Akcie v Evropě: Jděte po silných mezinárodních společnostech!
|

Akcie v Evropě: Jděte po silných mezinárodních společnostech!

Výhled na nadcházející rok není pro evropské investory zrovna příznivý. Pravděpodobnost pozvolné recese se zvyšuje a výnosy v podnikovém sektoru mohou podle našich odhadů klesnout o 5-10 %. Pokračující krize eurozóny rozkolísala akcie na evropských burzách a udržuje velmi nejisté prostředí na finančních trzích. Každý investor si tak jistě pokládá otázku, jak nejlépe zvládnout tuto nepříjemnou situaci a investovat s co nejnižším rizikem.

Světové akcie Evropské akcie
Burza Frankfurt

Těžko lze v současné době odhadovat budoucí vývoj evropské ekonomiky. Nicméně, podíváme-li se blíže na situaci podniků na evropských trzích, několik užitečných indicií, které nám mohou ulehčit investiční rozhodování, přece jen nalezneme.

1. Pro většinu firem je obtížné získat peníze

Týká se to zejména malých a středních podniků, u nichž je vyšší úvěrové riziko, tedy možnost, že nedostojí svým závazkům. Z toho důvodu jen obtížně získávají přístup k úvěrům od bankovních institucí. Zároveň je pro ně čím dál složitější získat potřebné finance emisí dluhopisů.

Velké mezinárodní společnosti takovéto problémy nemají, což jim v současném tržním prostředí poskytuje velkou výhodu.

BNP Paribas: Recese nebude, ekonomika pomalu poroste. V akciích je potřeba vybírat, favorizujeme mladé trhy

2. Evropa zaostává za USA a Asií

V porovnání s Amerikou či Asií se Evropa mnohem hůře prosazuje na vysoce globalizovaném a konkurenčním světovém trhu. Přispívá k tomu zejména velmi rigidní trh práce, těžkopádný a nákladný penzijní systém a přetrvávající silný vliv odborů.

Dříve nebyly tyto problémy pro evropské ekonomiky tak závažné. Nadbytek tzv. levných peněz, tedy úvěrů s nízkými úroky, umožňoval udržovat dostatečnou poptávku, takže nebyl nikdo nucen tyto problémy řešit. Nyní kvůli vysoké míře zadlužení kupní síla evropských spotřebitelů značně klesá a dá se jen těžko očekávat nějaké zlepšení.

V tomto ohledu mají velkou výhodu společnosti orientované na globální trhy, které mají větší prostor a lepší předpoklady pro růst v nadcházejících letech.

9 otázek pro býky a 4 scénáře vývoje ekonomiky

3. Podniky v Evropě potřebují likviditu

V nejistém tržním prostředí, jakého jsme nyní v Evropě svědky, s obtížným přístupem k finančním prostředkům, je pro podniky čím dál důležitější dostatek likvidity (solventnost) a schopnost dlouhodobě se financovat.

Společnosti se silnými finančními výkazy a stabilním cash flow jsou ve svém podnikání mnohem méně závislé na bankách a kolísavých finančních trzích. Jsou to zejména velké, dobře diverzifikované společnosti v sektorech, které nebudou tolik ovlivněné výkyvy hospodářského cyklu.

Nejlepší předpoklady ke zvládnutí nadcházejícího obtížného období tak mají silné evropské společnosti orientované na globální trhy a podnikající spíše v tzv. defenzivních sektorech. V současné době můžeme poměrně zřetelně pozorovat, že výkonnost malých a středních evropských podniků pokulhává za jejich "většími bratříčky". Domníváme se, že tento trend bude pokračovat.

Aktuální vývoj evropských akcií sledujte zde