Société Générale: Akcie rozvíjejících se trhů za to riziko nestojí
|

Société Générale: Akcie rozvíjejících se trhů za to riziko nestojí

Investoři při investování vždy poměřují očekávaný výnos s rizikem, který musejí podstoupit. Studie analytiků z banky Société Générale, která porovnává očekávaný výnos jednotlivých investic pro rok 2011 s rizikovým poměrem (který představuje volatilita dané investice), přináší zajímavé výstupy. Nejatraktivnější se podle tohoto kritéria zdají být evropské dluhopisy s nejvyšším ratingem, překvapivě nejhorší poměr vykazují všeobecně vychvalované akcie rozvíjejících se trhů, kam se řadí mimo jiné také české akcie.

Výnos vs. rizikový poměr investic
Zdroj: Société Générale