České státní dluhopisy šly na dračku
|

České státní dluhopisy šly na dračku

Ministerstvo financí ukončilo příjem objednávek na pilotní emisi státních dluhopisů pro občany. Jejich celkový objem činí 21,2 miliardy korun. Původní plán přitom počítal s prodejem dluhopisů za 10 miliard korun. V nabídce byly tři druhy dluhopisů se splatností jednoho a pěti let. Emise by měla pokračovat i příští rok, kdy by objednávky měly dosáhnout 40 miliard korun.

Česká ekonomika Státní dluhopisy Česká republika
český státní dluhopis

Pilotní projekt prodeje retailových státních dluhopisů Ministerstvem financí domácnostem, nadacím a neziskovým organizacím se setkal s velkým zájmem. Výsledkem bylo předčasné ukončení upisovacího období (po týdnu) a zdvojnásobení původně plánovaného objemu (z deseti na zhruba dvacet miliard Kč).

Strukturu poptávky MF nezveřejnilo, předpokládá se však, že byla největší poptávka po diskontních jednoletých dluhopisech nesoucích výnos 2 %. Dvě pětileté varianty (kupónová a reinvestiční) nabídly při postupně se zvyšujícím ročním úročení výnos do splatnosti ve výši 3,1 %.

Úrokové náklady pro stát jsou při zmíněných úrovních zhruba o jeden procentní bod vyšší, než by si MF mohlo v současné době půjčit na obligačním trhu od institucionálních investorů. To přitom není zanedbatelný rozdíl.

Ve zmíněném upsaném objemu 20 miliard a odhadované struktuře 3:1 ve prospěch jednoleté varianty to představuje úrokové vícenáklady v řádu stovek milionů korun. Nicméně klíčovým záměrem tohoto projektu je více diverzifikovat okruh věřitelů, od kterých si stát může půjčovat, přičemž MF předpokládá mnohem větší stabilitu poptávky domácností než institucionálních investorů po vládních dluhopisech ve středním až dlouhém období.

Jinými slovy, očekává se, že v případě nepříznivého vývoje na trhu (růst požadovaných výnosů vlivem růstu inflace, sazeb ČNB, globálních úrokových sazeb či zhoršení bonity českého státu) budou domácnosti ochotny kupovat další dluhopisy za nižší požadovaný výnos než institucionální investoři. Z pohledu drobného investora jsou nabídnuté obligace na základě výše zmíněného nadvýnosu jistě poměrně atraktivní konzervativní investicí.

Emise českých státních dluhopisů: Zajímavá investice, nebo jen levné financování pro stát?

Jejich atraktivitu zvyšuje skutečnost, že jsou výnosy fakticky zdaněny nulovou sazbou daně. Určitou nevýhodou je omezená likvidita těchto instrumentů – pětileté dluhopisy lze prodat nejdříve po roce držby, pak vždy jednou za čtvrtletí, přičemž v důsledku výrazně stoupajícího ročního kuponu v průběhu existence dluhopisů (z 0,85 % až na 6 % v posledním roce) je samozřejmě předčasný odkup nevýhodný a výrazně snižuje průměrný roční výnos.

Podpořeno silným zájmem drobných investorů v pilotním úpisu chce Ministerstvo financí příští rok takto zafinancovat až 20 % výpůjčních potřeb státu (zhruba 200 miliard Kč), tedy zhruba kolem 40 miliard. Výnosová křivka českých státních dluhopisů se mezitím může posunout mírně vzhůru, otázkou však zůstává, zda vzrostou i nabízené výnosy ze strany MF v rámci nových tranží, nebo dojde ke sblížení s tržními výnosovými úrovněmi.