Je jich celá řada:

  • Minimalizace rizika spojeného s aktivní správou portfolia

  • Zachování vysoké míry diverzifikace na daném trhu

  • Nižší náklady na správu portfolia z důvodu nižších poplatků za aktivní správu portfolia (management fee)

  • Žádné riziko krachu emitenta na rozdíl od investičních certifikátů

  • Hedge nákup podkladových akcií v přesném poměru s indexem

  • Reinvestování dividend

Mnozí si myslí, že indexové fondy fungují takřka stejně jako investiční certifikáty. Opak je pravdou.

Investiční certifikát nekopíruje zcela index, což je dáno například tím, že dividendy se nereinvestují, emitent si je nechává a používá je k dalšímu zajištění pozic a vytváření produktu. Druhá věc je kreditní riziko. Indexový certifikát je vlastně dlužný závazek emitenta a při případném krachu emitenta neuvidí investor z investičního certifikátu vůbec nic. Indexové fondy však riziko nenesou. Investičními certifikáty nesou riziko emitenta a nereinvestují dividendy. Proto by bylo bláhové zaměňovat je s indexovými fondy.

Indexové ETF jsou pasivně spravovány. To znamená, že nemají manažera, který aktivně spravoval portfolio. U základních aktivně řízených podílových fondů je cílem portfoliomanažera překonat benchmark, kdežto u ETF je cílem kopírovat daný index, který reprezentuje určitý trh nebo třídu aktiv.

O tom, zda je lepší aktivní, nebo pasivní správa, by se dalo diskutovat. "Ovšem je zapotřebí si uvědomit, že významný počet asset manažerů vykazuje nižší výkonnost na vyspělých trzích v porovnání s relevantním indexem. Můžeme konstatovat, že investoři mohou prostřednictvím indexových fondů snížit toto investiční riziko," upozorňuje Miroslav Kousalík.

ETF jsou určeny pro institucionální investory, pro které představují efektivní nástroj ke kopírování akciových trhů. Zajímavé jsou samozřejmě i pro individuální investory, kteří chtějí diverzifikovat a podílet na vývoji akciového trhu, ale zároveň nechtějí aktivně spravovat portfolio akcií.

ETF vs. ostatní produkty